17 okt, 2019

Grattis Elina och Erika som fått Guldhatten!

Medlemmarna Elina Garp och Erika Lundvall har tilldelats priset Guldhatten för sitt arbete med Babybabbel. Båda jobbar på Västerås Stadsbibliotek.

Digitalt utanförskap i ny skepnad

Internetstiftelsen, som bland annat ansvarar för den svenska toppdomänen.se, har under ett antal år tagit fram rapporten Internet och svenskarna, en undersökning om hur användningen av internet utvecklas år från år.

15 oktober, 2019

Bibliotekspolitik i Sverige och Finland – gemensamma målsättningar och visioner?

Den 21 oktober kommer evenemanget ”Bibliotekspolitik i Sverige och Finland – gemensamma målsättningar och visioner?” att äga rum. Under seminariet ”Nationella e-bibliotek i Sverige och Finland” kommer Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, att delta

14 oktober, 2019

Podcast: Skolbibliotek – går det framåt eller bakåt?

I vårt nya poddavsnitt vill vi försöka ge en bild av läget för skolbiblioteken just nu. Det är en kluven bild.

9 oktober, 2019

Grattis Anna Fahlbeck som fått priset Guldhatten

Grattis Anna Fahlbeck som får Guldhatten. Guldhatten är en utmärkelse för en person eller grupp som gjort något extra bra för att främja barns språkutveckling.

9 oktober, 2019

”Det är viktigt att användaren känner sig delaktig”

Henrik Hannfors är bibliotekarie på Enskilda Högskolan Stockholm. Han har fått ett resestipendium från föreningen för att delta i konferensen Open Repositories i Hamburg.

7 oktober, 2019

Ett steg mot en nationell bibliotekspolitik

Sverige har länge saknat en nationell bibliotekspolitik. Nuvarande bibliotekslag är en ramlag som endast pekar ut de övergripande målsättningarna och prioriterade områdena för biblioteken. Vi ser därför…

4 oktober, 2019