Regionföreningar och avdelningar

Du som är medlem i Svensk biblioteksförening kan söka medel för att arrangera en föreningsaktivitet, exempelvis en föreläsning eller ett studiebesök. Aktiviteten kan vara på plats eller digital, och du kan välja att bilda en projektgrupp med andra medlemmar i din närhet eller i någon annan del av landet. Villkoret för att beviljas medel är att aktiviteten ska vara förenlig med föreningens stadgar och att den ska vara öppen för att alla medlemmar som vill ska kunna delta. Du kan inte söka medel för en aktivitet som riktar sig specifikt för din arbetsplats eller en annan sluten verksamhet. 

Svensk biblioteksförening har två regionföreningar, Skåne och Östergötland/Jönköping, och en regionavdelning, Väst. I dessa sammanslutningar sker erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom aktiviteter som föreläsningar, studiebesök och diskussioner. Du som är medlem i Svensk biblioteksförening kan själv välja att tillhöra en regionförening eller –avdelning.

Vill du veta mer om hur du ansöker om medel eller om våra regionföreningar och vår regionavdelning? Skicka e-post till info@svbib.se så hjälper vi dig! 

Hallunda bibliotek

Skåne

Regionförening Skåne har cirka 500 medlemmar. Vi arrangerar föreläsningar, studiebesök och samtal om ämnen aktuella för vår målgrupp: medlemmar från och intresserade av alla sorters bibliotek.

Gå till regionförening

Östergötland och Jönköping

Regionföreningen har cirka 200 medlemmar från alla typer av bibliotek. Vi erbjuder dig som medlem bland annat intressanta seminarier, aktuell fortbildning i närmiljöer samt rika tillfällen till erfarenhetsutbyte och social samvaro med kollegor.

Gå till regionförening