Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Grattis Elina och Erika som fått Guldhatten!

Medlemmarna Elina Garp och Erika Lundvall har tilldelats priset Guldhatten för sitt arbete med Babybabbel. Båda jobbar på Västerås Stadsbibliotek.

Digitalt utanförskap i ny skepnad

Internetstiftelsen, som bland annat ansvarar för den svenska toppdomänen.se, har under ett antal år tagit fram rapporten Internet och svenskarna, en undersökning om hur användningen av internet utvecklas år från år.

Bibliotekspolitik i Sverige och Finland – gemensamma målsättningar och visioner?

Den 21 oktober kommer evenemanget ”Bibliotekspolitik i Sverige och Finland – gemensamma målsättningar och visioner?” att äga rum. Under seminariet ”Nationella e-bibliotek i Sverige och Finland” kommer Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, att delta

14 oktober, 2019

Podcast: Skolbibliotek – går det framåt eller bakåt?

I vårt nya poddavsnitt vill vi försöka ge en bild av läget för skolbiblioteken just nu. Det är en kluven bild.

9 oktober, 2019

Grattis Anna Fahlbeck som fått priset Guldhatten

Grattis Anna Fahlbeck som får Guldhatten. Guldhatten är en utmärkelse för en person eller grupp som gjort något extra bra för att främja barns språkutveckling.

9 oktober, 2019

”Det är viktigt att användaren känner sig delaktig”

Henrik Hannfors är bibliotekarie på Enskilda Högskolan Stockholm. Han har fått ett resestipendium från föreningen för att delta i konferensen Open Repositories i Hamburg.

7 oktober, 2019

Ett steg mot en nationell bibliotekspolitik

Sverige har länge saknat en nationell bibliotekspolitik. Nuvarande bibliotekslag är en ramlag som endast pekar ut de övergripande målsättningarna och prioriterade områdena för biblioteken. Vi ser därför…

4 oktober, 2019

Framgångsrik modell hjälper forskningen att nå ut

Marie Löf, fil. dr., miljövetare och ekotoxikolog vid Stockholms universitets Östersjöcentrum är en av våra talare på årets Forskardag. Under konferensen kommer hon bland annat att prata om den forskning som bedrivs vid Östersjöcentrum och hur sättet de arbetar på kan bidra till att sprida forskningens resultat till beslutsfattarna och samhället.

4 oktober, 2019

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

MIK och bibliotek – en lägesrapport

Biblioteken är centrala aktörer för ökad medie- och informationskunnighet, MIK. Här presenteras genom tre exempel från Karlstad, Sundsvall och Stockholm hur bibliotekarier inom olika typer av bibliotek stärker MIK hos sina användare.

Rapport • 26 sep 2019
Ladda ner
Bibliotek – en kraft för förändring

Svensk biblioteksförening har vid sitt årsmöte 2019 fastställt en vision för det allmänna biblioteksväsendet. Under rubriken ”Bibliotek – en kraft för förändring” pekas ett antal ståndpunkter ut som kommer att vara i fokus för föreningens opinionsbildande arbete framöver.

Rapport • 16 maj 2019
Ladda ner
Affisch om skolbibliotekarier

Till Skolriksdagen tog Svensk biblioteksförening fram en affisch för att visa bredden av verksamhet då en skolbibliotekarie kan spela roll i skolan. 

Rapport • 22 maj 2019
Ladda ner