Kalender

17 jan

Studieresa för bibliotekarier i nordisk litteratur och biblioteksarkitektur till Helsingfors

Föreningen vill skapa mera nordisk nytta och ger tio bibliotekarier chansen att kompetensutvecklas i nordisk litteratur i Helsingfors.
Endast bibliotek eller skolbibliotek som är medlemmar i föreningen Norden kan ansöka om att delta.

Extern arrangör