”Rest of World” är ett företagsbegrepp som ofta används i global affärsverksamhet och som i grund och botten betyder ”alla andra” i betydelsen människor utanför västvärlden.

Rest of World är också namnet på en ideell journalistisk organisation som dokumenterar teknikens inverkan på platser som vanligtvis förbises eller underskattas.