Bli medlem

Svensk biblioteksförening står för allas rätt till fri tillgång till kunskap, kultur och information. Vår vision är ett samhälle där alla kan använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt.

Vi arbetar för att öka kunskapen om bibliotekens funktioner och för att stärka bibliotekens förutsättningar. Genom stöd, stipendier, nätverk och möjlighet till internationellt utbyte bidrar vi till våra medlemmars professionella utveckling.

Tror du liksom vi på bibliotek som ett av samhällets bästa svar på framtidens demokratiska utmaningar? Välkommen som medlem!

Välj ditt medlemskap nedan, för enskild person eller institution.

Tre personer i samtal runt ett bord.

Enskild medlem

Medlemskapet för dig som arbetar inom bibliotekssektorn. Du som är student eller pensionär får ett rabatterat pris.

Institutionell medlem

Detta är medlemskapet för organisationer – bibliotek och andra – som vill stödja oss i vårt arbete.

Enskild medlem

Medlemsavgift: 350 kronor per år
Student/pensionär: 175 kronor per år

Bli enskild medlem

Detta ingår:

Biblioteksbladet

Föreningens tidning Biblioteksbladet skickas hem till dig (4 nummer/ år).

Expertnätverk

Möjlighet att engagera dig i föreningens olika expertnätverk.

Medlemspris

Rabatterat pris vid olika arrangemang och konferenser. Både föreningens egna och andras.

Regionföreningar & regionavdelningar

Möjlighet att delta i regionförenings eller regionavdelnings arrangemang.

Resestipendier

Möjlighet att söka resestipendier med mera.

… och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

Bli enskild medlem

Institutionell medlem

Som institutionell medlem stödjer du Svensk biblioteksförenings omvärldsbevakande och opinionsbildande arbete. Du möjliggör också vårt arbete med att tillhandahålla arenor och mötesplatser för dina medarbetares professionella utveckling, och bidrar därmed till utveckling av såväl din som hela Sveriges biblioteksverksamhet.

Du som är institutionell medlem kan ansluta medarbetare till expertnätverken. Det är du som ansvarig chef som anmäler din medarbetare till aktuellt nätverk. Skicka anmälan innehållande medarbetarens namn och e-postadress till info@svbib.se.

I medlemskapet ingår:

Biblioteksbladet

Vår tidning Biblioteksbladet ges ut fyra gånger per år.

Specialinformation

Om aktuella bibliotekspolitiska frågor och liknande.

Skrifter

Exemplar av de skrifter föreningen ger ut.

Expertnätverk

Möjlighet för anställda att delta i föreningens expertnätverk.

Kampanjmaterial

Möjlighet att fritt beställa föreningens kampanjmaterial i upplaga.

… och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

  • Välj medlemskap

    För institutionella medlemmar är avgiften baserad på antalet anställda vid biblioteket. Medlemskapet sträcker sig från 1 januari – 31 december.
  • Dina uppgifter

    Svensk biblioteksförening hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig såsom presumtiv medlem, medlem, intressent rörande vår verksamhet, och för att administrera medlemskap eller andra åtaganden gentemot dig.
  • Svensk biblioteksförenings policy kring personuppgiftshantering
  • Vänligen fyll i följande uppgifter: Postadress, organisationsnummer, GLN, PEPPOL-ID, elektronisk referens.

En pådrivare för bättre bibliotek

Svensk biblioteksförening driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering och genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och rapporter samt genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka den biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av forskningsansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell utveckling

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, Sveriges ledande branschdagar Biblioteksdagarna och genom vår tidning Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden.