Regionföreningar och regionavdelningar

Svensk biblioteksförening har sex regionföreningar och två regionavdelningar. Regionföreningarna och -avdelningarna ska verka för att skapa nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar. Det ska leda till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och diskussioner.
Hitta din regionförening eller regionavdelning här nedan. Det står varje medlem fritt att avstå eller att välja att tillhöra en annan regionförening eller -avdelning. Vill du veta mer om våra regionföreningar och regionavdelningar? Skicka e-post till info@svbib.se så hjälper vi dig!

Hallunda bibliotek

Skåne

Regionförening Skåne har cirka 500 medlemmar. Vi arrangerar föreläsningar, studiebesök och samtal om ämnen aktuella för vår målgrupp: medlemmar från och intresserade av alla sorters bibliotek.

Gå till regionförening

Stockholm, Uppsala och Gotland

Regionförening Stockholm Uppsala Gotland är den största inom Svensk biblioteksförening med ca 1 000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm.

Gå till regionförening

Sydost – Blekinge, Kalmar och Kronoberg

Svensk biblioteksförenings regionavdelning Sydost bildades maj 2021, samtidigt som Regionförening Sydost avvecklades.

Gå till regionavdelning

Södra Svealand

Svensk biblioteksförenings regionavdelning Södra Svealand bildades 1 juli 2020, samtidigt som Regionförening Södra Svealand avvecklades. I februari 2023 avvecklades Regionförening Södra Svealand.

Gå till regionavdelning

Väst

Som enskild medlem får du möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor i regionen under trevliga former.

Gå till regionförening

Västerbotten

Regionförening Västerbotten täcker ett stort geografiskt område och har drygt 200 medlemmar bland anställda vid alla typer av bibliotek i regionen. Några biblioteksstudenter är också anslutna.

Gå till regionförening

Västernorrland, Jämtland och Härjedalen

Regionföreningen har drygt 80 medlemmar från olika typer av bibliotek. Föreningen ska verka för att medlemmarnas önskemål och intressen tillvaratas.

Gå till regionförening

Östergötland och Jönköping

Regionföreningen har cirka 200 medlemmar från alla typer av bibliotek. Vi erbjuder dig som medlem bland annat intressanta seminarier, aktuell fortbildning i närmiljöer samt rika tillfällen till erfarenhetsutbyte och social samvaro med kollegor.

Gå till regionförening