Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Till nyhetssidan

Nyheter
Årets sista nummer av Biblioteksbladet ute nu

Biblioteksbladet nummer 6 är påväg till alla våra medlemmars postlådor, men finns också att läsa online.

27 november, 2020

Barn och unga Skolbibliotek
Skolbibliotek en förutsättning för likvärdig skola

Föreningen har yttrat sig kring utredningen En mer likvärdig skola.

27 november, 2020

Folkbibliotek Rapport
Författarförbundets 10 förslag för att rusta biblioteken

Författarförbundet avslutar nu sin kampanj kring bibliotek med rapporten ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget – 10 förslag från Sveriges Författarförbund”.

26 november, 2020

Medlem
Föreningens utvecklingsstöd fördelade

Omvärldsanalys och kompetensförsörjning för universitets- och högskolebibliotek, kompetenshöjning inom filmskapande, och läsfrämjande rollspel. Det är projekten som får årets utvecklingsstöd från Svensk biblioteksförening.

26 november, 2020

Styrelsen
Ordförandens rapport från strategidagarna

Bland annat diskuterades frågan om folkbibliotek med alternativa driftsformer.

20 november, 2020

Nyheter
Så funkar internet – ny kunskapssatsning från Internetstiftelsen

Är internet samma sak som webben? Är internet en mänsklig rättighet? Kan man stänga av internet? Detta är några av de frågor Internetstiftelsen svarar på i sitt nya material ”Så funkar internet”, en del av satsningen internetkunskap.se, där alla artiklar och videor är fria att dela.

19 november, 2020

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

Folkbibliotek på entreprenad

Vid föreningens årsmöte 2019 togs beslutet att göra en grundlig undersökning av folkbibliotek med alternativa driftsformer. Grunden till beslutet var en medlemsmotion, som pekade på att mycket har förändrats kring frågan sedan föreningens senaste uppföljning 2011. Den här rapporten svarar på detta uppdrag. För rapporten har Tankesmedjan Balans gjort en totalundersökning av hur Sveriges 290 kommuner driver sina bibliotek, samt en litteraturstudie.

Rapport • 21 okt 2020
Ladda ner
Hur ser din studievardag ut?

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning genomförde denna undersökning våren 2019 på 12 av de svenska lärosätena. Ett av syftena var att få utökad insikt om studenternas situation, ett annat att bibliotekarierna i nätverket skulle lära sig mer om UX-metoder. Genom en fotoutmaning och enskilda intervjuer har 29 studenter deltagit och delat med sig av sin verklighet.

Rapport • 19 aug 2020
Ladda ner
Museers tillgång till bibliotek och forskning

Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket har genomfört en studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de får den vetenskapliga informationsförsörjning de behöver för att uppfylla sitt uppdrag.

Rapport • 16 apr 2020
Ladda ner