Resestipendier

Våra resestipendier kan sökas vid två tillfällen per år, och syftet är att fördjupa medlemmarnas bibliotekskunskaper. Både enskilda och institutionella medlemmar kan söka. Stipendiet kan användas för resekostnader, boende med mera.

Ansökningsperiod för resestipendier hösten 2024: 20 augusti–30 september.

Stipendiet ges som en klumpsumma. Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader. I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med vår resepolicy, som du kan läsa om här. Föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/ Kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring. Om resan inte blir av ska stipendiesumman återbetalas i sin helhet. Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring resestipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Inför din ansökan

  • Du kan ansöka om stipendiet för upp till 100% av dina kostnader.
  • Du kan söka för både inrikes- och utrikesresor. Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan och motivera valt färdsätt.
  • Din ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan.
  • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats. Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas.
  • Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Efter din resa

  • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i skriven form, som en reseberättelse/artikel, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler. Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.
  • Som stipendiat ska du vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt, och det ska vara tydligt att Svensk biblioteksförening finansierat resan.

Rapporter från tidigare resestipendiater

Här kan du läsa rapporter från de som beviljats resestipendium under de senaste åren. Dokumenten är i pdf-format, och öppnas i nya flikar.

Letar du efter äldre rapporter? Kontakta kansliet på info@svbib.se