Lyssna

Program 2017

Program för 2018 års evenemang presenteras i början av nästa år!
Nedan ser du 2017 års program.

Biblioteksdagarna

Tisdag 9 Maj (tjuvstart)
Välj mellan 2 studiebesök

S1 Det Fria ordets hus i Växjö (Max 40 personer)
Välkommen på studiebesök i Det fria ordets hus, som arbetar med frågor om yttrandefrihet och det litterära arvet. Härifrån sköts också arbetet med Växjö som fristad och med fristadsförfattare. Vi får en rundtur i det fina huset och får lära oss mer om deras verksamhet och samarbeten.
Personal möter upp utanför stadsbiblioteket kl 15.00. Kort promenad.

S2 Skolbibliotek Växjö (Max 15 personer) FULLT!
Maria Björn berättar om sitt ”raison d’être” som skolbibliotekarie och ger en inblick i hur skolbibliotekarien kan göra skillnad – för skolan, för undervisningen, för individen – på olika plan och ur olika aspekter. Under seminariet beskriver Maria hur biblioteksrummet kan påverka lärmiljön och ger exempel på hur elevsamverkan har lett fram till trivsammare och förbättrad pedagogisk miljö på Bäckaslövskolans bibliotek.
Buss avgår från stadsbiblioteket kl 15.00, åter kl 17.00

Mingel på Växjö stadsbibliotek – tema Linné

Biblioteksdagarna

Onsdag 10 Maj

Välj mellan 3 studiebesök, frukost med föreningsstyrelsen eller frukost med studenter från biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen i Växjö

Studiebesök:
S3 Det fria ordets hus i Växjö (Max 40 personer) FULLT!
Välkommen på studiebesök i Det fria ordets hus, som arbetar med frågor om yttrandefrihet och det litterära arvet. Härifrån sköts också arbetet med Växjö som fristad och med fristadsförfattare. Vi får en rundtur i det fina huset och får lära oss mer om deras verksamhet och samarbeten.
Personal möter upp utanför stadsbiblioteket kl 8.15. Kort promenad.

S4 Tallgårdens minibibliotek (Max 30 personer) FULLT!
Hela världen på 25 kvadrat! Välkommen till ett besök på det lilla biblioteket som vill nå ut till ovana biblioteksanvändare i en mångkulturell stadsdel. Under besöket får vi veta mer om bakgrunden till biblioteket, hur de byggt upp verksamheten och deras framtidsplaner.
Buss avgår från stadsbiblioteket 8.00, åter 9.30

S5 Universitetsbiblioteket (Max 40 personer) FULLT
Följ med på en visning av Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö. Bibliotekets lärandemiljöer står inför en omfattande omvandling. Medarbetare på biblioteket delar med sig av skisser och planer utvecklade i dialog med studenter och inredningsarkitekter.
Buss avgår från stadsbiblioteket 8.00, åter 9.30

S6 Frukost med föreningsstyrelsen
Träffa och ställ frågor till föreningens styrelse.

S7 Frukost med B & I-studenter och Joacim Hansson
Träffa kommande generations biblioteksmedarbetare.

Välkomna!

Öppningsnummer: Kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank välkomnar alla till Växjö.

Inledningsanförande: Utbildningsministern Gustav Fridolin

Gångtid och invigning utställning
Välj mellan fem seminarier

1A Kanini – en nutida biblioteksmiljö för barn
Malmö stadsbiblioteks avdelning för barn 0-8 år har tagits fram under en mer än tre år lång process. Karin Johansson, bibliotekarie och projektledare Lilla Slottet, Malmö stadsbibliotek, berättar om hur den nya avdelningen inte bara är en lockande och mångsidig miljö. Den är också anpassad för att barn och deras vuxna ska kunna besöka den tillsammans, med nya arbetssätt och tekniker.

1B Forskning om skolbibliotekens roll för elevers lärande
På uppdrag av sekretariatet för den nationella biblioteksstrategin har Cecilia Gärdén, Högskolan i Borås, skrivit en rapport om skolbibliotekens roll för elevers lärande. Rapporten går igenom över hundra studier publicerade under de senaste åren. Vid seminariet sammanfattas de viktigaste resultaten.

