Lyssna

Stöd och stipendier

Svensk biblioteksförening delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmars kompetens.

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd

Styrelsen har beslutat att ge stödet till de institutionella medlemmar som särskilt prioriterar insatser som syftar till att öka medie- och informationskunnighet hos sina målgrupper. Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd kan under 2018 sökas vid ett tillfälle, sista ansökningsdag är 5 oktober.
I budget finns 300 000 kronor och beslutet fattas under hösten.

Fyll i formuläret och skicka sedan er ansökan till Svensk biblioteksförenings
utvecklingssekreterare Jenny Nilsson:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon: 070-695 11 29

Här hittar du information om reglerna kring ansökan

Till formuläret

 

Kista Bibliotek

Kista Bibliotek

Forskningsinitierande stöd

Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd har sedan 2010 kunnat sökas av forskare som planerat att söka anslag av större finansiärer som till exempel Riksbankens Jubileumsfond eller Vetenskapsrådet. Syftet har varit att öka antalet forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar.

I december 2017 beslöt styrelsen att förändra föreningens forskningsfrämjande insatser, och istället för att utlysa forskningsinitierande stöd göra en riktad tematisk satsning under 2019. Stödet lyses alltså inte ut under 2018.

Mer information kan lämnas av Svensk biblioteksförenings forsknings- och utvecklingssekreterare Katarina Wiberg:
E-post: katarina.wiberg@svbib.se

Resestipendier

Som medlem i Svensk biblioteksförening kan du söka våra resestipendier. Stipendiernas syfte är att fördjupa våra medlemmars bibliotekskunskaper, och kan sökas vid två tillfällen per år.

Vilka ansökningar som beviljas avgörs av kansliet. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Inför din ansökan

 • Både enskilda och institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka.
 • Stipendier delas ut vår och höst och har sista ansökningsdag 31 mars och 30 september. Beslut fattas under april respektive oktober.
 • Din ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan.
 • Du kan ansöka om stipendium för upp till 100% av dina kostnader.
 • Du kan söka för både inrikes- och utrikesresor.

Efter din resa

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i skriven form, som en reseberättelse/artikel, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler. Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.
 • Som stipendiat ska du vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt, och det ska vara tydligt att Svensk biblioteksförening finansierat resan.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Vid frågor, kontakta Anna Lindahl: anna.lindahl@svbib.se

Hallunda

Hallunda

Konferensstipendier för studenter

Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser.

Inför din ansökan

 • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
 • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 000 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton.
 • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
 • Din ansökan ska innehålla information om vilken utbildning du går och en kort motivering.

Vid varje konferens delas stipendier ut till max fem studenter. Vilka ansökningar som beviljas avgörs av kansliet. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Vid frågor, kontakta Jenny Poncin: jenny.poncin@svbib.se