Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Till nyhetssidan

Nyheter
Medier, makt och informationskunnighet på Internetdagarna

Anmäl dig till Internetdagarnas spår ”Medier, makt och farligt medborgarskap” där vi står som medarrangör, som aktör i nätverket MIK Sverige.

23 september, 2020

Sveriges biblioteks utmärkelser
Elsa Beskow-plaketten till Alexander Jansson

Ur juryns motivering: ”Illustrationerna förmedlar känslor som berör på djupet, om ett barn som tappar sin trygghet och som söker efter någon som inte vill bli funnen, på vägar som inte är som de vanliga.” Läs vår intervju med Alexander Jansson.

22 september, 2020

Generalsekreterarens krönika
Hösten är skördandets tid

Under hösten gäller det att skörda de bra resultat som hanterandet av den första fasen av pandemin gav. Men det krävs riktade medel för att biblioteken ska vara med och aktivt starta om Sverige.

19 september, 2020

Nyheter
Biblioteksdagarna 2021: ingen fysisk konferens

Styrelsen har fattat beslut, och nu pågår arbetet med att ta fram andra alternativ.

18 september, 2020

Nyheter
Sök vårt utvecklingsstöd

Våra institutionella medlemmar är välkomna att söka vårt utvecklingsstöd. Det ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Sista ansökningsdag är 9 oktober.

17 september, 2020

Nyheter
Nya Biblioteksbladet lanserat

Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförenings tidskrift, har givits ut sedan 1916. Nu har tidningen omarbetats och fått ett nytt uttryck. Vi har intervjuat Thord Eriksson, Biblioteksbladets chefredaktör.

16 september, 2020

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

Hur ser din studievardag ut?

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning genomförde denna undersökning våren 2019 på 12 av de svenska lärosätena. Ett av syftena var att få utökad insikt om studenternas situation, ett annat att bibliotekarierna i nätverket skulle lära sig mer om UX-metoder. Genom en fotoutmaning och enskilda intervjuer har 29 studenter deltagit och delat med sig av sin verklighet.

Rapport • 19 aug 2020
Ladda ner
Museers tillgång till bibliotek och forskning

Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket har genomfört en studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de får den vetenskapliga informationsförsörjning de behöver för att uppfylla sitt uppdrag.

Rapport • 16 apr 2020
Ladda ner
Bibliotek, internet och demokrati – en undersökning om svenskars digitala kunskaper

Novus har under hösten 2019 genomfört en undersökning på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket. Syftet med undersökningen är att ta reda på allmänhetens inställning till och kunskap om digitala områden som berör sociala medier, integritet och säkerhet på internet. Undersökningen berör också allmänhetens syn på tidningar och att betala för nyheter på nätet.

Rapport • 13 feb 2020
Ladda ner