22 nov, 2019

Nytt medlemssystem hos föreningen

Från och med mitten av november har Svensk biblioteksförening bytt till ett nytt och efterlängtat medlemssystem. I det nya systemet kan du som medlem lätt hitta uppgifter om ditt medlemskap.

Nytt expertnätverk med fokus på kommunikation

Nu startar ett nytt expertnätverk inom föreningen, med fokus på kommunikation.

21 november, 2019

Otroligt intensiva dagar på Unesco i Paris

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, deltog vid Unescos generalkonferens i veckan. Konferensen, som hålls vartannat år, samlas 3000 deltagare från Unescos 193 medlemsländer.

20 november, 2019

Vi söker ledamot till juryn för Bengt Hjelmqvists pris

Nu söker vi en ny ledamot till juryn som utser Bengt Hjelmqvists pris. Priset utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Den som är intresserad förutsätts ha god kännedom om folkbiblioteksverksamhet.

20 november, 2019

Beviljade utvecklingsstöd

Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2019 års utvecklingsstöd till tre projekt.

19 november, 2019

Vi söker ledamöter till Plakettjuryn

Nu söker vi två nya ledamöter till juryn som utser Nils Holgersson-, Elsa Beskow-, samt Carl von Linné-plaketterna.

18 november, 2019

Institutionella medlemmar i expertnätverken

Snart kan institutionella medlemmar delta i expertnätverken. Anmälan av anställda kommer att bli möjlig våren 2020, när utvecklingen av vårt medlemsregister (som vi jobbar med i dagsläget) gör det möjligt.

18 november, 2019