Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Till nyhetssidan

hbtq Nyheter
”Jag har klippt in det våld som pågår just nu”

Föreningen har, tillsammans med fotografen Elisabeth Ohlson, tagit fram en hbtq-kalender för att påminna om att kampen för alla människors lika värde pågår varje dag, året runt.

1 mars, 2021

Sveriges biblioteks utmärkelser
Ny jurymedlem – Thomas C. Ericsson

Thomas C. Ericsson är ny jurymedlem i Bengt Hjelmqvists pris. Han började jobba på biblioteket 1988 och kombinerade då en skolbibliotekarietjänst med ett filialjobb.

1 mars, 2021

Generalsekreterarens krönika
Stängt eller öppet – tolkningen avgör

En av effekterna med julens nedstängningar av biblioteksverksamhet är sannolikt att fler än användarna har fått förståelse för den roll biblio­teken spelar i samhället.

26 februari, 2021

Nyheter
Årets första nummer av Biblioteksbladet ute nu

I nya numret är det pandemin som dominerar.

25 februari, 2021

Sveriges biblioteks utmärkelser
Nya jurygrupper utsedda till Sveriges biblioteks utmärkelser

I år är det fyra av jurygrupperna till Sveriges biblioteks utmärkelser som har fått nya ledamöter. Vid styrelsemötet den 9 februari beslutade styrelsen utse följande personer:

23 februari, 2021

Nyheter
Vårens viktigaste frågor

Snart är våren här, och inför att verksamheterna åter drar igång på riktigt har föreningens generalsekreterare och kansliets utredare valt ut några av vårens viktigaste biblioteksrelaterade frågor.

22 februari, 2021

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

Biblioteken och pandemin

För att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin, bjöd Svensk biblioteksförening chefer inom region- och folkbiblioteken till rundabordssamtal. Den här rapporten är en sammanfattning och analys av de samtalen.

Rapport • 10 feb 2021
Ladda ner
Folkbibliotek på entreprenad

Vid föreningens årsmöte 2019 togs beslutet att göra en grundlig undersökning av folkbibliotek med alternativa driftsformer. Grunden till beslutet var en medlemsmotion, som pekade på att mycket har förändrats kring frågan sedan föreningens senaste uppföljning 2011. Den här rapporten svarar på detta uppdrag. För rapporten har Tankesmedjan Balans gjort en totalundersökning av hur Sveriges 290 kommuner driver sina bibliotek, samt en litteraturstudie.

Rapport • 21 okt 2020
Ladda ner
Hur ser din studievardag ut?

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning genomförde denna undersökning våren 2019 på 12 av de svenska lärosätena. Ett av syftena var att få utökad insikt om studenternas situation, ett annat att bibliotekarierna i nätverket skulle lära sig mer om UX-metoder. Genom en fotoutmaning och enskilda intervjuer har 29 studenter deltagit och delat med sig av sin verklighet.

Rapport • 19 aug 2020
Ladda ner