Resestipendier för internationellt engagemang

Som medlem i Svensk biblioteksförening, enskild eller anställd hos institutionella medlem, kan du söka resestipendium för att delta i IFLA:s eller liknande internationell biblioteksorganisations arbete under 2024. Kriterierna är att du aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLA:s eller annan internationell biblioteksorganisations arbete, och inte kan få hela resekostnaden betald på annat sätt.

I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med resepolicy och föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/

Sök stipendium nedan. Sista ansökningsdag för stipendium från föreningen är 31 januari 2024 och du får besked senast 5 februari.

Har du frågor?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Inför din ansökan

  • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats. Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas.
  • Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.
  • Stipendiet ges som en klumpsumma.
  • Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader (kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring). Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan.

Efter resan

  • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i en reserapport, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler.

Läs mer om vårt internationella arbete här

Rapporter från tidigare resestipendier för internationellt engagemang

Här kan du läsa rapporter från de som beviljats resestipendier för internationellt engagemang under de senaste åren. Dokumenten är i pdf-format.