Datum för evenemanget: 4 nov, 2020

Mötesplats Profession – Forskning

Mötesplats Profession – Forskning hålls 4–5 november 2020. Under augusti beslutas om det blir en fysisk eller digital konferens.

Om konferensen

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som fyller en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Du i professionen får ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, bibliotekariestudenter, och forskare inom BoI och närliggande områden.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2020: Umeå universitet och Högskolan i Borås

Papers och presentationer från 2018

Att delta med ett paper

Årets tema: ”Bildning i en digital tid?”

Tack till alla som skickat in abstracts inför årets konferens! Sista datum för inlämning var 31 maj. Konferenskommittén har nu granskat det inkomna materialet och valt ut de abstracts som i nästa steg utvecklas till hela papers. Senast 18 juni får alla skriftligt besked om medverkan.

Mer om abstracts och papers

Huvudtalare

Sverker Sörlin

Idéhistoriker, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan och författare

I Sörlins uppmärksammade bok ”Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans” lyfts hur bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv. En väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Den gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Bildning har blivit än mer viktig, i en tid när mörka skuggor drar över världen. När sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans. Boken har därför ett nästan provocerande angeläget ärende: Det behövs en uppdaterad förståelse en bildning om det som angår oss alla och som gör oss friare och samhällen säkrare.

Lisa Olsson Dahlquist

Forskare, Lunds universitet, Avdelningen för ABM och digitala kulturer Institutionen för kulturvetenskaper

Olsson Dahlquists forskningsintresse rör framförallt frågor kring folkbibliotekets demokratiska och folkbildande funktion i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I avhandlingen ”Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid” undersöker hon dessa frågor i relation till hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för (digital) delaktighet och medie- och informationskunnighet.

Kontakt

Jenny Nilsson
Jenny Nilsson

Utredare

Arbetar med skol- och barnbiblioteksfrågor, Nationella skolbiblioteksgruppen, MIK, läsfrämjande, utvecklingsstöd, kontaktperson för plakettjuryn, IFLA och nordiskt samarbete.

070-695 11 29

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig