Konferensen hölls: 4 nov, 2020

Mötesplats Profession – Forskning

Tack till dig som deltog i Mötesplats Profession – Forskning 4–5 november 2020!
Nu finns de inspelade föreläsningarna med Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist tillgängliga.

Om konferensen

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som fyller en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Du i professionen får ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, bibliotekariestudenter, och forskare inom BoI och närliggande områden.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2020: Umeå universitet och Högskolan i Borås

Papers och presentationer från 2018

Program

Konferensen genomfördes i år helt digitalt, via Zoom. Huvudtalare var Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist. Dessa två föreläsningar spelades in och finns nu tillgängliga i anslutning till talarpresentationerna här på sidan.

Konferensens grund var de 23 papers som presenterades och diskuterades i fem parallella seminariespår:

Forskning – Profession – Samverkan

Litteratur och läsning

Spaning – förändring – utveckling

”Det digitala” på biblioteket

Ett akademiskt landskap i rörelse

Alla färdigställda papers kommer att publiceras samlat i början av 2021.

Till programmet

Är du paperförfattare?

Här finns instruktionen

Huvudtalare

Sverker Sörlin

Idéhistoriker, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan och författare

I Sörlins uppmärksammade bok ”Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans” lyfts hur bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv. En väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Den gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Bildning har blivit än mer viktig, i en tid när mörka skuggor drar över världen. När sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans. Boken har därför ett nästan provocerande angeläget ärende: Det behövs en uppdaterad förståelse en bildning om det som angår oss alla och som gör oss friare och samhällen säkrare.

Lisa Olsson Dahlquist

Forskare, Lunds universitet, Avdelningen för ABM och digitala kulturer Institutionen för kulturvetenskaper

Olsson Dahlquists forskningsintresse rör framförallt frågor kring folkbibliotekets demokratiska och folkbildande funktion i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I avhandlingen ”Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid” undersöker hon dessa frågor i relation till hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för (digital) delaktighet och medie- och informationskunnighet.

Kontakt

Jenny Nilsson
Jenny Nilsson

Utredare

Arbetar med skol- och barnbiblioteksfrågor, Nationella skolbiblioteksgruppen, MIK, läsfrämjande, utvecklingsstöd, kontaktperson för plakettjuryn, IFLA och nordiskt samarbete.

070-695 11 29

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig