21 jan, 2022
Bokmässan Nyheter

Se föreningens seminarier från Bokmässan 2021

Nu kan ni se Svensk biblioteksförenings seminarier från Bokmässan 2021 kostnadsfritt i Arkiv 2021.

Debattartiklar Nyheter
Folkbiblioteken: Gör klart vilken service som vi bör erbjuda

Många folkbibliotek hjälper medborgare med allt från myndighetsbeslut till digitala tjänster. Men biblioteken kan inte bli en restpost för den hjälp som många behöver men ingen erbjuder, skriver Karin Linder som är generalsekreterare på Svensk biblioteksförening i en debattartikel i Dagens Samhälle.

19 januari, 2022

Nyheter
Välkommen till föreningens årsmöte 2022

Svensk biblioteksförenings årsmöte äger rum digitalt den 20 maj klockan 08.30–13.00. Föranmälan krävs. Välkommen!

18 januari, 2022

Nyheter Upphovsrätt
Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Förslaget till ett EU-direktiv för upphovsrätten på den digitala inre marknaden presenterades för första gången under hösten 2016. Nu finns ett förslag på hur direktivet ska implementeras i svensk lag från och med första juli 2022.

17 januari, 2022

Nyheter
Tillträdesförbud till bibliotek

Den 27 december presenterade regeringen ett lagförslag om tillträdesförbud för bland annat bibliotek. Huvudmannen ska kunna ansöka om att en enskild person straffas med tillträdesförbud efter störande beteende eller trakasserier.

14 januari, 2022

Nyheter Styrelsen
Föreningen söker en ny ordförande

Nu kan du lämna förslag på ny ordförande i föreningens styrelse. Nominera din kandidat senast 23 januari.

13 januari, 2022

Nyheter
Inga fysiska möten i föreningens lokaler

På grund av omständigheterna och de nya restriktionerna har vi valt att inte ha några fysiska möten i våra lokaler.

12 januari, 2022