Om oss

I över 100 år har Svensk biblioteksförening drivit på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner, och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. På den här sidan kan du läsa om vår verksamhet.

Söker du information om föreningens påverkansarbete och ståndpunkter? Besök sidan Opinion
Är du journalist? Besök vårt pressrum
Vill du kontakta föreningens kansli? Kontakt
Vill du kontakta någon i styrelsen? Styrelsen

Våra medlemmar

Vi är en ideell, medlemsdriven organisation med 2 927 medlemmar; de flesta enskilda bibliotekarier, men cirka 450 är bibliotek och andra organisationer.

Våra medlemmar representerar alla olika bibliotekstyper och har med sig olika erfarenheter, idéer och engagemang in i föreningen. Genom oss får medlemmarna tillgång till kompetensutveckling genom bland annat resestipendier, utvecklingsbidrag, nätverkande och möjlighet till internationellt utbyte.

Läs mer om våra medlemskap:
Bli medlem

Expertnätverk och regionföreningar

Utifrån medlemmarnas intressen har föreningen bildat ett stort antal expertnätverk inom olika områden, till exempel upphovsrätt, stöd till studenter med läs- och skrivnedsättningar, skolbibliotek och lärandemiljöer. Nätverken arrangerar träffar 1–2 gånger per år.
Läs mer om våra expertnätverk

Våra konferenser och evenemang

Vi arrangerar ett flertal konferenser och evenemang, varav det största är Biblioteksdagarna som hålls i maj varje år.

Varje höst delar vi ut Sveriges biblioteks utmärkelser; fem biblioteks- och bibliotekariepriser och fyra litteraturpriser. Det äldsta av priserna instiftades redan 1950. Vinnarna utses av jurygrupper bestående av bibliotekarier, vilket gör priserna unika i Sverige. Välkända författare som Astrid Lindgren, Jonas Hassen Khemiri och Torgny Lindgren har mottagit litteraturpriser från Svensk biblioteksförening.

Vi är sedan 2018 huvudarrangör för konferensen Mötesplats Profession – Forskning, ett evenemang som har hållits i olika skepnader sedan år 2000, och som fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan forskning inom biblioteksområdet och den verksamhetsnära praktiken på de svenska biblioteken. Mötesplatsen arrangeras vartannat år.

Läs mer om våra aktuella evenemang.

Föreningens historia

Svensk biblioteksförenings historia går tillbaka till år 1915, då Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) bildades. År 2000 gick SAB ihop med dåvarande Svenska Bibliotekariesamfundet, och bildade Svensk biblioteksförening.

2015 gav vi ut jubileumsboken ”Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn” om föreningens första 100 år.

Här kan du ladda ner boken som pdf:
Jubileumsbok: Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn.

Är du intresserad av jubileumsboken i tryckt form? Kontakta kansliet på info@svbib.se