Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Till nyhetssidan

Nyheter
Nominera till Lättläst-priset 2021

Nu finns det ett litteraturpris för lättlästa böcker. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som instiftat priset.

22 januari, 2021

Sveriges biblioteks utmärkelser
Vi söker ledamot till juryn för Collijnpriset

Nu söker vi en ledamot till juryn som utser Collijnpristagare, författare till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

21 januari, 2021

Nyheter
Kallelse till årsmöte i Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening kallar alla medlemmar till årsmöte torsdag 20 maj. Årsmötet planeras att ske digitalt.

20 januari, 2021

Nyheter Skolbibliotek
”Att satsa på läsning är att satsa på framtiden”

Idag, 19 januari, överlämnar Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel sina förslag för att stärka skolbiblioteken till utbildningsminister Anna Ekström. 

19 januari, 2021

Nyheter
Wikipedia fyller 20 år

Idag, 15 januari, fyller Wikipedia 20 år och räknat i internettid är det mycket. När Wikipedias första webbplats publicerades fanns varken Facebook, Youtube eller Google.

15 januari, 2021

Sveriges biblioteks utmärkelser
Vi söker ledamot till juryn för Årets mobila bibliotek!

Har du djup kunskap om mobil biblioteksverksamhet? Välkommen med din intresseanmälan!

14 januari, 2021

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

Folkbibliotek på entreprenad

Vid föreningens årsmöte 2019 togs beslutet att göra en grundlig undersökning av folkbibliotek med alternativa driftsformer. Grunden till beslutet var en medlemsmotion, som pekade på att mycket har förändrats kring frågan sedan föreningens senaste uppföljning 2011. Den här rapporten svarar på detta uppdrag. För rapporten har Tankesmedjan Balans gjort en totalundersökning av hur Sveriges 290 kommuner driver sina bibliotek, samt en litteraturstudie.

Rapport • 21 okt 2020
Ladda ner
Hur ser din studievardag ut?

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning genomförde denna undersökning våren 2019 på 12 av de svenska lärosätena. Ett av syftena var att få utökad insikt om studenternas situation, ett annat att bibliotekarierna i nätverket skulle lära sig mer om UX-metoder. Genom en fotoutmaning och enskilda intervjuer har 29 studenter deltagit och delat med sig av sin verklighet.

Rapport • 19 aug 2020
Ladda ner
Museers tillgång till bibliotek och forskning

Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket har genomfört en studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de får den vetenskapliga informationsförsörjning de behöver för att uppfylla sitt uppdrag.

Rapport • 16 apr 2020
Ladda ner