1C Bibliotek – en hörnsten i demokratin?
Vi säger ofta att bibliotek är en grundpelare i det demokratiska samhället. Vad betyder det i praktiken? I bibliotekssektorn görs olika bedömningar om hur biblioteken ska förhålla sig till det demokratiska uppdraget. Vi behöver prata mer om de här frågorna. Välkommen till ett dialogmöte om biblioteken och demokratin. Samtalet leds av Nedjma Chaouche.

1D ”Att göra läsare av läskunniga” – om läsfrämjande arbete för en läsande fritid
Vad håller Kulturrådet egentligen på med när det gäller läsfrämjande satsningar? Varför är biblioteken så centrala för de läsfrämjande insatserna? Nina Frid, Zoi Santikos och Anna Ringberg från Kulturrådet ger en överblick över sitt läsfrämjande arbete.

1E Makerspace
Kodoteket är en teknisk och digital makerspaceverksamhet med explorativ och demokratifrämjande ansats vid Växjö bibliotek. Tillsammans med barn har de utforskat den tekniska och digitala nutiden och framtiden. Verksamheten följer principen om närhet och tillgänglighet. Genom att göra Kodoteket mobilt med hjälp av Makerboxar kan också nedslag göras direkt i barnens närmiljö.

Lunch

Kaffe vid utställningen

Keynote

Den digitala revolutionen – från bibliotek till mediatek?
Alexander Bard är föreläsare och sociolog med sociala medier som specialitet. Han kallas för internetsociologen och föreläsningen handlar bland annat om den digitala revolutionen och om hur individer och verksamheter kommer att påverkas av den.

Gångtid
Välj mellan fem workshops/seminarier

2A Fokusbibliotek som utvecklingsmodell – framgångsfaktorer och erfarenheter
Hur bygger man en skolbiblioteksverksamhet som vilar på långsiktighet, likvärdighet och hög kvalitet? Vad krävs för att skolbiblioteksverksamheten aktivt kan bidra till elevers måluppfyllelse? Catrin Eriksson, tidigare chef för Fokusbiblioteken i Linköping, ger sina tankar och erfarenheter av Fokusbiblioteken.

2B Hur kan studenter engageras i sitt lärande av informationskompetens?
Välkommen till en workshop om metoder för studentaktivt lärande. Prova på och diskutera idéer kring hur lärande bäst görs inom informationskompetens. Louise Bjur och Veronica Alfredssofrån Biomedicinska biblioteket i Göteborg leder workshopen, där studenten är utgångspunkten.

2C Öppna data – till vad och för vem?
De senaste åren har allt mer information från kulturarvsinstitutionernas samlingar och arkiv tillgängliggjorts fritt i digitalt format. Mycket går att söka efter i användaranpassade webbgränssnitt, men en hel del tillgängliggörs också i form av öppna data. Lars Lundquist, Riksantikvarieämbetet, Peter Krantz, Kungliga biblioteket och Karin Glasemann, Nationalmuseum, talar om hur öppna data kan komma till användning och hur det kan vara till nytta för allmänheten.

2D Nationell biblioteksstrategi: Omvärldsanalys
Under Biblioteksdagarna 2016 presenterades den nationella biblioteksstrategins första rapport. Vad har hänt sedan sist? Vi får en lägesrapport från sekretariatet om omvärldsanalysen och arbetet framåt.

2E Makerspace
Kodoteket är en teknisk och digital makerspaceverksamhet med explorativ och demokratifrämjande ansats vid Växjö bibliotek. Tillsammans med barn har de utforskat den tekniska och digitala nutiden och framtiden. Verksamheten följer principen om närhet och tillgänglighet. Genom att göra Kodoteket mobilt med hjälp av Makerboxar kan också nedslag göras direkt i barnens närmiljö.

Gångtid
Årsmöte
Fest Linnéuniversitetet. Bussar från hotellet – tema Blända

Välkommen till middag och fest på Linnéuniversitetet! Under kvällen står vi öga mot öga med den småländska superhjältinnan Blända! För oss är Blända en sägen, en bronsfigur och ett samtida uttryck för mänskliga rättigheter. Dessutom låter vi oss fångas av kroppens rörelser!

Bussar avgår från Konserthuset kl. 18.45

Biblioteksdagarna

Torsdag 11 maj
Keynote

Så bryter vi mönster
Maria-Pia Cabero från Rättviseförmedlingen talar om vikten av bred representation för att bryta skevheter i vem som syns och hörs. Hon har gedigen erfarenhet av att folkbilda kring rättighetsfrågor och har tidigare varit utbildningsansvarig på antirasistiska Stiftelsen Expo. Under föreläsningen bjuder hon på inspiration och handfasta tips för att få till ökad jämställdhet och mångfald i olika sammanhang. 

