IFLA och Svensk biblioteksförening

IFLA är en global, oberoende organisation som samlar informationsspecialister, bibliotek och deras användare. Svensk biblioteksförenings IFLA-medlemskap, och våra medlemmars engagemang, innebär att hela den svenska bibliotekssektorn tillsammans har en stor möjlighet till påverkan internationellt.

IFLA WLIC 2014

Om IFLA

Svensk biblioteksförening, och Sverige som biblioteksland, har ett stort engagemang i IFLA som startade redan vid organisationens bildande. IFLA:s första ordförande hette Isak Collijn, och var Sveriges dåvarande riksbibliotekarie. Den årliga konferensen IFLA WLIC (World Library and Information Congress) har också hållits i Sverige vid fyra tillfällen: i Stockholm år 1930 och 1990, Lund och Malmö 1960, och Göteborg 2010. Konferensen lockar idag över 3 500 deltagare varje år.

IFLA:s mål:

  • Att verka för och stödja tillgången till biblioteks- och informationstjänster av hög klass och standard
  • Att uppmuntra och verka för en utbredd förståelse för värdet av kvalitativa biblioteks- och informationstjänster
  • Att representera organisationens medlemmar

Besök IFLA:s webbplats här, länk öppnas i nytt fönster.

IFLA:s biblioteksmanifest i svensk översättning

2016 gav Svensk biblioteksförening, tillsammans med UNESCO-rådet, ut IFLA:s internationella biblioteksmanifest i svensk översättning. Tillsammans lyfter de fram bibliotekens betydelse för mänskliga rättigheter, samhällsutveckling, forskning, bildning och demokrati, fri tillgång till information och åsiktsfrihet samt betydelsen av att värna användarnas personliga integritet. Flera av manifesten rekommenderas av UNESCO.
Läs bibliotekens internationella manifest, länk öppnas i nytt fönster.

IFLA WLIC 2015

Engagera dig i IFLA

 

Svensk biblioteksförening är idag medlem i IFLA:s samtliga sektioner, och våra medlemmar är aktiva i många av dem. Föreningens IFLA-medlemskap innebär därför att hela den svenska bibliotekssektorn tillsammans har en stor möjlighet till påverkan inom IFLA.

Som medlem hos oss har du stora möjligheter att engagera dig, framförallt i någon av sektionerna. Arbetet innebär professionell kontakt med kollegor från hela världen, utbyte av idéer inom strategiska områden och en chans att stärka både din egen kompetens och din organisation. Det ger möjlighet att marknadsföra svenska bibliotek internationellt, och också utveckla den egna biblioteksverksamheten.

Bli nominerad till IFLA:s sektioner

Som medlem i IFLA:s samtliga sektioner kan vi nominera våra enskilda medlemmar till sektionernas styrgrupper. När en nomineringsperiod är öppen informerar vi om detta på vår webbplats. Information om nomineringstillfällen och de villkor som gäller för aktivt arbete i IFLA finns också på IFLA:s webbplats:
IFLA:s hemsida IFLA – Officers Corner, länk öppnas i nytt fönster.

 

Ansök om resestipendier för internationellt engagemang

Som medlem i Svensk biblioteksförening, enskild eller anställd hos institutionella medlem, kan du söka resestipendium för att delta i IFLA:s eller liknande internationell biblioteksorganisations arbete under 2024. Här kan du läsa mer!

 

Rapporter från tidigare IFLA-stipendiater

Här kan du läsa rapporter från de som beviljats IFLA-stipendium de senaste åren. Dokumenten är i pdf-format, och öppnas i nya flikar.

Letar du efter äldre rapporter? Kontakta kansliet på info@svbib.se