Datum för evenemanget: 16 nov, 2023

Nominera till våra priser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Här kan du se filmen från prisceremonin för Sveriges biblioteks utmärkelser 2023.

Foto: Lena Mangematin.

Nominera till Sveriges biblioteks utmärkelser!

Du kan nominera, eller ge förslag till nominering, till flera av våra priser. Se nomineringstider och nomineringsförfarande för våra olika priser nedan.

Läs mer om respektive pris här.

Plakettpriserna: Nils Holgersson–plaketten, Elsa Beskow-plaketten och Carl von Linné-plaketten

Plakettpriserna, går till författare och illustratörer av litteratur för barn och ungdomar. Juryn välkomnar förslag till nomineringar från dig som är verksam inom barn- eller skolbibliotek.

Du kan nominera till priset mellan följande datum: 25 januari – 4 mars 2024. 

Läs mer här.

Lina Blixt och Bengt-Erik Engholm, 2023 års vinnare av Carl von Linné-plaketten. Fotograf: Lena Mangematin.

Porträttbild på Mimmi Söderlund, vinnare av Bengt Hjelmqvists pris 2023.

Mimmi Söderlund, 2023 års vinnare av Bengt Hjelmqvists pris. Fotograf: Lena Mangematin.

Bengt Hjelmqvists pris

Svensk biblioteksförening delar sedan 1964 ut Bengt Hjelmqvists pris för att belöna framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Såväl praktiska som teoretiska insatser, en samlad gärning eller en enstaka prestation kan belönas.

Du kan nominera till priset mellan följande datum: 6 mars – 7 maj 2024.

Skicka in din nominering till e-post: info@svbib.se. Skriv ditt namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi har frågor om din nominering. Skriv ”Nominering Bengt Hjelmqvist” i ämnesraden när du mejlar oss nomineringen.

Greta Renborgs pris

Svensk biblioteksförening delar sedan 1987 årligen ut Greta Renborgs pris, vilket belönar ett enskilt bibliotek eller biblioteksanställd, som lyckats med god marknadsföring och arbetar i ”Greta Renborgs anda”. Nu behöver vi din nominering till 2024 års pristagare.

Du kan nominera till priset mellan följande datum: 6 mars – 7 maj 2024.

Skicka in din nominering till e-post: info@svbib.se. Skriv motivering till nominering samt ditt namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi har frågor om din nominering. Skriv ”Nominering Greta Renborg” i ämnesraden när du mejlar oss med nomineringen.

Porträttbild på Miss Shameless och Lady Busty, Drag Queen Story Hour.

Drag Queen Story Hour Sweden, 2023 års vinnare av Greta Renborgs pris. Fotograf: Lena Mangematin.

Porträttbild på representanter från biblioteket TioTretton. Fotograf: Lena Mangematin.

TioTretton, 2023 års vinnare av barnrättsutmärkelsen Elefanten. Fotograf: Lena Mangematin.

Barnrättsutmärkelsen Elefanten

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten är Svensk biblioteksförenings pris till den verksamhet eller person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Arbetar du med barn?

Barn är extra välkomna att nominera till detta pris. Informera gärna om att möjligheten finns, och stötta dem som behöver hjälp att skicka in sin nominering.

Du kan nominera till priset mellan följande datum: 19 mars – 14 maj 2024.

Skicka in din nominering till e-post: info@svbib.se. Skriv ditt namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi har frågor om din nominering. Skriv även vad den/de du nominerar har gjort för barns rättigheter och varför du tycker den/de är värda ett pris. Skriv ”Nominering Elefanten” i ämnesraden när du mejlar oss med nomineringen.

Årets mobila bibliotek

Utmärkelsen ges till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får motta ett vandringspris som är en modell av Sveriges första bokbuss.

Du kan nominera till priset mellan följande datum: 4 april – 28 maj  2024.

Skicka in din nominering till e-post: info@svbib.se. Skriv ditt namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi har frågor om din nominering. Skriv även vad den/de du nominerar har gjort för barns rättigheter och varför du tycker den/de är värda ett pris. Skriv ”Nominering Elefanten” i ämnesraden när du mejlar oss med nomineringen.

Julal Májja, 2023 års vinnare av utmärkelsen Årets mobila bibliotek. Fotograf: Lena Mangematin.