Bli medlem

Svensk biblioteksförening står för allas rätt till fri tillgång till kunskap, kultur och information. Vår vision är ett samhälle där alla kan använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt.

Vi arbetar för att öka kunskapen om bibliotekens funktioner och för att stärka bibliotekens förutsättningar. Genom stöd, stipendier, nätverk och möjlighet till internationellt utbyte bidrar vi till våra medlemmars professionella utveckling.

Tror du liksom vi på bibliotek som ett av samhällets bästa svar på framtidens demokratiska utmaningar?
Välkommen som medlem!

Tre personer i samtal runt ett bord.
Enskild medlem

Medlemskapet för dig som arbetar inom bibliotekssektorn. Du som är student eller pensionär får ett rabatterat pris.

Institutionell medlem

Detta är medlemskapet för organisationer – bibliotek och andra – som vill stödja oss i vårt arbete.

Enskild medlem

Som enskild medlem får du full tillgång till deltagande i föreningens expertnätverk, möjlighet att söka olika stipendier och att delta i olika råd och grupper. Du får rabatt på deltagande i Biblioteksdagarna och övriga konferenser och du får en fri prenumeration på vår tidning Biblioteksbladet som utkommer med åtta nummer per år. Din medlemsavgift går till att finansiera de resestipendier medlemmarna kan söka och till föreningens internationella arbete i IFLA och för att stödja Kenyas biblioteksförening. På så sätt är du med och bidrar till att stärka professionsutvecklingen såväl i Sverige som i Kenya och resten av världen. Medlemsavgiften är 350:- per år. Som enskild medlem har du också möjlighet att utan extra kostnad ansluta dig till någon av våra regionföreningar. Föreningarna skapar regionala nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det sker bland annat genom föreläsningar, studiebesök och diskussioner.
Är du pensionär eller studerande har du samma möjligheter och förmåner till en reducerad medlemsavgift.

Det här ingår

Biblioteksbladet

Föreningens tidning Biblioteksbladet åtta gånger per år.

Expertnätverk

Möjlighet att delta i föreningens olika expertnätverk.

Medlemspris

Medlemspris vid föreningens kurser och konferenser.

Bok- och biblioteksmässan

Specialpris på helkort till Bok- & biblioteksmässan i Göteborg.

Regionföreningar

Möjlighet att delta i Regionföreningens arrangemang. 

Resestipendier

Möjlighet att söka resestipendier med mera.

… och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

Bli enskild medlem

Institutionell medlem

Som institutionell medlem stödjer du Svensk biblioteksförenings omvärldsbevakande och opinionsbildande arbete. Du möjliggör också vårt arbete med att tillhandahålla arenor och mötesplatser för dina medarbetares professionella utveckling, och bidrar därmed till utveckling av såväl din som hela Sveriges biblioteksverksamhet.

Som institutionell medlem har du möjlighet att söka Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd, och får också ett antal fria prenumerationer på Biblioteksbladet och ett antal rabatterade platser till Biblioteksdagarna. Under en provperiod 2020–2022 kan även enskilda personer anställda hos en institutionell medlem engagera sig i föreningens expertnätverk, utan att själv ha ett enskilt medlemskap.

I medlemskapet ingår:

Biblioteksbladet

Vår tidning Biblioteksbladet ges ut åtta gånger per år.

Bokmässan

Specialpris på biljetter till Bokmässan i Göteborg.

Specialinformation

Om aktuella bibliotekspolitiska frågor och liknande.

Skrifter

Exemplar av de skrifter föreningen ger ut.

Kampanjmaterial

Möjlighet att fritt beställa föreningens kampanjmaterial i upplaga.

Utvecklingsstöd

Möjlighet att söka resebidrag, utvecklingsstöd med mera.

Expertnätverk

Möjlighet för ett antal anställda att delta i föreningens expertnätverk.

… och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

  • Välj medlemskap

    För institutionella medlemmar är avgiften baserad på antalet anställda vid biblioteket. Medlemskapet sträcker sig från 1 januari – 31 december.
  • Dina uppgifter

    Svensk biblioteksförening hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig såsom presumtiv medlem, medlem, intressent rörande vår verksamhet, och för att administrera medlemskap eller andra åtaganden gentemot dig.
  • Svensk biblioteksförenings policy kring personuppgiftshantering

En pådrivare för bättre bibliotek

Svensk biblioteksförening driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering och genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och rapporter samt genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka den biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av forskningsansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell utveckling

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, Sveriges ledande branschdagar Biblioteksdagarna och genom vår tidning Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. För att underlätta erfarenhetsbaserad utveckling har vi en årlig forskardag.