Internationellt

Svensk biblioteksförening har alltid haft en stark internationell inriktning. I stadgarna står det att föreningen ska ”stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks- och informationsområdet”. På den här sidan kan du läsa om några av de internationella organisationer där vårt engagemang är som störst.

Vill du veta mer om någon del i vårt internationella engagemang? Kontaktuppgifter till ansvarig på kansliet finner du på vår kontaktsida, länk öppnas i ny flik.

Bild på jordglob.

EBLIDA – bibliotekens röst i Europa

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Svensk biblioteksförening är medlem i EBLIDA, en europeisk organisation som samlar föreningar och institutioner inom biblioteks- och informationssektorn. EBLIDA arbetar för bibliotek och biblioteksfrågor på europeisk och EU-nivå, bland annat med fokus på upphovsrätt och licensiering. Detta arbete sker ofta i samarbete med organisationerna LIBER och IFLA.

EBLIDA är till stor del en lobbyorganisation, som bevakar biblioteksfrågor och agerar som alla bibliotekstypers röst i Bryssel. Genom vårt medlemskap stöttar vi detta arbete.

Vårt engagemang i EBLIDA

EBLIDA stöttar sina medlemmar bland annat genom att ta fram underlag för nationellt påverkansarbete i olika frågor. Vi använder oss av detta framförallt i vårt opinionsbildande arbete kring upphovsrätt.

Vill du veta mer om EBLIDA?
Läs mer på EBLIDA:s webbplats, länk öppnas i nytt fönster.

Biblioteksdagarna 2014

LIBER – en kraft för Europas forskningsbibliotek

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries

Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade institutioner. Organisationen har över 400 bibliotek och andra institutioner som medlemmar, och har som uppdrag att möjliggöra forskning i världsklass.

LIBER arbetar aktivt med påverkansarbete inom EU, framförallt i frågor som rör Open Access, öppna forskningsdata och upphovsrätt. Genom vårt medlemskap bidrar vi till att påverka EU-institutionerna och den europeiska rättsutvecklingen i dessa frågor.

Läs mer på LIBER:s webbplats, länk öppnas i nytt fönster.

Så kan du engagera dig i LIBER

Om du är anställd vid ett bibliotek med eget LIBER-medlemskap kan du anmäla intresse till någon av LIBER:s arbetsgrupper.

IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA är en global, oberoende organisation som samlar informationsspecialister, bibliotek och deras användare. Organisationen grundades 1927, med huvudsyftet att vara biblioteks- och informationsprofessionens globala röst.

Läs mer på IFLA:s webbplats, länk öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vårt arbete i IFLA

Biblioteksdagarna 2016

Biblioteksdagarna 2016

Nordiska biblioteksföreningar

Svensk biblioteksförening har ett tätt samarbete med övriga biblioteksföreningar i Norden. Samarbetet är mycket värdefullt och bidrar till en starkare nordisk röst i internationella sammanhang, och bättre förutsättningar för vår gemensamma biblioteksutveckling.

Vårt nordiska samarbete

Representanter för föreningarna träffas minst en gång per år för att utbyta idéer och erfarenheter, och vid flera tillfällen har vi gemensamt tagit ställning i angelägna frågor.

Nordiska biblioteksföreningar fördömer Rysslands invasion av Ukraina

Samarbete med Kenyas biblioteksförening

Svensk biblioteksförening hade under perioden 2013–2020 ett nära samarbete med Kenya Library Association (KLA). Samarbetets grund var utbyte av erfarenheter och kunskap om bibliotekets roll i samhället, arbete med att bygga en stark organisation och att bedriva politiskt påverkansarbete. Med utgångspunkt i IFLA:s program ”Building Strong Library Associations” arbetade vi för att skapa en stabil och hållbar biblioteksförening i Kenya.

Initiativet till samarbetet togs under IFLA WLIC i Göteborg 2010 och det första samarbetsavtalet, ”Stronger together”, undertecknades år 2012. Arbetet resulterade bland annat i att KLA etablerade ett bemannat kansli i Nairobi, ökade antalet medlemsaktiviteter och stärkte sitt regionala arbete.

2017 skrevs ett nytt samarbetsavtal som omfattade perioden 2018–2020. Detta avtal fokuserade på KLA:s långsiktiga arbete att bli en stark och självständig biblioteksförening. Under denna period tog KLA bland annat fram strategier för marknadsföring och medlemsrekrytering.

Vi har under perioden finansierat KLA:s kansli i Nairobi, betalat deras medlemsavgift till IFLA, samt ordförandes deltagande i IFLA WLIC. Vi har även bjudit in representanter för KLA till vår konferens Biblioteksdagarna. Den svenska projektgruppen reste i sin tur till Kenya för att delta i KLA:s årsmöten, men även för att besöka bibliotek och träffa lokala myndigheter och beslutsfattare.

Samarbetet beskrivs och sammanfattas i rapporten ”A Decade of Cooperation”.

Läs rapporten här, länk öppnas i nytt fönster.

Gruppbild från Kenya 2017