Datum för senaste evenemang: 27 okt, 2021

Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Här kan du se filmen från prisceremonin för Sveriges biblioteks utmärkelser 2021

Barnrättsutmärkelsen Elefanten

Läs vår intervju med 2021 års vinnare, Barnrättsombuden i Västernorrland

Från och med år 2020 delar Svensk biblioteksförening ut Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Priset instiftades 2019 efter att föreningen fått in en motion till årsmötet. Priset beslutas av en jury och består av ett diplom.

Stadgar för Årets barnrättsutmärkelse Elefanten (pdf)

Nuvarande jury:
Ann Catrine Eriksson, Biblioteksutveckling Sörmland, ordförande
Oliwer Karlsson, Youth 2030 Movement
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Lena Lanéus, Rinkeby bibliotek
Vendela Carlfjord, Rädda barnens ungdomsförbund

Alla tidigare mottagare av Årets barnrättsutmärkelse Elefanten (pdf, nytt fönster)

Aniarapriset

Läs vår intervju med 2021 års vinnare, Thomas Tidholm

Aniarapriset instiftades 1974 och utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur samt en prissumma på 50 000 kronor.

Stadgar Aniara, öppnas i nytt fönster!

Nuvarande jury:
Elias Hillström, Stockholms stadsbibliotek, ordförande
Camilla Carnmo, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Daniella Brummer Pind, Falkenberg

Alla tidigare mottagare av Aniarapriset (pdf, nytt fönster)  

Elsa Beskow-plaketten

Läs vår intervju med 2021 års vinnare, Johan Egerkrans

Elsa Beskow-plaketten instiftades 1958 och utdelas till den konstnär, som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar Elsa Beskow-plaketten (pdf, nytt fönster) 

Nuvarande jury:
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, ordförande
Staffan Engstrand, Norrtälje bibliotek
Cissi Rosengren, Husiebiblioteket i Malmö
Catharina Sanjay Ohlsson, Furulundsskolan Halmstad
Anne-Marie Körling, lärare, författare, Sveriges läsambassadör 2015–2017
Eva Wahlström, universitetslektor Högskolan i Borås

Alla tidigare mottagare av Elsa Beskow-plaketten (pdf, nytt fönster)  

Nils Holgersson-plaketten

Läs vår intervju med 2021 års vinnare, Jakob Wegelius

Nils Holgersson-plaketten instiftades 1950 och utdelas årligen till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar Nils Holgersson-plaketten (pdf, nytt fönster) 

Nuvarande jury:
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, ordförande
Staffan Engstrand, Norrtälje bibliotek
Cissi Rosengren, Husiebiblioteket i Malmö
Catharina Sanjay Ohlsson, Furulundsskolan Halmstad
Anne-Marie Körling, lärare, författare, Sveriges läsambassadör 2015–2017
Ewa Wahlström, universitetslektor Högskolan i Borås

Alla tidigare mottagare av Nils Holgersson-plaketten (pdf, nytt fönster)  

Carl von Linné-plaketten

Läs vår intervju med 2021 års vinnare, Rasmus Åkerblom och Erik Svetoft

Carl von Linné-plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar Carl von Linné-plaketten (pdf, nytt fönster)  

Nuvarande jury:
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, ordförande
Staffan Engstrand, Norrtälje bibliotek
Cissi Rosengren, Husiebiblioteket i Malmö
Catharina Sanjay Ohlsson, Furulundsskolan Halmstad
Anne-Marie Körling, lärare, författare, Sveriges läsambassadör 2015–2017
Ewa Wahlström, universitetslektor Högskolan i Borås

Alla tidigare mottagare av Carl von Linné-plaketten (pdf, nytt fönster)  

Bengt Hjelmqvists pris

Titta på vår intervju med 2021 års vinnare, Christina Larsson

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. ”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”. Prissumman är på 25 000 kronor,

Stadgar Bengt Hjelmqvists pris (pdf, nytt fönster)
Om Bengt Hjelmqvist (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Karolina Persson, Gislaved, ordförande
Thomas C Ericsson, Vimmerby
Karin Zetterberg
Sofie Samuelsson, Regionbibliotek Stockholm
Ann Östman, Region Gävleborg Verksamhetsutvecklare bibliotek

Alla tidigare mottagare av Bengt Hjelmqvists pris (pdf, nytt fönster)   

Greta Renborgs pris

Läs vår intervju med 2021 års vinnare, Världens bibliotek

Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar Greta Renborgs pris (pdf, nytt fönster)  
Om Greta Renborg (pdf, nytt fönster)

Nuvarande jury:
Christer Edeholt, Regionbibliotek Västerbotten, ordförande
Thord Eriksson, chefredaktör Biblioteksbladet
Anette Helgesson, Bollnäs bibliotek
Susanne Lindström, Komvux bibliotek Lunds kommun
Mia Dimblad, Hässleholms kommun

Alla tidigare mottagare av Greta Renborgs pris (pdf, nytt fönster)   

Collijnpriset

Läs vår vinnarintervju med 2021 års pristagare, Carl-Marcus Melin

Collijn priset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor.

Stadgar Collijn priset (pdf, nytt fönster) 

Nuvarande jury:
Lisa Olsson, Stockholms universitetsbibliotek, ordförande
Katarina Michnik, Göteborgs universitetsbibliotek
Pablo Tapia Lagunas, Malmö universitetsbibliotek
Karin Ljungklint, Chalmers bibliotek

Alla tidigare mottagare av Collijn priset (pdf, nytt fönster)   

Årets mobila bibliotek

Läs vår vinnarintervju med Åsa Nordström och Britt Bergström, Piteå bokbuss

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Från och med 2017 har priset bytt namn till Årets mobila bibliotek och omfattar alla slags mobila bibliotek. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor.

Stadgar Årets mobila bibliotek (pdf, nytt fönster)  

Nuvarande jury:
Lena Lundberg Westerlund, Luleå kommun, Chef Bibliotek och Konst, ordförande
Jessica Pellegrini, Stockholms stadsbibliotek
Leif Mårtensson, Umeå kommun
Birgitta Hellström, Biblioteksmuseet Borås
Representant för föregående års vinnare

Alla tidigare mottagare av Årets mobila bibliotek (pdf, nytt fönster)