Som medlem i Svensk biblioteksförening är du välkommen att ingå i våra expertnätverk. Nätverken är en resurs och kunskapsbank men också en möjlighet för dig som arbetar på bibliotek att utvecklas och utbyta kunskaper med andra. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.
För att anmäla dig eller starta ett nytt expertnätverk ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening. För att anmäla dig till ett nätverk, kontakta oss på info@svbib.se och uppge vilket/vilka nätverk du vill ingå i samt dina kontaktuppgifter.