Vår verksamhet

Svensk biblioteksförening arbetar på sina medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Genom resestipendier, utvecklingsbidrag och möjlighet till internationellt utbyte kan vi stödja våra medlemmars professionella utveckling. Vi arbetar för en starkare bibliotekslag och en nationell biblioteksstrategi och vi svarar ofta på regeringens remisser. Föreningens internationella engagemang är starkt, vi verkar och syns på utställningar och mässor såsom till exempel Bok- & biblioteksmässan i Göteborg och under Almedalsveckan. Vi delar varje år ut nio priser under namnet Sveriges biblioteks utmärkelser.