30 mar, 2020

Rapport från senaste styrelsemötet

Vilka beslut fattades under senaste mötet?

IFLA-UNESCO Folkbiblioteksmanifest

Nu kan du dela med dig av dina idéer om folkbibliotek. Vad tycker du? Läs manifestet först innan du svarar på frågorna, dela sedan med dig av dina åsikter kring relevans och betydelse och föreslå ändringar som kan vara nödvändiga.

27 mars, 2020

Vem ska få Elefanten?

Nu är det dags att nominera kandidater till föreningens nyaste utmärkelse; Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Fyll i formuläret med ditt förslag senast 15 maj.

26 mars, 2020

Digitala tips

Här sammanställer vi olika tips som vi fått om allt från – digitala initiativ på biblioteken, påminner om att det går att söka till Kulturrådets Stärkta bibliotek – till kompetensutveckling för den som arbetar hemifrån.

25 mars, 2020

Vårt yttrande om genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv i Sverige

Vi har tagit en aktiv del i den svenska processen kring genomförandet, och har idag överlämnat våra synpunkter till Justitiedepartementet.

25 mars, 2020

ALL DIGITAL Week ställer om – inte in.

ALL DIGITAL Week har dragit igång den här veckan och pågår mellan 23–29 mars. Men veckan blir, likt i princip alla andra evenemang den närmsta tiden, inte som den var tänkt från början. Men trots att Covid-19 sprids som en löpeld över den europeiska kontinenten, så ställs kampanjveckan inte in – för man ställer om.

24 mars, 2020

I tider som dessa behövs biblioteken som mest

Karin Linder om bibliotekens roll i den pågående krisen.

23 mars, 2020