21 okt, 2020
Folkbibliotek Rapport

Ny rapport om folkbibliotek på entreprenad

Rapporten om folkbibliotek på entreprenad, som genomförts efter en medlemsmotion till årsmötet 2019, finns nu att läsa.

Sveriges biblioteks utmärkelser
Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till Malene Jensen och Sanna Barsk vid Kiruna bibliotek

Malene Jensen och Sanna Barsk de första att få motta föreningens nya barnrättsutmärkelse. Ur juryns motivering: ”för ett systematiskt utvecklingsarbete som tillvaratar barns kunskaper, åsikter, behov och önskningar.”

20 oktober, 2020

Mötesplats Profession – Forskning
”För att inspireras. För att lära nytt. Och för att mötas.”

Per Wisselgren, Umeå universitet, inför Mötesplats Profession – Forskning som hålls digitalt 4–5 november.

16 oktober, 2020

Nyheter
Besök vår digitala posterutställning

Det blev ingen posterutställning om de globala hållbarhetsmålen i våras, då Biblioteksdagarna inte kunde genomföras. Nu kan du istället se några av de anmälda bidragen i denna digitala posterutställning.

15 oktober, 2020

Forskning
Satsning på fler doktorander inom biblioteks- och informationsvetenskap

Föreningen har idag skickat ett brev till rektorerna på de lärosäten som bedriver utbildning inom BoI, för att inleda en dialog kring en förstärkning av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen.

14 oktober, 2020

Sveriges biblioteks utmärkelser
Bengt Hjelmqvists pris tilldelas Cecilia Brisander och Barakat Aldammad

Ur juryns motivering: ”På detta sätt vill vi lyfta två goda inspiratörer som bibliotekssverige kan finna klokhet och vägledning hos.”

13 oktober, 2020

Tillgänglighet
Skrivelse angående tillgänglighetsdirektivets påverkan på biblioteken

”Det finns en risk att de som är i behov av att få litteratur i ett annat format än i text blir hänvisad till den reguljära marknaden. Det riskerar att bidra till en ökad ojämlikhet då låginkomsttagare med lässvårigheter inte har råd att köpa/strömma litteratur.”

12 oktober, 2020