Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Till nyhetssidan

Folkbibliotek Rapport
Ny rapport om folkbibliotek på entreprenad

Rapporten om folkbibliotek på entreprenad, som genomförts efter en medlemsmotion till årsmötet 2019, finns nu att läsa.

21 oktober, 2020

Sveriges biblioteks utmärkelser
Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till Malene Jensen och Sanna Barsk vid Kiruna bibliotek

Malene Jensen och Sanna Barsk de första att få motta föreningens nya barnrättsutmärkelse. Ur juryns motivering: ”för ett systematiskt utvecklingsarbete som tillvaratar barns kunskaper, åsikter, behov och önskningar.”

20 oktober, 2020

Mötesplats Profession – Forskning
”För att inspireras. För att lära nytt. Och för att mötas.”

Per Wisselgren, Umeå universitet, inför Mötesplats Profession – Forskning som hålls digitalt 4–5 november.

16 oktober, 2020

Nyheter
Besök vår digitala posterutställning

Det blev ingen posterutställning om de globala hållbarhetsmålen i våras, då Biblioteksdagarna inte kunde genomföras. Nu kan du istället se några av de anmälda bidragen i denna digitala posterutställning.

15 oktober, 2020

Forskning
Satsning på fler doktorander inom biblioteks- och informationsvetenskap

Föreningen har idag skickat ett brev till rektorerna på de lärosäten som bedriver utbildning inom BoI, för att inleda en dialog kring en förstärkning av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen.

14 oktober, 2020

Sveriges biblioteks utmärkelser
Bengt Hjelmqvists pris tilldelas Cecilia Brisander och Barakat Aldammad

Ur juryns motivering: ”På detta sätt vill vi lyfta två goda inspiratörer som bibliotekssverige kan finna klokhet och vägledning hos.”

13 oktober, 2020

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

Folkbibliotek på entreprenad

Vid föreningens årsmöte 2019 togs beslutet att göra en grundlig undersökning av folkbibliotek med alternativa driftsformer. Grunden till beslutet var en medlemsmotion, som pekade på att mycket har förändrats kring frågan sedan föreningens senaste uppföljning 2011. Den här rapporten svarar på detta uppdrag. För rapporten har Tankesmedjan Balans gjort en totalundersökning av hur Sveriges 290 kommuner driver sina bibliotek, samt en litteraturstudie.

Rapport • 21 okt 2020
Ladda ner
Hur ser din studievardag ut?

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning genomförde denna undersökning våren 2019 på 12 av de svenska lärosätena. Ett av syftena var att få utökad insikt om studenternas situation, ett annat att bibliotekarierna i nätverket skulle lära sig mer om UX-metoder. Genom en fotoutmaning och enskilda intervjuer har 29 studenter deltagit och delat med sig av sin verklighet.

Rapport • 19 aug 2020
Ladda ner
Museers tillgång till bibliotek och forskning

Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket har genomfört en studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de får den vetenskapliga informationsförsörjning de behöver för att uppfylla sitt uppdrag.

Rapport • 16 apr 2020
Ladda ner