Lyssna
22 Okt

Mötesplats Profession – Forskning

Välkomna till Mötesplats Profession – Forskning på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018.

Om konferensen

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Från 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Det är ett tillfälle för dig i professionen att ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom BoI och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter.

Anmälan

Du anmäler dig till konferensen via vårt webbformulär. Sista anmälningsdag är 8 oktober.

Priser

Enskild medlem i Svensk biblioteksförening: 1 000 kronor
Övriga: 1 400 kronor

Studentstipendier

Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i konferensen. Läs mer på anmälningssidan.

 

Anmälan och praktisk info

Om programmet

Paperseminarier

Grunden i programmet är paperseminarier. Vi har fått in många bidrag från både forskare och praktiker och kommer att presentera det färdiga seminarieprogrammet i september.

Huvudtalare

Åse Hedemark, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.
Åse presenterar för första gången resultatet av forskningsprojektet Unga berättar, som hon genomfört tillsammans med Svensk biblioteksförening.

Ola Agevall, professor Linnéuniversitetet

Panelsamtal

I programmet finns också ett panelsamtal om möjligheterna som kontakten mellan forskning, profession och utbildning ger.

Medverkande:
Jenny Lindberg, Högskolan i Borås
Olof Sundin, Lunds universitet
Catta Torhell, Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet
Malin Ögland, Högskolan i Borås

Tider

Registering till konferensen börjar kl 12.30 måndag 22 oktober. Dagen avslutas med gemensamt mingel och middag i direkt anslutning till sista programpunkt.
Tisdag 23 oktober inleds klockan 08.30 och konferensen avslutas 15.30.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer: Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Forsknings- och utvecklingssekreterare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig