Opinion

Bibliotek ska vara en kraft för förändring, och vi driver opinion för att de ska få bästa möjliga förutsättningar att vara det. Vi ställer krav på förändrad lagstiftning och resursförstärkningar till biblioteken. Vi sprider kunskap, argumenterar och påverkar opinionsbildare och beslutsfattare för att stärka det svenska biblioteksväsendet. På den här sidan kan du se vilka frågor vi driver samt läsa våra remissvar.

Söker du information om bibliotek? Besök vår sida Fakta om bibliotek
Vill du veta mer om föreningen? Besök sidan Om oss
Är du journalist? Besök vårt pressrum

Bibliotek – en kraft för förändring

Svensk biblioteksförening har vid sitt årsmöte 2019 fastställt en vision för det allmänna biblioteksväsendet. I visionen pekas ett antal ståndpunkter ut som är i fokus för föreningens opinionsbildande arbete.

Remissvar

Svensk biblioteksförening är ofta remissinstans för offentliga utredningar som påverkar biblioteksväsendet. Här har vi samlat aktuella remissvar och andra yttranden. Alla remissvar öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig