11 dec, 2019

Vem vill du se i styrelsen nästa år?

Nu kan du lämna förslag på ny ledamot i föreningens styrelse. Nominera din kandidat senast 15 januari.

”Vi är så nyfikna på hur våra grannar jobbar”

Carola Beijer och Aleksandra Erlandsson har fått ett resestipendium från föreningen för att resa till Wroclaw och Zory i Polen för att lära sig mer om hur bibliotek där arbetar med integration och nya medborgare.

10 december, 2019

Call for posters

På Biblioteksdagarna 2020 vill vi uppmuntra till utökat erfarenhetsutbyte och samtal mellan konferensens deltagare. En del i detta är att arrangera en posterutställning, där alla medlemmar i Svensk biblioteksförening är inbjudna att ställa ut.

9 december, 2019

Tack till alla som deltog under Forskardagen

Tack till alla som deltog under Forskardagen 2019! Det blev en fullsatt heldag om hållbar utveckling, med fantastiska talare och engagerad publik.

6 december, 2019

Nytt nummer av Biblioteksbladet

Ett färskt nummer av Biblioteksbladet går nu att läsa, på papper såväl som digitalt. Biblioteksbladet nr 8 har temat ”Rättigheter med ny status” där Biblioteksbladet frågar sig vad det betyder för biblioteken att FN:s barnkonvention blir lag vid årsskiftet.

6 december, 2019

Hallå där Leif Mårtensson

Leif Mårtensson blev vid årsmötet i maj 2019 invald som ny styrelseledamot i Svensk biblioteksförening. Leif Mårtensson är född i Malmö men flyttade 1990 till Umeå. Utöver arbete i Malmö och Umeå har han också långpendlat till arbete i Stockholm under många år

5 december, 2019

Folkbiblioteksmanifestet 70 år

Det internationella Folkbiblioteksmanifestet slår redan i sin inledning fast betydelsen av folkbibliotek.
”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden, som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet.”

29 november, 2019