Lyssna
20 Jun

Välkommen till en fortbildningsdag för gymnasiebibliotekarier

Svensk biblioteksförenings regionförening i Väst bjuder in till en fortbildningsdag i informationssökning för gymnasiebibliotekarier. Bibliotekarier från utbildningsteamen på Samhällsvetenskapliga, Pedagogiska och Biomedicinska biblioteken vid GU…

Väst

Läs mer

Kalender