Lyssna
15 maj

Program Biblioteksdagarna

Tema kompetens

Vi börjar i omvärlden för att få en gemensam förståelse för de faktorer som påverkar hela sektorn. Sedan närmar vi oss de förändrade krav och faktorer som påverkar vår egen professionsutveckling. Vilka krav ställs på bibliotekarier idag och imorgon – och vem tar ansvar för att alla medarbetare i det allmänna biblioteksväsendet rustas för att möta dessa?

Biblioteksdagarna 2019 består av ett gemensamt spår där du som deltagare är en viktig del av helhetsupplevelsen.
Anmäl dig så ses vi i Helsingborg!

Information och program kan komma att uppdateras.

Till anmälan

Biblioteksdagarna

Onsdag 15 maj

Mingel

Båttur till Helsingör och mingel på Helsingörs bibliotek, Kulturværftet, ca. kl 18.00-20.00
OBS! Nationell id-handling krävs för att komma tillbaka till Sverige.

Kom och träffa styrelsen och kansliet och leta rätt på gamla eller nya bekantskaper inför konferensen.

Vi bjuder på något gott att dricka och tilltugg!

Biblioteksdagarna

Torsdag 16 maj
Årsmöte Svensk biblioteksförening

Som enskild medlem i föreningen får du ditt röstkort när du går in i salen.

Du som representerar ditt bibliotek på årsmötet hämtar institutionellt röstkort i kansliets monter utanför hörsalen i god tid för mötet.

Vegetarisk mingellunch
Välkomna till Helsingborg

Nu är Biblioteksdagarna 2019 igång!

Vår moderator Anders Mildner välkomnar till konferensen. Invigningstal av Helsingborgs stad, stadsdirektör Palle Lundberg.

Kompetens i en digital värld

Digitalisering, robotisering, AI och integritet är begrepp som präglar diskussionen om framtidens arbetsmarknad. Vilka arbetsuppgifter kommer försvinna och vilka kan tillkomma framöver? Vilka krav ställer detta i sin tur på kompetens och kompetensutveckling för dem som arbetar med informationsförsörjning?

Medverkande:
Nicklas Lundblad är adjungerad professor i innovation vid KTH och Europachef för samhällsfrågor på Google. Han har i många år varit en aktiv röst i samhällsdebatten om digitalisering, juridik, och integritet.

Vår viktigaste råvara – hjärnan

Hur fungerar vår hjärna, hur utvecklas den och vad behöver den för att må bra? Hur påverkas hjärnan av digitalisering och vilka strategier finns det för att hantera ett ständigt uppkopplat arbetsliv?

Medverkande:
Ulrika Ahlqvist har en bakgrund som lärare men har sadlat om till föreläsare och specialiserat sig på att utifrån den senaste hjärnforskningen hjälpa människor att nå sin fulla potential.

Fikapaus

Här kan ni passa på att besöka våra utställare.

Programpunkt kommer senare

 

Mingelmiddag på Helsingborgs stadsbibliotek

Biblioteksdagarna

Fredag 17 maj
Competencies for Librarians in a Technologically Driven Global Climate

Biblioteken verkar idag i samhällen där den tekniska utvecklingen starkt påverkar hur människor lär, arbetar, kommunicerar och interagerar med varandra. Vilka kompetenser behövs för att bibliotekarier ska kunna möta behoven som följer av detta och vilka strategier för kompetensutveckling gör att biblioteken även i framtiden är relevanta och efterfrågade?

Medverkande:
Sandy Hirsh, bibliotekarie, professor och chef för School of Information vid San Jose State University. Hon har också arbetat med UX i Silicon Valley och har haft flera uppdrag inom IFLA och ALA. Hennes forskning handlar bland annat om användarbeteende och informationssökning i relation till teknik.
Fler namn tillkommer.

Fikapaus
En stärkt bibliotekarieprofession – vad säger lärosätena?

Hur kan bibliotekarieprofessionen stärkas och vem ska ta ansvaret för kompetensutvecklingen? Fler studieplatser och en nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling är två förslag som presenteras i rapporten Profession, Utbildning, Forskning, där de fem lärosätena med biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar ger sin syn på kompetens och kompetensutveckling.

Medverkande:
Jenny Lindberg, fil.dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och lektor vid Högskolan i Borås.

Nationell strategi och kompetensutveckling – vad händer nu?

2015 fick Kungliga biblioteket uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi – nu är den äntligen här! Vilka långsiktiga mål och strategier för professionen presenteras i strategin – och hur ska de förverkligas?

Medverkande:
Christina Jönsson Adrial, chef avdelningen för publik verksamhet Kungliga biblioteket.

Lunch

Passa på och träffa våra utställare.

Här är vi – dit ska vi!

Hur ser kompetensbehoven ut inom olika delar av sektorn? Hur ska vi åstadkomma en breddad rekrytering och hur ser behoven av kompetensutveckling ut? Fem företrädare för sektorn ger sin bild.

Medverkande:
Karin Grönvall, överbibliotekarie SLU
Sofia Malmberg, samordnare för skolbiblioteken i Järfälla
Anja Dahlstedt, kultur- och fritidschef, Botkyrka kommun
Anders Olsson, chef Riksdagsbiblioteket
Rebecca Bachmann, chef Södersjukhusets bibliotek

Vad händer nu?

Temat för årets Biblioteksdagar är kompetens. Men när konferensen är slut och alla åker hem till sitt, vem gör vad och vilka tar ansvar för att omsätta målen till verklighet?

Medverkande:
Anna Troberg, ordförande DIK
Maria Tsakiris, Region Skåne, Föreningen för regional biblioteksverksamhet
Sara Kjellberg, SUHF/Malmö universitetsbibliotek
Maria Jacobsson, SKL

Författaren Sami Said avslutar Biblioteksdagarna

Sami Said debuterade 2012 med den kritikerrosade romanen Väldigt sällan fin. För romanen tilldelades han Sveriges författarförbunds debutantpris ”Katapultpriset” och bokcirklarnas ”Stora läsarpriset”. Han nominerades även till Borås Tidnings debutantpris. Sommaren 2013 var han sommarvärd för Sommar i P1.

Hans senaste roman Människan är den vackraste staden blev nominerad till Augustpriset 2018 och nu senast till Nordiska rådets litteraturpris 2019.

Avslutning
Fika att ta med