Kanske har du som skolbibliotekarie tid att läsa och lyssna om läs- och skrivsvårigheter så här på Läslovet?

De senaste åren har diskussionerna om användning av inläst text i skolan blivit mer intensiv. Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn har därför gemensamt tagit fram nio punkter om läsning.
https://www.dyslexi.org/forbundet/forstaelse-viktigast-vid-lasning

I UR-serien ”Jobbiga föräldrar” handlar ett avsnitt om Läs- och skrivsvårigheter. Som det brukar vara i programmet får man ämnet speglat från olika håll. I det här avsnittet medverkar forskaren Idor Svensson som har forskat inom dyslexi i 25 år och vill slå ett slag för inläst text. Mellanstadieläraren Catharina Glaas talar om att använda tryckt text vid lästräning och inläst text vid andra tillfällen.
https://urplay.se/serie/220295-jobbiga-foraldrar