Om oss

I över 100 år har Svensk biblioteksförening drivit på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner, och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. På den här sidan kan du läsa om vår verksamhet och om hur föreningen styrs. Här finns också kontaktuppgifter till vår styrelse.

Söker du information om föreningens påverkansarbete och ståndpunkter? Besök sidan Opinion
Är du journalist? Besök vårt pressrum
Vill du kontakta föreningens kansli? Kontakta oss

Så styrs föreningen

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och tio ledamöter. Styrelsen utses av årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. Till stöd i det dagliga arbetet har styrelsen ett kansli vars arbete leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen.

Föreningsdokument (pdf:er, nytt fönster):
Stadgar för Svensk biblioteksförening
Årsmöteshandlingar 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Protokoll årsmöte 2019

Styrelsen

Svensk biblioteksförenings styrelse utvecklar, leder och samordnar föreningens verksamhet, och ansvarar bland annat för ekonomisk planering och förvaltning av tillgångar. Styrelseledamöterna utses av årsmötet efter förslag från valberedningen, som strävar efter att styrelsen ska bestå av representanter för olika bibliotekstyper och medlemskategorier.

Styrelsen består av en ordförande och tio ledamöter som väljs på två år åt gången. En person kan väljas om på samma post max två gånger i följd, vilket innebär att en ledamot kan sitta max sex år i rad. Inom styrelsen utses en förste och en andre vice ordförande. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Våra medlemmar

Vi är en ideell, medlemsdriven organisation med ca 3 300 medlemmar; de flesta enskilda bibliotekarier, men cirka 450 är bibliotek och andra organisationer.

Våra medlemmar representerar alla olika bibliotekstyper och har med sig olika erfarenheter, idéer och engagemang in i föreningen. Genom oss får medlemmarna tillgång till kompetensutveckling genom bland annat resestipendier, utvecklingsbidrag, nätverkande och möjlighet till internationellt utbyte.

Läs mer om våra medlemskap:
Bli medlem

 

Expertnätverk och regionföreningar

Utifrån medlemmarnas intressen har föreningen bildat ett stort antal expertnätverk inom olika områden, till exempel upphovsrätt, stöd till studenter med läs- och skrivnedsättningar, skolbibliotek och hbtq-frågor på bibliotek. Nätverken arrangerar träffar 1–2 gånger per år.
Läs mer om våra expertnätverk

Inom föreningen finns också ett flertal regionföreningar, med egen styrelse och budget:
Läs mer om våra regionföreningar

Våra konferenser och evenemang

Vi arrangerar ett flertal konferenser och evenemang, varav det största är Biblioteksdagarna som hålls i maj varje år i samband med föreningens årsmöte.

Varje höst delar vi ut Sveriges biblioteks utmärkelser; fyra biblioteks- och bibliotekariepriser och fyra litteraturpriser. Det äldsta av priserna instiftades redan 1950. Vinnarna utses av jurygrupper bestående av bibliotekarier, vilket gör priserna unika i Sverige. Välkända författare som Astrid Lindgren, Jonas Hassen Khemiri och Torgny Lindgren har mottagit litteraturpriser från Svensk biblioteksförening.
Vi är sedan 2018 huvudarrangör för konferensen Mötesplats Profession – Forskning, ett evenemang som har hållits i olika skepnader sedan år 2000, och som fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan forskning inom biblioteksområdet och den verksamhetsnära praktiken på de svenska biblioteken. Mötesplatsen arrangeras vartannat år.

Vi är sedan 2018 huvudarrangör för konferensen Mötesplats Profession – Forskning, ett evenemang som har hållits i olika skepnader sedan år 2000, och som fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan forskning inom biblioteksområdet och den verksamhetsnära praktiken på de svenska biblioteken. Mötesplatsen arrangeras vartannat år.

Vartannat år tar istället Forskardagen plats under hösten – ett arrangemang där vi med ett aktuellt forskningstema vänder oss till en bredare målgrupp.

Läs mer om våra aktuella evenemang

Valberedningen

Susanne Hägglund (sammankallande): susanne.hagglund@harnosand.se

Lotta Åstrand: charlotte.astrand@dll.se

Karolina Andersdotter: karolina.andersdotter@ub.uu.se

Ann-Sofie Olsson: annsofie.olsson@mau.se

Cecilia Gärdén: cecilia.garden@kulturivast.se

Gemensam e-postadress till hela valberedningen: valberedningen@svbib.se

Föreningens historia

Svensk biblioteksförenings historia går tillbaka till år 1915, då Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) bildades. År 2000 gick SAB ihop med dåvarande Svenska Bibliotekariesamfundet, och bildade Svensk biblioteksförening. 2015 gav vi ut jubileumsboken ”Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn” om föreningens första 100 år.

Här kan du ladda ner boken som pdf:
Jubileumsbok: Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn

Är du intresserad av jubileumsboken i tryckt form? Kontakta kansliet på info@svbib.se

Styrelsen

Johanna Hansson
Johanna Hansson

Ordförande

Uppsala universitetsbibliotek/Almedalsbiblioteket

Maila mig

Anja Dahlstedt
Anja Dahlstedt

Förste vice ordförande, ingår i arbetsutskottet. Kontaktperson för Regionförening Östergötland

Chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka

Maila mig

Pelle Snickars
Pelle Snickars

Andre vice ordförande, ingår i arbetsutskottet. Kontaktperson för Regionförening Västerbotten

Umeå universitet

Maila mig

Lo Claesson
Lo Claesson

Kontaktperson för Regionförening Jönköping

Vaggeryds kommun

Maila mig

Helena Kettner Rudberg
Helena Kettner Rudberg

Kontaktperson för regionförening ZY

Chef Marknad, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Maila mig

Jens Thorhauge
Jens Thorhauge

Kontaktperson för Regionförening Skåne

Självständig konsult

Maila mig

Lisa Petersen
Lisa Petersen

Kontaktperson för Regionförening Väst

Bibliotekschef Mälardalens högskola.

Maila mig

Malin Ögland
Malin Ögland

Kontaktperson för Regionförening Sydost

Högskolan i Borås

Maila mig

Eva Häusner
Eva Häusner

Kontaktperson för Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland

Tillförordnad enhetschef Kungliga biblioteket

Maila mig

Leif Mårtensson
Leif Mårtensson

Kontaktperson för Regionförening Södra Svealand

Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå

Maila mig

Kontakt

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig