Lyssna

Opinion

Biblioteken i Sverige ska vara angelägna och ha hög kvalitet. Vi driver opinion för bättre lagstiftning och resurser till biblioteken. Vi sprider kunskap, argumenterar och påverkar opinionsbildare och beslutsfattare för att stärka det svenska biblioteksväsendet.

Nationell biblioteksstrategi

Regeringen gav under 2015 Kungliga biblioteket uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi, uppdraget ska redovisas senast i mars 2019. Svensk biblioteksförening har länge argumenterat för att Sverige ska ta fram en nationell biblioteksstrategi med utgångspunkt ur IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest: ”För att säkerställa en fungerande samordning och samverkan mellan biblioteken i hela landet bör lagstiftning och strategisk planering också innehålla ett uttalat stöd för nationellt bibliotekssamarbete och en överenskommen standard på bibliotekstjänsterna. (IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest, 1994).

 

Vår ståndpunkt är att en strategi bör innehålla:

  • Samhällsanalys
  • Identifiering av samhällsmål relevanta för bibliotekssektorn
  • Specificering av bibliotekens roll för att nå målen
  • Identifiering av hinder för att biblioteken ska kunna fullgöra sina uppgifter
  • Strategier för att undanröja hinder och för att nå målen

Svensk biblioteksförening följer noga arbetet med den nationella strategin och har en tät dialog med utredarna.

Här kan du läsa mer om Nationell biblioteksstrategi, (öppnas i nytt fönster)

Här kan du läsa Regeringsuppdrag om nationell biblioteksstrategi som pdf, (öppnas i nytt fönster) 

ArkDes

Remissvar

Svensk biblioteksförening är ofta remissinstans för offentliga utredningar som påverkar biblioteksväsendet. Här har vi samlat aktuella remissvar och andra yttranden.