Datum för senaste evenemang: 16 nov, 2023

Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Här kan du se filmen från prisceremonin för Sveriges biblioteks utmärkelser 2023.

Foto: Lena Mangematin.

Gruppbild på 2023 års vinnare av Sveriges biblioteks utmärkelser. Foto av Lena Mangematin.

Porträttfoto på Karolina Ramqvist, 2023 års vinnare av Aniarapriset.

Aniarapriset

Läs vår intervju med 2023 års vinnare, Karolina Ramqvist.

Aniarapriset instiftades 1974 och utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur samt en prissumma på 50 000 kronor.

Stadgar för Aniarapriset (pdf).

Nuvarande jury:
Camilla Carnmo, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, ordförande
Brita Lodén, Linköpings stadsbibliotek
Patrik Schylström, Stockholms stadsbibliotek

Alla tidigare vinnare av Aniarapriset.

Foto: Thron Ullberg.

Barnrättsutmärkelsen Elefanten

Läs vår intervju med 2023 års vinnare, TioTretton.

Från och med år 2020 delar Svensk biblioteksförening ut Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Priset beslutas av en jury och består av ett diplom.

Stadgar för Årets barnrättsutmärkelse Elefanten (pdf)

Nuvarande jury:
Ingrid Källström, Kulturhuset Stadsteatern, ordförande
Annica Thorell, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Lotta Dahlstrand, jurist
Anna Lundqvist Nilson, biblioteksutvecklare på Region Skånes kulturförvaltning
Jonatan Lamy, Sveriges elevkårer

Alla tidigare mottagare av Årets barnrättsutmärkelsen Elefanten.

Foto: Lena Mangematin.

Bild på 2023 års Pristagare av Elefanten, TioTretton.

Porträttbild på 2023 års vinnare av Elsa Beskow-plaketten Kerstin Elias Costa.

Elsa Beskow-plaketten

Läs vår intervju med 2023 års vinnare, Kerstin Elias Costa.

Elsa Beskow-plaketten instiftades 1958 och utdelas till den konstnär, som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar för Elsa Beskow-plaketten (pdf) 

Nuvarande jury:
Catharina Sanjay Ohlsson, Furulundsskolan, Halmstad, ordförande
Cilla Dalén, Enbacksskolan, Stockholm
Evelina Estefors, Hässleholms stadsbibliotek
Tony Melander, Sjölins gymnasium, Stockholm
Fia Idegård, Engelbrektsskolan, Stockholm
Joakim Pasma, Alva kultur, Umeå

Alla tidigare vinnare av Elsa Beskow-plaketten.

Foto: Lena Mangematin.

Nils Holgersson-plaketten

Läs vår intervju med 2023 års vinnare, Melody Farshin.

Nils Holgersson-plaketten instiftades 1950 och utdelas årligen till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar för Nils Holgersson-plaketten (pdf). 

Nuvarande jury:

Catharina Sanjay Ohlsson, Furulundsskolan, Halmstad, ordförande
Cilla Dalén, Enbacksskolan, Stockholm
Evelina Estefors, Hässleholms stadsbibliotek
Tony Melander, Sjölins gymnasium, Stockholm
Fia Idegård, Engelbrektsskolan, Stockholm
Joakim Pasma, Alva kultur, Umeå

Alla tidigare mottagare av Nils Holgersson-plaketten.

Foto: Lena Mangematin.

Porträttbild på Melody Farshin, 2023 års vinnare av Nils Holgersson-plaketten.

Carl von Linné-plaketten

Läs vår intervju med 2023 års vinnare, Bengt-Erik Engholm och Lina Blixt.

Carl von Linné-plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar för Carl von Linné-plaketten (pdf).  

Nuvarande jury:
Catharina Sanjay Ohlsson, Furulundsskolan, Halmstad, ordförande
Cilla Dalén, Enbacksskolan, Stockholm
Evelina Estefors, Hässleholms stadsbibliotek
Tony Melander, Sjölins gymnasium, Stockholm
Fia Idegård, Engelbrektsskolan, Stockholm
Joakim Pasma, Alva kultur, Umeå

Alla tidigare vinnare av Carl von Linné-plaketten.

Foto: Lena Mangematin.

Bengt Hjelmqvists pris

Se vårt videoreportage med 2023 års vinnare, Mimmi Söderlund.

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. ”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar för Bengt Hjelmqvists pris (pdf)
Om Bengt Hjelmqvist (pdf).

Nuvarande jury:
Anya Feltreuter, Vallabiblioteket, Linköpings universitet
Therese Emilsson Persson, Ronneby bibliotek
Liv Olofsson Lundström, Trelleborg bibliotek
Maria Fredriksson, Bibliotek Uppsala
Anna-Karin Albertsson, Biblioteken i Borås

Alla tidigare vinnare av Bengt Hjelmqvists pris.

Foto: Lena Mangematin.

Porträttbild på Mimmi Söderlund, 2023 års vinnare av Bengt Hjelmqvists pris.

Porträttbild på Miss Shameless och Lady Busty, Drag Queen Story Hour Sweden.

Greta Renborgs pris

Läs vår intervju med 2023 års vinnare, Miss Shameless och Lady Busty, Drag Queen Story Hour Sweden.

Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar för Greta Renborgs pris (pdf).  
Om Greta Renborg (pdf).

Foto: Lena Mangematin.

Nuvarande jury:
Anette Widenberg Helgesson, Bollnäs kommun, ordförande
Thord Eriksson, Biblioteksbladet
Ellinor Mark, Mälardalens universitet
Elisabeth Skog, Halmstad stadsbibliotek
Tommy Bildström, Nordmalings bibliotek

Alla tidigare vinnare av Greta Renborgs pris.

Foto: Lena Mangematin.

Collijnpriset

Läs vår intervju med 2023 års pristagare, Alexander Björklund Hammar.

Collijn-priset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar för Collijnpriset (pdf). 

Nuvarande jury:
Katarina Michnik, Göteborgs universitetsbibliotek
Catta Torhell, Linnéuniversitetets bibliotek
Kristoffer Holmqvist, Lunds universitetsbibliotek
Wolfgang Undorf, Kungliga biblioteket

Alla tidigare vinnare av Collijnpriset.

Foto: Lena Mangematin.

Porträttbild på Alexander Björklund Hammar, 2023 års pristagare av Collijnpriset.

Porträttbild på Ulla Majja, 2023 års vinnare av Årets mobila bibliotek.

Årets mobila bibliotek

Läs vår intervju med 2023 års pristagare, Julla Májja.

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Från och med 2017 har priset bytt namn till Årets mobila bibliotek och omfattar alla slags mobila bibliotek. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor.

Stadgar för Årets mobila bibliotek (pdf).  

Nuvarande jury:
Johan Anderung, Hudiksvalls bibliotek, ordförande
Peter Björkman, Svensk biblioteksförenings styrelse
Birgitta Hellström, biblioteksmuseet Borås
Anna Palm Kåberg, Södertälje bibliotek
Nadja Grundström Fjellner och Marica Lagerström, Julla Májja, representanter för 2023 års pristagare

Alla tidigare vinnare av Årets mobila bibliotek.

Foto: Lena Mangematin.