Konferensstipendier för studenter

Du som är studentmedlem har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser. Max fem stipendier delas ut till varje konferens.

I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med en resepolicy, som du kan läsa här. Föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/

Inför din ansökan

  • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 500 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton. Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan.
  • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
  • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
  • Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går.
  • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats.

Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se