Kalender

13 aug

Virtuell träff med Expertnätverket för IFLA – tema IFLA Governance

Vi bjuder in till en virtuell nätverksträff där svenskar som är aktiva i IFLA ges möjlighet att ställa frågor till Catharina Isberg som sitter i Governing Board och som varit med och arbetat fram förslaget. Efter nästan ett års diskussioner med styrelse, medlemmar och volontärer, presenterar IFLA nu ett förslag på ny styrningsstruktur. Tanken med förändringen är en mer inkluderande, öppen och effektiv organisation.

Expertnätverk