7 dec, 2023
Nyheter

”Barn har rätt till sekretess”

Sedan november kan besökare på Stadsbiblioteket i Örebro som är mellan 13 och 18 år låna utan insyn från föräldrarna. Alla medborgares lån på biblioteket är belagda med sekretess och nu tillämpas bibliotekssekretessen fullt ut redan vid 13 år.

Filtrera nyhetskategori
Nyheter

Call for Papers: Marskonferensen 2024

Marskonferensen 2024 i Umeå, 20-22 mars, fokuserar på tillgång och tillgänglighet. Har du exempel på metoder, projekt eller erfarenheter att dela med dig av till konferensprogrammet?

6 december, 2023

Nyheter

Biblioteken nödvändiga för att vända PISA-resultat

Den internationella mätningen PISA, visar på ett tapp för 15-åringar i Sverige. Även om landets elever ligger över genomsnittet för OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, presterar de sämre än någonsin i PISA-testet för läsförståelse.

5 december, 2023

Nyheter Sveriges biblioteks utmärkelser

Vi söker ordförande och ledamot till Collijnpriset!

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Nu söker vi en ordförande och en ledamot till juryn som utser Collijinpriset. Priset går till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

5 december, 2023

Biblioteksdagarna 2024 Nyheter

Anmäl dig till Biblioteksdagarna 2024

Nu kan du säkra din biljett till Biblioteksdagarna, som anordnas 22–23 maj 2024 i Skellefteå. Temat för Biblioteksdagarna 2024 är Kreativitet.

4 december, 2023

Medlem Nyheter

Månadens medlem är Ali Jasim

Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma Ali Jasim, bibliotekarie på Södertälje stadsbibliotek.

1 december, 2023

Medlem Nyheter

Avisering av medlemsavgift för 2024

Du som är medlem i Svensk biblioteksförening får under de närmaste dagarna en avisering via e-post, för betalning av din medlemsavgift för 2024.

30 november, 2023