Bibliotek – en kraft för förändring

Bli medlem

NYHETER

Det senaste från oss och nyheter inom biblioteksvärlden.

Till nyhetssidan

Mötesplats Profession – Forskning
”För att inspireras. För att lära nytt. Och för att mötas.”

Per Wisselgren, Umeå universitet, inför Mötesplats Profession – Forskning som hålls digitalt 4–5 november.

16 oktober, 2020

Nyheter
Besök vår digitala posterutställning

Det blev ingen posterutställning om de globala hållbarhetsmålen i våras, då Biblioteksdagarna inte kunde genomföras. Nu kan du istället se några av de anmälda bidragen i denna digitala posterutställning.

15 oktober, 2020

Forskning
Satsning på fler doktorander inom biblioteks- och informationsvetenskap

Föreningen har idag skickat ett brev till rektorerna på de lärosäten som bedriver utbildning inom BoI, för att inleda en dialog kring en förstärkning av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen.

14 oktober, 2020

Sveriges biblioteks utmärkelser
Bengt Hjelmqvists pris tilldelas Cecilia Brisander och Barakat Aldammad

Ur juryns motivering: ”På detta sätt vill vi lyfta två goda inspiratörer som bibliotekssverige kan finna klokhet och vägledning hos.”

13 oktober, 2020

Tillgänglighet
Skrivelse angående tillgänglighetsdirektivets påverkan på biblioteken

”Det finns en risk att de som är i behov av att få litteratur i ett annat format än i text blir hänvisad till den reguljära marknaden. Det riskerar att bidra till en ökad ojämlikhet då låginkomsttagare med lässvårigheter inte har råd att köpa/strömma litteratur.”

12 oktober, 2020

Nyheter
Biblioteken och pandemin – hearing med regionbiblioteken

Föreningen genomförde igår den första av ett antal hearings med representanter ur bibliotekssektorn.

9 oktober, 2020

KALENDER

Här hittar du kommande träffar och händelser.

VÅRA RAPPORTER

Här hittar du våra rapporter

Hur ser din studievardag ut?

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning genomförde denna undersökning våren 2019 på 12 av de svenska lärosätena. Ett av syftena var att få utökad insikt om studenternas situation, ett annat att bibliotekarierna i nätverket skulle lära sig mer om UX-metoder. Genom en fotoutmaning och enskilda intervjuer har 29 studenter deltagit och delat med sig av sin verklighet.

Rapport • 19 aug 2020
Ladda ner
Museers tillgång till bibliotek och forskning

Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket har genomfört en studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de får den vetenskapliga informationsförsörjning de behöver för att uppfylla sitt uppdrag.

Rapport • 16 apr 2020
Ladda ner
Bibliotek, internet och demokrati – en undersökning om svenskars digitala kunskaper

Novus har under hösten 2019 genomfört en undersökning på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket. Syftet med undersökningen är att ta reda på allmänhetens inställning till och kunskap om digitala områden som berör sociala medier, integritet och säkerhet på internet. Undersökningen berör också allmänhetens syn på tidningar och att betala för nyheter på nätet.

Rapport • 13 feb 2020
Ladda ner