Konferensen startar: 4 nov, 2020

Mötesplats Profession – Forskning

Välkommen till Mötesplats Profession – Forskning 4–5 november 2020!
Tema: ”Bildning i en digital tid?”

Om konferensen

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som fyller en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Du i professionen får ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, bibliotekariestudenter, och forskare inom BoI och närliggande områden.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2020: Umeå universitet och Högskolan i Borås

Papers och presentationer från 2018

Program

Konferensen genomförs i år helt digitalt, via Zoom. Programmet består av två föreläsningar, som inleder varsin konferensdag. Talarna är Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist, som du kan läsa mer om på den här sidan.

Konferensens grund är de 23 papers som kommer att presenteras och diskuteras indelade i fem olika parallella seminariespår:

Forskning – Profession – Samverkan

Litteratur och läsning

Spaning – förändring – utveckling

”Det digitala” på biblioteket

Ett akademiskt landskap i rörelse

Vilka seminariespår du vill medverka i väljer du vid konferensstart. Länk till alla papers hittar du i din anmälningsbekräftelse.

Till programmet

Anmälan

Konferensen är nu fullbokad. Vill du sätta upp dig på väntlistan? Kontakta info@svbib.se, skriv ”Väntlista MPF 2020” i ämnesraden. Vi fyller eventuella platser i turordning.

Om du anmält dig, men får förhinder, ber vi dig att så snart som möjligt avanmäla dig, så att vi kan släppa din plats till någon annan. Avanmälan görs till info@svbib.se

Konferensen är i år kostnadsfri för alla deltagare.

Till anmälan

Ska du skriva paper?

Här finns instruktionen

Huvudtalare

Sverker Sörlin

Idéhistoriker, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan och författare

I Sörlins uppmärksammade bok ”Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans” lyfts hur bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv. En väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Den gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Bildning har blivit än mer viktig, i en tid när mörka skuggor drar över världen. När sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans. Boken har därför ett nästan provocerande angeläget ärende: Det behövs en uppdaterad förståelse en bildning om det som angår oss alla och som gör oss friare och samhällen säkrare.

Lisa Olsson Dahlquist

Forskare, Lunds universitet, Avdelningen för ABM och digitala kulturer Institutionen för kulturvetenskaper

Olsson Dahlquists forskningsintresse rör framförallt frågor kring folkbibliotekets demokratiska och folkbildande funktion i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I avhandlingen ”Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid” undersöker hon dessa frågor i relation till hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för (digital) delaktighet och medie- och informationskunnighet.

Kontakt

Jenny Nilsson
Jenny Nilsson

Utredare

Arbetar med skol- och barnbiblioteksfrågor, Nationella skolbiblioteksgruppen, MIK, läsfrämjande, utvecklingsstöd, kontaktperson för plakettjuryn, IFLA och nordiskt samarbete.

070-695 11 29

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig