Svensk biblioteksförening har åtta regionföreningar. Regionföreningarna ska verka för att skapa nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar. Det ska leda till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och diskussioner.
Hitta din regionförening här nedan. Det står varje medlem fritt att avstå eller att välja att tillhöra en annan regionförening. Vill du veta mer om våra regionföreningar? Skicka e-post till info@svbib.se så hjälper vi dig!