Stöd och stipendier

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett antal stöd och stipendier för att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, och stärka våra medlemmars kompetens.

Utvecklingsstöd

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar. Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och förslag som syftar till ökat samarbete.

Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut fattas av styrelsen.

Utvecklingsstödet år 2020–2024

Styrelsen har beslutat att under åren 2020–2024 prioritera projekt med en tydlig koppling till föreningens vision. Alla typer av bibliotek är välkomna att söka.

Svensk biblioteksförenings vision (pdf)

 

Att ansöka om utvecklingsstöd

Ansökan ska innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och en motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige.

Möjlighet att ansöka nästa gång: hösten 2022.

Regler kring ansökan av utvecklingsstöd (pdf)

Här kan du läsa rapporter (nytt fönster) från de som beviljats utvecklingsstöd de senaste åren.

Har du frågor kring utvecklingsstödet?
Kontakta Jenny Nilsson, utredare:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon:
070-695 11 29

Resestipendier

Resestipendierna våren 2021 kommer inte att delas ut och går alltså inte att söka. Om läget kring covid-19 är säkrare hösten 2021 kommer beslut om utdelning av höstens resestipendier att fattas under början av hösten.

Våra resestipendier kan sökas vid två tillfällen per år, och syftet är att fördjupa medlemmarnas bibliotekskunskaper. Både enskilda och institutionella medlemmar kan söka, och stipendiet kan användas för resekostnader, boende med mera.

Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Stipendiet ges som en klumpsumma. Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader. Kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring. Om resan inte blir av ska stipendiesumman återbetalas i sin helhet.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Här kan du läsa rapporter (nytt fönster) från de som beviljats resestipendium under de senaste åren.

Har du frågor kring resestipendiet?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Hallunda

Inför din ansökan

 • Du kan ansöka om stipendium för upp till 100% av dina kostnader.
 • Du kan söka för både inrikes- och utrikesresor.
 • Stipendier delas ut vår och höst och har sista ansökningsdag 31 mars respektive 30 september. Beslut fattas under april respektive oktober.
 • Din ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan.

Efter din resa

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i skriven form, som en reseberättelse/artikel, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler. Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.
 • Som stipendiat ska du vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt, och det ska vara tydligt att Svensk biblioteksförening finansierat resan.

Hallunda

Konferensstipendier för studenter

Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser. Max fem stipendier delas ut till varje konferens.

Inför din ansökan

 • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 000 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton.
 • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
 • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
 • Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går.

Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

IFLA-stipendier

Som medlem i Svensk biblioteksförening kan du söka bidrag för att delta i IFLAs årliga konferens IFLA WLIC, eller någon annan verksamhet IFLA anordnar.

Kriterierna är att du aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLAs arbete, och inte kan få konferenskostnaden betald på annat sätt.

För att uppmuntra nya medlemmar till engagemang i föreningen och i IFLA reserverar vi en fjärdedel av den totala stipendiesumman för dig som inte tidigare deltagit i IFLAs konferenser.

Inför din ansökan

 • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats. Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas.
 • Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.
 • Stipendiet ges som en klumpsumma.
 • Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader (kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring).

Lista över alla beviljade IFLA-stipendier 2020 (nytt fönster)

Efter resan

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i en reserapport, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler.
 • Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.

Här kan du läsa rapporter (nytt fönster) från de som beviljats IFLA-stipendium de senaste åren.

Läs mer om vårt arbete i IFLA