Datum för evenemanget: 24 maj, 2023

Biblioteksdagarna

Biblioteksdagarna är årets stora evenemang för dig som jobbar med biblioteksverksamhet.

Anmäl dig här

Temat för Biblioteksdagarna 2023 är Öppenhet. Under två dagar i maj samlar vi sektorn för att lyssna, samtala och utbyta idéer. Det blir föreläsningar med nationella och internationella talare, interaktiva övningar och nätverkande. 

Öppenhet är grunden i ett demokratiskt samhälle. För många representerar biblioteken bilden av just öppenhet. I lokalsamhället, i skolan, på högskolan eller på arbetsplatsen är biblioteket en plats för alla.  

 

Tillträdesförbud, kostsamma forskningstidskrifter, låsta rum som ska föreställa skolbibliotek; är biblioteken så öppna som vi vill att de ska vara?  

Under Biblioteksdagarna 2023 tittar vi närmre på öppenheten i en bibliotekskontext. På det öppna rummet och den öppna datan. På uppdraget och (de potentiella) användarna i relation till öppenheten.

Kontakt

Lisa Gemmel

Lisa Gemmel

Utredare

Arbetar med frågor som rör integritet, upphovsrätt, mångspråk samt EBLIDA.

email Utredare, Lisa Gemmel

Senaste nytt om Biblioteksdagarna 2023

Biblioteksdagarna Biblioteksdagarna 2023 Nyheter

Anmäl dig till Biblioteksdagarna 2023

Nu kan du säkra din biljett till Biblioteksdagarna, som anordnas 24–25 maj 2023 i Linköping.

8 december, 2022

Biblioteksdagarna 2023 Nyheter

Call for posters

Biblioteksdagarna 2023 har tema Öppenhet. För att bidra till öppenhet, samtal och delaktighet mellan konferensens deltagare, bjuds alla medlemmar i Svensk biblioteksförening in till att ställa ut på en posterutställning. Temat för posterutställningen är ”Det öppna biblioteket”.

2 november, 2022