Vad är läsning för unga? Hur ser tonåringar på biblioteken? Bara om man ställer frågorna kan man få svar. I rapporten Unga berättar gjorde Svensk biblioteksförening i samarbete med regional biblioteksverksamhet just det.

I fyra län gick barnbibliotekarier ut och frågade ungdomar i fokusgruppsintervjuer. Svaren analyserades i ljuset av aktuell forskning av Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM, Uppsala universitet.

Nu har Åse Hedemark skrivit en artikel utifrån rapporten i den ansedda vetenskapliga tidskriften New Review of Children’s Literature and Librarianship. Tidskriften har etablerat sig som en av världens ledande publikationer för utbyte av idéer och erfarenheter inom litteratur för barn och unga och biblioteksservice till dessa grupper. Artikeln finns publicerad med Open Access.

Till artikeln