Lyssna

Internationellt

Svensk biblioteksförening har alltid haft en stark internationell inriktning. I stadgarna står det att föreningen ska ”stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks- och informationsområdet”. På den här sidan kan du läsa om några av de internationella organisationer där vårt engagemang är som störst.

Vill du veta mer om någon del i vårt internationella engagemang? Kontaktuppgifter till ansvarig på kansliet finner du på vår kontaktsida.

EBLIDA – bibliotekens röst i Europa

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Svensk biblioteksförening är medlem i EBLIDA, en europeisk organisation som samlar föreningar och institutioner inom biblioteks- och informationssektorn. EBLIDA arbetar för bibliotek och biblioteksfrågor på europeisk och EU-nivå, bland annat med fokus på upphovsrätt och licensiering. Detta arbete sker ofta i samarbete med organisationerna LIBER och IFLA.

EBLIDA är till stor del en lobbyorganisation, som bevakar biblioteksfrågor och agerar som alla bibliotekstypers röst i Bryssel. Genom vårt medlemskap stöttar vi detta arbete.

Vårt engagemang i EBLIDA

EBLIDA stöttar sina medlemsorganisationer bland annat genom att ta fram underlag för nationellt påverkansarbete i olika frågor. Vi använder oss av detta i stor utsträckning, framförallt i vårt opinionsbildande arbete kring upphovsrättsliga frågor.

Svensk biblioteksförening representeras i EBLIDAs styrelse av Anders Söderbäck, som valdes in 2018. Anders Söderbäck är verksamhetsutvecklare vid Stockholms universitetsbibliotek och satt i vår egen styrelse 2012–2018.

Karin Grönvall, nuvarande ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse och överbibliotekarie vid Sveriges lantbruksuniversitet, sitter med i EBLIDAs Expert Group on Information Law (EGIL).

Vill du veta mer om EBLIDA och hur din organisation kan bli medlem?
EBLIDA:s webbplats (nytt fönster)

Biblioteksdagarna 2014

Biblioteksdagarna 2014

LIBER – en kraft för Europas forskningsbibliotek

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries

Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade institutioner. Organisationen har över 400 bibliotek och andra institutioner som medlemmar, och har som uppdrag att möjliggöra forskning i världsklass.

LIBER arbetar aktivt med påverkansarbete inom EU, framförallt i frågor som rör Open Access, öppna forskningsdata och upphovsrätt. Genom vårt medlemskap bidrar vi till att påverka EU-institutionerna och den europeiska rättsutvecklingen i dessa frågor.

Strategisk inriktning 2018–2022

I sin strategi för åren 2018–2022 presenterar LIBER sin vision för framtidens forskningslandskap och hur de ska arbeta för att nå dit. Bland annat vill LIBER se Open Access som den dominerande publiceringsformen, och att forskningsdata ska följa FAIR-principerna – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Läs hela LIBERs strategi:

LIBERS strategi 2018–2022: Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age (pdf)

Så kan du engagera dig i LIBER

Om du är anställd vid ett bibliotek med eget LIBER-medlemskap kan du anmäla intresse till någon av LIBERs arbetsgrupper.

Läs om LIBERs arbetsgrupper:
Working groups (nytt fönster)

Vill du veta mer om LIBER?
LIBER:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

IFLA

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA är en global, oberoende organisation som samlar informationsspecialister, bibliotek och deras användare i hela världen. Organisationen grundades 1927, med huvudsyftet är att vara biblioteks- och informationsprofessionens globala röst.

Vill du veta mer om IFLA?
IFLAs webbplats (nytt fönster)

Läs mer om vårt arbete i IFLA

Biblioteksdagarna 2016

Biblioteksdagarna 2016

Samarbete med nordiska biblioteksföreningar

Svensk biblioteksförening har ett tätt samarbete med övriga biblioteksföreningar i Norden. Samarbetet är mycket värdefullt och bidrar till en starkare nordisk röst i internationella sammanhang, och bättre förutsättningar för vår gemensamma biblioteksutveckling.

Representanter för föreningarna träffas minst en gång per år för att utbyta idéer och erfarenheter, och vid flera tillfällen har vi gemensamt tagit ställning i angelägna frågor. När den internationella bibliotekskonferensen IFLA WLIC 2018 skulle anordnas i Malaysia, ett land med en lagstiftning som uttryckligen diskriminerar och förföljer HBTQ-personer, skickade vi ett gemensamt uttalande till IFLAs Governing Board där vi tydligt framförde vår åsikt kring valet av Malaysia som arrangör.

Läs vårt uttalande kring IFLA WLIC i Malaysia 2018:
De nordiska biblioteksföreningarnas gemensamma uttalande kring IFLA WLIC i Malaysia 2018 (pdf)

Vidare information om de nordiska biblioteksföreningarna

Danmark
Danmarks biblioteksforening
Danmarks forskningsbiblioteksforening

Finland
Finlands svenska biblioteksförening
Suomen kirjastoseura/Finlands biblioteksförening

Island
Upplýsing

Norge
Norsk bibliotekforening

Samarbete med Kenyas biblioteksförening

Svensk biblioteksförening har sedan 2013 ett samarbetsavtal med Kenya Library Association (KLA). Samarbetets grund är utbyte av erfarenheter och kunskap om bibliotekets roll i samhället, arbetet med att bygga en stark organisation och att bedriva politiskt påverkansarbete. Med utgångspunkt i IFLAs program ”Building Strong Library Associations” arbetar vi för att skapa en långsiktigt stabil och hållbar biblioteksförening i Kenya.

Samarbetet innebär även ekonomiskt stöd från Svensk biblioteksförening. Vi finansierar KLAs kansli i Nairobi, betalar deras medlemsavgift till IFLA samt ordförandes deltagande i IFLA WLIC. Vi bjuder också in representanter för KLA till vår konferens Biblioteksdagarna. Den svenska projektgruppen reser i sin tur till Kenya för att delta i KLAs årsmöten.

Gruppbild från Kenya 2017

2013–2017 – Stronger together

Initiativet till samarbetet togs under den internationella konferensen IFLA WLIC i Göteborg 2010, och vi undertecknade vårt första samarbetsavtal ”Stronger together” år 2012. Arbetet resulterade bland annat i att KLA etablerade ett bemannat kansli i Nairobi, ökade antal medlemsaktiviteter och stärkte sitt regionala arbete i hela landet.

Läs mer om ”Stronger together”:
Building Stronger Library Associations – rapport 2014 (pdf)
Stronger together – final report 2017 (pdf)

2017–2020 – The next frontier

Hösten 2017 skrev vi ett nytt avtal som sträcker sig till utgången av år 2020; ”The next frontier”. Under denna tid ska Kenya Library Association bland annat ta fram en plan för medlemsrekrytering, och en strategi för sin fortsatta verksamhet.

Projektledare från Svensk biblioteksförening är 2017–2020 våra medlemmar Leif Mårtensson, Umeå kommun, och Annsofie Olsson, Malmö universitetsbibliotek.

Läs mer om ”The next frontier”:
Föreningen till Kenya för förnyat samarbetsavtal – Intervju med Annsofie Olsson, november 2017
The next frontier 2018–2020 – avtal 2017 (pdf)