Tid för nätverkande och kaffe
Välj mellan fem seminarier

3A Igår, idag, imorgon: vård i förändring ger oss nya möjligheter
Följ med på en tidsresa i sjukhusbibliotekens värld! För trettio år sedan förmedlades tryckta böcker till läkare i det fysiska biblioteket – idag arbetar biblioteken mot alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Bibliotekarier från Hälsobiblioteket i Region Kronoberg och från Medicinska e-biblioteket (Landstinget i Kalmar län/Linnéuniversitetet) berättar om sitt uppdrag och hur den digitala utvecklingen gör bibliotek och kunskapsstöd tillgängliga.

3B Föreningens internationella arbete: Kenya
Svensk biblioteksförening har sedan 2013 samarbetat med Kenya Library Association (KLA) i projektet Stronger together, för att stärka KLA:s förmåga att arbeta för ett starkare biblioteksväsende i Kenya. Projektledare Christina Tovoté, och Dr Tirong arap Tanui, ordförande KLA, talar om vad projektet medfört och hur föreningarna gemensamt vill gå vidare.

3C Är du kompetent lill* vän?
Vad behöver dagens och framtidens biblioteksmedarbetare för kompetens? Behöver utbildningarna förändras, arbetsgivarna ta större ansvar och rekryteringen breddas? Nedjma Chaouche leder ett rundabordssamtal med utgångspunkt i föreningens nyligen översatta IFLA-riktlinjer om strategisk kompetensutveckling.

3D JallaTillsammans och interkulturell litteraturförmedling
”I knew her from her ideas through the books, and then I meet her in real life.” JallaTillsammans – en digital bokcirkel – där nyanlända tonårsflickor pratar böcker med bibliotekarien Anette Helgesson i Edsbyn. Författaren Christina Wahldén var med på länk via datorn i flera videosamtal. Tillsammans förmedlar de erfarenheter av interkulturell litteraturförmedling och ger tips inför liknande projekt.

3E Bokklubbar och bokhyllehäng – möten på bibblan
Barn och tonåringar läser visst böcker. Det är på tok för sällan en läser eller hör om dem – men de finns. En självklar plats för dessa unga läsare är biblioteket.  Genom aktiviteter som bokklubbar och bokhyllehäng kan böcker och läsning bli som vilken annan fritidsaktivitet som helst. Prickiga Paula Högström, barn- och ungdomsbibliotekarie Växjö stadsbibliotek, talar om biblioteket som en plats och ett sammanhang att dela läsupplevelser och träffa jämnåriga med samma intresse.

3F Öppna DataAkuten
På Öppna DataAkuten kan du få hjälp med dina funderingar kring vad man bör tänka på när man vill öppna upp datakällor. Eftersom det är en allmänpraktik försöker vi svara på alla frågor som du kan komma på, från metadata och bildkvalité till upphovsrättsliga licensieringsfrågor och kanske även APIer. Du får gärna komma och kommentera och tycka till om vårt seminarium ”2C Öppna data – till vad och för vem” som vi håller på onsdag, 14.15-15.00.

 

Gångtid
Välj mellan fem seminarier

4A Tillgängliga medier på andra språk än svenska
I alla år har Myndigheten för tillgängliga medier och dess föregångare Talboks- och punktskriftsbiblioteket förvärvat och fjärrlånat medier på andra språk genom framgångsrika samarbeten med sina systerbibliotek ute i världen. Genom ett förändrat uppdrag och ökad migration ställs nu nya krav på MTM. Vilka språk ska MTM prioritera i framtiden? Junko Söderman och Ulla Bohman talar om MTM:s internationella arbete i framtiden.

4B Framtidens bibliotek – ett metodutvecklingsprojekt byggt på medarbetarnas idéer
Hur ska bibliotekariens och bibliotekens roll förändras för att kunna verka på bästa sätt i samtiden och för medborgarna? Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef i Växjö kommun, och Erica Månsson, Växjö kommun, berättar om arbetsmetoden Framtidens bibliotek, som kom till för att sätta fokus på bibliotekens överlevnad i en föränderlig värld för att vidga vyerna. Hon beskriver hur metoden gav medarbetarna en chans att vara nyskapande, bygga relationer utåt i samhället och möta nya besöksgrupper.

