Stöd och stipendier

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett antal stöd och stipendier för att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, och stärka våra medlemmars kompetens.

Projektmedel för medlemsaktivitet

Vill du arrangera en medlemsaktivitet i Svensk biblioteksförenings namn? Du som är medlem kan bilda en projektgrupp tillsammans med andra föreningsmedlemmar, oberoende av var ni arbetar eller bor, och söka medel från föreningen. Det spelar ingen roll om du är enskild eller institutionell medlem. Aktiviteten ska rikta sig till medlemmar i föreningen samt vara förenlig med föreningens stadgar.

Här kan du läsa mer om styrelsens beslut om projektmedel!

Ansökningsperioder 2024

Period 1: Sista ansökningsdag 15 mars 2024
Period 2: Sista ansökningsdag 15 oktober 2024

Har du frågor om ansökan?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Till formuläret (pdf)

Utvecklingsstöd

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar. Utvecklingsstödet ska ha betydelse för biblioteksverksamhet i Sverige. Det kan ske i projektform eller som utveckling av löpande verksamhet. Det är en fördel om resultatet av beviljat utvecklingsstöd kan användas i föreningens påverkansarbete. Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år.

Utvecklingsstödet år 2020–2024

Styrelsen har beslutat att under åren 2020–2024 prioritera projekt med en tydlig koppling till föreningens vision. Alla typer av bibliotek är välkomna att söka.

Läs Svensk biblioteksförenings vision!

 

Att ansöka om utvecklingsstöd

I reglerna finns mer information om hur föreningens styrelse vill att stödet används och redovisas. Institutionella medlemmar är varmt välkomna att kontakta kansliet med frågor.

Läs våra regler kring ansökan av utvecklingsstöd (pdf).

Här kan du läsa våra rapporter från de som beviljats utvecklingsstöd de senaste åren.

2024 kommer det vara möjligt att ansöka från 13 augusti och sista ansökningsdag är 17 oktober.

Har du frågor kring utvecklingsstödet?
Kontakta Jenny Nilsson, utredare:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se

Resestipendier

Våra resestipendier kan sökas vid två tillfällen per år, och syftet är att fördjupa medlemmarnas bibliotekskunskaper. Både enskilda och institutionella medlemmar kan söka. Stipendiet kan användas för resekostnader, boende med mera.

Ansökningsperiod för resestipendier våren 2024: 9 februari–31 mars.

Stipendiet ges som en klumpsumma. Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader. I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med vår resepolicy, som du kan läsa om här. Föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/ Kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring. Om resan inte blir av ska stipendiesumman återbetalas i sin helhet.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Här kan du läsa våra rapporter från de som beviljats resestipendium under de senaste åren.

Har du frågor kring resestipendiet?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Hallunda

Inför din ansökan

 • Du kan ansöka om stipendiet för upp till 100% av dina kostnader.
 • Du kan söka för både inrikes- och utrikesresor. Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan och motivera valt färdsätt.
 • Din ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan.
 • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats. Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas.
 • Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Efter din resa

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i skriven form, som en reseberättelse/artikel, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler. Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.
 • Som stipendiat ska du vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt, och det ska vara tydligt att Svensk biblioteksförening finansierat resan.

Hallunda

Konferensstipendier för studenter

Du som är studentmedlem har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser. Max fem stipendier delas ut till varje konferens.

I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med en resepolicy, som du kan läsa här. Föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/

Inför din ansökan

 • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 500 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton. Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan.
 • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
 • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
 • Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går.
 • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats.

Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Resestipendier för internationellt engagemang

Som medlem i Svensk biblioteksförening, enskild eller anställd hos institutionella medlem, kan du söka resestipendium för att delta i IFLA:s eller liknande internationell biblioteksorganisations arbete under 2024.

Kriterierna är att du aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLA:s eller annan internationell biblioteksorganisations arbete, och inte kan få hela resekostnaden betald på annat sätt.

I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med resepolicy och föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/

Sök stipendium nedan. Sista ansökningsdag för stipendium från föreningen är 31 januari 2024 och du får besked senast 5 februari.

Till ansökan

Inför din ansökan

 • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats. Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas.
 • Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.
 • Stipendiet ges som en klumpsumma.
 • Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader (kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring). Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan.

Efter resan

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i en reserapport, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler.

Här kan du läsa rapporterna, från de som beviljats IFLA-stipendium de senaste åren.

Läs mer om vårt arbete i IFLA