Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Vem vill du se i styrelsen nästa år?

Nu kan du lämna förslag på ny ledamot i föreningens styrelse. Nominera din kandidat senast 15 januari.

”Vi är så nyfikna på hur våra grannar jobbar”

Carola Beijer och Aleksandra Erlandsson har fått ett resestipendium från föreningen för att resa till Wroclaw och Zory i Polen för att lära sig mer om hur bibliotek där arbetar med integration och nya medborgare.

Call for posters

På Biblioteksdagarna 2020 vill vi uppmuntra till utökat erfarenhetsutbyte och samtal mellan konferensens deltagare. En del i detta är att arrangera en posterutställning, där alla medlemmar i Svensk biblioteksförening är inbjudna att ställa ut.

9 december, 2019

Tack till alla som deltog under Forskardagen

Tack till alla som deltog under Forskardagen 2019! Det blev en fullsatt heldag om hållbar utveckling, med fantastiska talare och engagerad publik.

6 december, 2019

Nytt nummer av Biblioteksbladet

Ett färskt nummer av Biblioteksbladet går nu att läsa, på papper såväl som digitalt. Biblioteksbladet nr 8 har temat ”Rättigheter med ny status” där Biblioteksbladet frågar sig vad det betyder för biblioteken att FN:s barnkonvention blir lag vid årsskiftet.

6 december, 2019

Hallå där Leif Mårtensson

Leif Mårtensson blev vid årsmötet i maj 2019 invald som ny styrelseledamot i Svensk biblioteksförening. Leif Mårtensson är född i Malmö men flyttade 1990 till Umeå. Utöver arbete i Malmö och Umeå har han också långpendlat till arbete i Stockholm under många år

5 december, 2019

Folkbiblioteksmanifestet 70 år

Det internationella Folkbiblioteksmanifestet slår redan i sin inledning fast betydelsen av folkbibliotek.
”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden, som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet.”

29 november, 2019

Vi söker ledamöter till juryn för barnrättsutmärkelsen Elefanten

Nu söker vi fem nya ledamöter till juryn som utser barnrättsutmärkelsen Elefanten.

28 november, 2019

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

MIK och bibliotek – en lägesrapport

Biblioteken är centrala aktörer för ökad medie- och informationskunnighet, MIK. Här presenteras genom tre exempel från Karlstad, Sundsvall och Stockholm hur bibliotekarier inom olika typer av bibliotek stärker MIK hos sina användare.

Rapport • 26 sep 2019
Ladda ner
Bibliotek – en kraft för förändring

Svensk biblioteksförening har vid sitt årsmöte 2019 fastställt en vision för det allmänna biblioteksväsendet. Under rubriken ”Bibliotek – en kraft för förändring” pekas ett antal ståndpunkter ut som kommer att vara i fokus för föreningens opinionsbildande arbete framöver.

Rapport • 16 maj 2019
Ladda ner
Affisch om skolbibliotekarier

Till Skolriksdagen tog Svensk biblioteksförening fram en affisch för att visa bredden av verksamhet då en skolbibliotekarie kan spela roll i skolan. 

Rapport • 22 maj 2019
Ladda ner