Som medlem inom Svensk biblioteksförening kan du vara med i ett av våra expertnätverk. Nätverken är en resurs och kunskapsbank men också en möjlighet för de som arbetar på bibliotek att utvecklas och utbyta kunskaper. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner inom det område som nätverket omfattar.
För att anmäla dig eller starta ett nytt expertnätverk måste du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening och skicka e-post till info@svbib.se. Ange dels vilket/vilka nätverk du anmäler dig till, dels dina egna kontaktuppgifter.