Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Nytt medlemssystem hos föreningen

Från och med mitten av november har Svensk biblioteksförening bytt till ett nytt och efterlängtat medlemssystem. I det nya systemet kan du som medlem lätt hitta uppgifter om ditt medlemskap.

Nytt expertnätverk med fokus på kommunikation

Nu startar ett nytt expertnätverk inom föreningen, med fokus på kommunikation.

Otroligt intensiva dagar på Unesco i Paris

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, deltog vid Unescos generalkonferens i veckan. Konferensen, som hålls vartannat år, samlas 3000 deltagare från Unescos 193 medlemsländer.

20 november, 2019

Vi söker ledamot till juryn för Bengt Hjelmqvists pris

Nu söker vi en ny ledamot till juryn som utser Bengt Hjelmqvists pris. Priset utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Den som är intresserad förutsätts ha god kännedom om folkbiblioteksverksamhet.

20 november, 2019

Beviljade utvecklingsstöd

Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2019 års utvecklingsstöd till tre projekt.

19 november, 2019

Vi söker ledamöter till Plakettjuryn

Nu söker vi två nya ledamöter till juryn som utser Nils Holgersson-, Elsa Beskow-, samt Carl von Linné-plaketterna.

18 november, 2019

Institutionella medlemmar i expertnätverken

Snart kan institutionella medlemmar delta i expertnätverken. Anmälan av anställda kommer att bli möjlig våren 2020, när utvecklingen av vårt medlemsregister (som vi jobbar med i dagsläget) gör det möjligt.

18 november, 2019

Projektet Mobila Metoder

Regionbiblioteket Västerbotten fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2017 för projektet Mobila Metoder. I och med projektet har Regionbibliotek Västerbotten testat och utvecklat metoder för att använda dessa element och funktioner i såväl en läsfrämjande som informationsförmedlande kontext. 

15 november, 2019

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

MIK och bibliotek – en lägesrapport

Biblioteken är centrala aktörer för ökad medie- och informationskunnighet, MIK. Här presenteras genom tre exempel från Karlstad, Sundsvall och Stockholm hur bibliotekarier inom olika typer av bibliotek stärker MIK hos sina användare.

Rapport • 26 sep 2019
Ladda ner
Bibliotek – en kraft för förändring

Svensk biblioteksförening har vid sitt årsmöte 2019 fastställt en vision för det allmänna biblioteksväsendet. Under rubriken ”Bibliotek – en kraft för förändring” pekas ett antal ståndpunkter ut som kommer att vara i fokus för föreningens opinionsbildande arbete framöver.

Rapport • 16 maj 2019
Ladda ner
Affisch om skolbibliotekarier

Till Skolriksdagen tog Svensk biblioteksförening fram en affisch för att visa bredden av verksamhet då en skolbibliotekarie kan spela roll i skolan. 

Rapport • 22 maj 2019
Ladda ner