4C Är vetenskapliga tidskrifter fortfarande relevanta för forskare?
Studier gjorda i Finland under 2006 och 2016 har visat vad som förändrats (och vad som inte förändrats) när det gäller forskares informationssökning. Professor Carol Tenopir vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors talar om hur forskare söker information, betydelsen av forskningsbibliotek, och vad forskarna tror de kommer behöva i framtiden.

4D Sant, falskt eller mittemellan (NY PROGRAMPUNKT)
Den digitala utvecklingen har aldrig gått så fort som nu. På 20 år har vi gått från att en bråkdel av befolkningen kunde publicera sig till att i stort sett alla kan det. Larmet går om faktaresistens, spridning av alternativa fakta och ”fake news”. Hur kan vi avgöra vad som är fakta, förklaring eller åsikt när både förklaringar och åsikter ofta framställs som just fakta? Sökteknik, sökkritik och källkritik hänger ihop, hur hittar vi metoder för att tydliggöra och arbeta med frågan i skolbiblioteken? Linda Spolén, skolbibliotekskonsulent på Medioteket och utbildare i programmering kommer att berätta mer om ämnet. Linda Spolén är också läromedelsförfattare i ämnet.

4E Hur utvecklar vi våra verksamheter?
Lunds universitet och Malmö högskolas bibliotek har inlett ett samtal och ett utbyte, där deras olika infallsvinklar, fokus och prioriteringar, likheter och skillnader, kan berika och inspirera oss alla. Medarbetare i de två organisationerna presenterar sina utvecklingsprojekt, med fokus på metoder. På workshopen får deltagarna möjlighet att diskutera olika former av samverkan vid utvecklingsarbete.

Lunch
Välj mellan fem seminarier

5A Folkbibliotek och upphovsrätt Programpunkt utgår
Mycket av fokus kring behovet av en förbättrad upphovsrätt har utgått från forskningsbibliotekens perspektiv. Men hur påverkar upphovsrättsliga frågor vardagen på andra typer av bibliotek? Under denna open space vill vi att du kommer och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter ur ett biblioteks- och användarperspektiv. Evenemanget koordineras av Karolina Andersdotter, policy and advocacy assistant på IFLA, och Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

5B Det mångspråkiga skolbiblioteket
Hur gör man? Lisa Åström, kontaktperson för föreningens expertnätverk för skolbibliotek, modererar ett panelsamtal där verksamma inom området samtalar om arbetsmetoder för det mångspråkiga skolbiblioteket. I panelen sitter Rebecca Borg, bibliotekarie, Centrumskolan Växjö, Fredrica Broman Holm, modersmålslärare, Mölndals stad och Sara Gagge, bibliotekarie, Polhemsskolan Gävle.

5C Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända
Vad har de nyanländas närvaro inneburit för folkbiblioteken? Hur har bibliotekspersonalens arbete förändrats? Vilka svårigheter och utmaningar ställs man inför på biblioteken? Ola Pilerot och Frances Hultgren, Bibliotekshögskolan i Borås, berättar om det forskningsprojekt som bedrivs om flyktingars och nyanländas erfarenheter och användning av information under det skede då de försöker göra sig hemmastadda i Sverige.

5D Forskningsdata är en fråga för biblioteken – vi reder ut begreppen
Forskningsdata har blivit en aktuell fråga att hantera för forskningsbiblioteken, men vad betyder det egentligen när ett nytt verksamhetsområde gör entré med buller och bång? Sara Kjellberg och Jonas Fransson, Malmö högskola, reder under denna workshop ut begreppen för att förstå bibliotekens och bibliotekariernas roll för att hantera detta nya område.

5E Utbildning och lärande för ett interaktionssamhälle?
Med industrisamhället i backspegeln träder vi in i ett digitaliserat interaktionssamhälle. Carl Heath, forskare och designer på RISE Interactive, beskriver vilken riktning utbildning, samhälle och teknologi färdas i, och vilka konsekvenser och detta får för samhället. En dörröppnare till framtiden och vilka teknologier och samhällstrender som påverkar dagens och morgondagens offentliga institutioner.

Gångtid
Keynote

Bildningspodden sänder live
Biblioteksdagarna avslutas med en liveinspelning av Bildningspodden. I podden kan man varje vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk. Magnus Bremmer och Klas Ekman samtalar med två forskare om ett dagsaktuellt ämne för alla oss i bibliotekssektorn.

Konferensen avslutas