Lyssna

Biblioteksbladet är Svensk biblioteksförenings fristående medlemstidning som har i uppgift att vara ett av Sveriges ledande organ för en levande och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidningen ska spegla föreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden men också väcka egen debatt genom att ge utrymme åt andra åsiktsyttringar. Tidningen ska kritiskt granska såväl föreningens alla led som andra beslutsfattare som har betydelse för medlemmarna och bibliotekens verksamhet. Tidningen har en fri och självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund. BBL har funnits sedan 1916 och utkommer i tryck med 8 nr/år.

Biblioteksbladet.se

Kontaktpersoner

Biblioteksbladet
Biblioteksbladet

A4 Text och form

Maila mig

Annika Persson
Annika Persson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

070-373 11 60

Maila mig