22 okt, 2018

Mötesplats Profession – Forskning

Mötesplats Profession – Forskning hölls på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018. Nästa upplaga av konferensen hålls hösten 2020. Vi återkommer med datum och plats!

Om konferensen

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Från 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Konferensen är ett tillfälle för dig i professionen att ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom BoI och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2018: Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås

Kontakt

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Utredare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig