Lyssna

Om oss

I över hundra år har Svensk biblioteksförening drivit på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner, och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering samt genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamheter och effekter på olika sätt.

Våra medlemmar

Vi är en ideell, medlemsdriven organisation med ca 3 300 medlemmar; de flesta enskilda bibliotekarier, men cirka 450 är bibliotek och andra organisationer.

Våra enskilda medlemmar representerar alla olika bibliotekstyper och har med sig olika erfarenheter, idéer och engagemang in i föreningen. Genom oss får medlemmarna tillgång till kompetensutveckling genom bland annat resestipendier, utvecklingsbidrag, nätverkande och möjlighet till internationellt utbyte.
Läs mer om våra medlemskap:
Bli medlem

Expertnätverk och regionföreningar

Utifrån medlemmarnas intressen har föreningen bildat ett stort antal expertnätverk inom olika områden, till exempel upphovsrätt, stöd till studenter med läs- och skrivnedsättningar, skolbibliotek och hbtq-frågor på bibliotek. Nätverken arrangerar träffar 1–2 gånger per år.
Läs mer om våra expertnätverk

Inom föreningen finns också ett flertal regionföreningar, med egen styrelse och budget:
Läs mer om våra regionföreningar

Våra evenemang

Vi arrangerar ett flertal konferenser och evenemang, varav det största är Biblioteksdagarna som hålls i maj varje år i samband med föreningens årsmöte.

Varje höst delar vi ut Sveriges biblioteks utmärkelser; fyra biblioteks- och bibliotekariepriser och fyra litteraturpriser. Det äldsta av priserna instiftades redan 1950. Vinnarna utses av jurygrupper bestående av bibliotekarier, vilket gör priserna unika i Sverige. Välkända författare som Astrid Lindgren, Jonas Hassen Khemiri och Torgny Lindgren har mottagit litteraturpriser från Svensk biblioteksförening.

Vi är sedan 2018 huvudarrangör för konferensen Mötesplats Profession – Forskning, ett evenemang som har hållits i olika skepnader sedan år 2000, och som fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan forskning inom biblioteksområdet och den verksamhetsnära praktiken på de svenska biblioteken. Mötesplatsen arrangeras vartannat år.

Vartannat år tar istället Forskardagen plats under hösten – ett arrangemang där vi med ett aktuellt forskningstema vänder oss till en bredare målgrupp.

Läs mer om våra aktuella evenemang

Så styrs föreningen

Föreningens styrelse består av ordförande och tio ledamöter, med årsmötet som högsta beslutande organ. Till stöd i det dagliga arbetet har styrelsen ett kansli bestående av sakkunniga, administratörer och kommunikatörer. Kansliets arbete leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen.

Föreningsdokument (pdf):
Stadgar för Svensk biblioteksförening
Årsmöteshandlingar 2018
Protokoll årsmöte 2018

Styrelsen

Svensk biblioteksförenings styrelse utvecklar, leder och samordnar föreningens verksamhet, och ansvarar för ekonomisk planering och förvaltning av tillgångar. Styrelseledamöterna utses av årsmötet efter förslag från valberedningen, som strävar efter att styrelsen ska bestå av representanter för olika bibliotekstyper och medlemskategorier.

Styrelsen består av en ordförande och tio ledamöter som väljs på två år åt gången och kan väljas om två gånger. Inom styrelsen utses en förste och en andre vice ordförande, som tillsammans med ordföranden sitter i styrelsens arbetsutskott (AU). Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Valberedningen

Susanne Hägglund: susanne.hagglund@harnosand.se

Annelie Janred (sammankallande): annelie.janred@ub.gu.se

Anna Swärd Bergström: anna.sward.bergstrom@umu.se

Anette Mjöberg: Anette.Mjoberg@hassleholm.se

Jakob Harnesk: jakob.harnesk@kau.se

Lotta Åstrand: charlotte.astrand@dll.se

Föreningens historia

Svensk biblioteksförenings historia går tillbaka till år 1915, då Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) bildades. År 2000 gick SAB ihop med dåvarande Svenska Bibliotekariesamfundet, och bildade Svensk biblioteksförening. 2015 gav vi ut jubileumsboken ”Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn” om föreningens första 100 år.

Läs ”Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn” som pdf 

Styrelsen

Johanna Hansson
Johanna Hansson

Ordförande

Uppsala universitetsbibliotek/Almedalsbiblioteket

Maila mig

Anja Dahlstedt
Anja Dahlstedt

Förste vice ordförande, ingår i arbetsutskottet. Kontaktperson för Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland

Bibliotek Botkyrka

Maila mig

Pelle Snickars
Pelle Snickars

Andre vice ordförande, ingår i arbetsutskottet. Kontaktperson för Regionförening Västerbotten

Umeå universitet

Maila mig

Lo Claesson
Lo Claesson

Kontaktperson för Regionförening Östergötland och Jönköping

Vaggeryds kommun

Maila mig

Cecilia Gärdén
Cecilia Gärdén

Kontaktperson för Regionförening Väst

Kultur i Väst

Maila mig

Helena Kettner Rudberg
Helena Kettner Rudberg

Kontaktperson för regionförening Södra Svealand

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Maila mig

Jens Thorhauge
Jens Thorhauge

Kontaktperson för Regionförening Skåne

Självständig konsult

Maila mig

Lisa Petersen
Lisa Petersen

Kontaktperson för regionförening Sydost.

Bibliotekschef Mälardalens högskola.

Maila mig

Karin Grönvall
Karin Grönvall

Sveriges lantbruksuniversitet

Maila mig

Inga Andersson
Inga Andersson

Rektor på Lars Kaggskolan, Kalmar. Tidigare skolbibliotekarie.

Maila mig

Malin Ögland
Malin Ögland

Högskolan i Borås

Maila mig

Kontakt om sidans innehåll

Björn Orring
Björn Orring

Press- och opinionsansvarig

Arbetar med presskontakter och opinionsbildning. Skriver även remisssvar och ansvarar för vår medverkan i Almedalen.

070-629 35 00

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig