I år är det tio år sedan Unesco definierade samlingsbegreppet MIK eller MIL (media and information literacy) på engelska. Sedan dess har Svensk biblioteksförening varit starkt engagerad i MIK-frågan och bibliotekens roll. Även om MIK är ett relativt nytt begrepp så handlar det mycket om kärnkompetenser hos bibliotekarier.

Snabbt tog Unesco fram en handledning för lärare, som också översattes till svenska av Nordicom vid Göteborgs universitet. Den är även av intresse för bibliotekarier, kanske särskilt för skolbibliotekarier: https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/medie-och-informationskunnighet-i-skolan-och-lararutbildningen

För att uppmärksamma jubileet kommer Unesco i år med en reviderad upplaga av handledningen, Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners (Second Edition). Den presenterades vid en konferens i slutet av april och vissa av föredragen kan ses i efterhand. https://en.unesco.org/news/media-and-information-literate-citizens-think-critically-click-wisely
Men den finns ännu inte i sin helhet, utan kommer ut senare i år. Håll utkik!
En sammanfattning finns att läsa här: https://en.unesco.org/sites/default/files/mil_curriculum_second_edition_summary_en.pdf

I Sverige finns nu ett starkt samarbete kring MIK i nätverket MIK Sverige, där Svensk biblioteksförening ingår, besök gärna den gemensamma kunskapsbanken på Statens Medieråds webbplats.