Lyssna
18 okt

Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Foton från 2018 års prisceremoni: Elisabeth Ohlson Wallin

Läs vårt referat om prisutdelningen på Kulturhuset Stadsteatern 2018

Aniarapriset

Aniarapriset instiftades 1974 och utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur samt en prissumma på 50 000 kronor.
Stadgar Aniarapriset (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Gunnel Arvidson Nilsson, ordförande
Petter Lindgren, Författarförbundet
Elias Hillström, Stockholms stadsbibliotek

Alla tidigare mottagare av Aniarapriset (pdf, nytt fönster)  

På bild ser vi skådespelerskan Stina Ekblad när hon framförde verk av årets pristagare.

Elsa Beskow-plaketten

Elsa Beskow-plaketten instiftades 1958 och utdelas till den konstnär, som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Prissumman är på 25 000 kronor.
Stadgar Elsa Beskow-plaketten (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Karin Blomquist, ordförande
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
Robin Linander, Sundbybergs bibliotek
Anna Hällgren, frilansande bibliotekarie
Ann-Sofie Falck, Myndigheten för tillgängliga medier

Alla tidigare mottagare av Elsa Beskow-plaketten (pdf, nytt fönster)  

Nils Holgersson-plaketten

Nils Holgersson-plaketten instiftades 1950 och utdelas årligen till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok. Prissumman är på 25 000 kronor.
Stadgar Nils Holgersson-plaketten (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Karin Blomquist, ordförande
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
Robin Linander, Sundbybergs bibliotek
Anna Hällgren, frilansande bibliotekarie
Ann-Sofie Falck, Myndigheten för tillgängliga medier

Alla tidigare mottagare av Nils Holgersson-plaketten (pdf, nytt fönster) 

Carl von Linné-plaketten

Carl von Linné-plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Prissumman är på 25 000 kronor.
Stadgar Carl von Linné-plaketten (pdf, nytt fönster) 

Nuvarande jury:
Karin Blomquist, ordförande
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
Robin Linander, Sundbybergs bibliotek
Anna Hällgren, frilansande bibliotekarie
Ann-Sofie Falck, Myndigheten för tillgängliga medier

Alla tidigare mottagare av Carl von Linné-plaketten (pdf, nytt fönster) 

Bengt Hjelmqvists pris

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. ”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”. Prissumman är på 25 000 kronor,
Stadgar Bengt Hjelmqvists pris (pdf, nytt fönster)
Om Bengt Hjelmqvist (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Lo Claesson, ordförande, Svensk biblioteksförening
Kristina Andersson, Umeå
Peter Alsbjer, Örebro stadsbibliotek
Anette Mjöberg, Hässleholms bibliotek
Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek

Alla tidigare mottagare av Bengt Hjelmqvists pris (pdf, nytt fönster) 

Greta Renborgs pris

Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor.
Stadgar Greta Renborgs pris (pdf, nytt fönster) 
Om Greta Renborg (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Wiviann Wilhelmsson, ordförande
Annika Persson, Biblioteksbladet
Ulla Nyberg, Region Gävleborg
Lotta Haglund, GIH
Hedija Kodzaga Jasarevic, Malmö Stadsbibliotek

Alla tidigare mottagare av Greta Renborgs pris (pdf, nytt fönster) 

Collijn-priset

Collijn-priset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor.
Stadgar Collijn-priset (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Anders Söderbäck, ordförande, Stockholms universitetsbibliotek
Gunnar Sahlin, Sollentuna
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, Språk- och litteraturcentrums bibliotek, Lunds universitet

Alla tidigare mottagare av Collijn-priset (pdf, nytt fönster) 

Årets mobila bibliotek

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Från och med 2017 har priset bytt namn till Årets mobila bibliotek och omfattar alla slags mobila bibliotek. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor.
Stadgar Årets mobila bibliotek (pdf, nytt fönster)

Jury:
Anders Gistorp, ordförande
Lise-Lott Nilsson, Lund
Olof Berge Kleber, Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse
En representant för föregående års vinnare

Alla tidigare mottagare av Årets mobila bibliotek (pdf, nytt fönster)