Kalender

04 jun

Swepub användardag och LOA 2020

I juni arrangerar Kungliga biblioteket två spännande och innehållsrika digitala konferenser för dig som är intresserad av Swepub eller omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Extern arrangör