Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Till nyhetssidan

Nyheter
Välkommen till föreningens årsmöte 2022

Svensk biblioteksförenings årsmöte äger rum digitalt den 20 maj klockan 08.30–13.00. Föranmälan krävs. Välkommen!

18 januari, 2022

Nyheter Upphovsrätt
Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Förslaget till ett EU-direktiv för upphovsrätten på den digitala inre marknaden presenterades för första gången under hösten 2016. Nu finns ett förslag på hur direktivet ska implementeras i svensk lag från och med första juli 2022.

17 januari, 2022

Nyheter
Tillträdesförbud till bibliotek

Den 27 december presenterade regeringen ett lagförslag om tillträdesförbud för bland annat bibliotek. Huvudmannen ska kunna ansöka om att en enskild person straffas med tillträdesförbud efter störande beteende eller trakasserier.

14 januari, 2022

Nyheter Styrelsen
Föreningen söker en ny ordförande

Nu kan du lämna förslag på ny ordförande i föreningens styrelse. Nominera din kandidat senast 23 januari.

13 januari, 2022

Nyheter
Inga fysiska möten i föreningens lokaler

På grund av omständigheterna och de nya restriktionerna har vi valt att inte ha några fysiska möten i våra lokaler.

12 januari, 2022

Nyheter
”Vi såg samarbetsmöjligheter mellan våra två arbetsplatser”

Grattis biblioteken i Luleå, Kultur och fritidsförvaltningen sm får Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2022 för projektet Litteratur och skapande.

11 januari, 2022

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

Kenya – A decade of cooperation

At the closing of 2020, a more than 10-year collaboration between the Kenya Library Association (KLA) and the Swedish Library Association (KLA) was concluded.

Rapport • 8 dec 2021
Ladda ner
Bibliotek som medborgarkontor?

Svensk biblioteksförening har i rapporten ”Bibliotek som medborgarkontor?” undersökt i vilken utsträckning folkbibliotek fungerar som medborgarkontor och om de isåfall har ett uttalat uppdrag i frågan från huvudmannen.

Rapport • 29 okt 2021
Ladda ner
Läsning på gång!

Svensk biblioteksförening vill med denna rapport göra några nedslag i aktuell läsforskning och ge en inblick i det läsfrämjande arbete som bedrivs på folkbibliotek och skolbibliotek, men också den regionala biblioteksverksamhetens stöd för utveckling av det läsfrämjande arbetet.

Rapport • 23 sep 2021
Ladda ner