Datum för evenemanget: 5 maj, 2022

Program Biblioteksdagarna

Temat för Biblioteksdagarna 2022 är Vägval

Under två dagar i maj samlar vi sektorn för att lyssna, samtala och utbyta idéer. Det blir föreläsningar, interaktiva övningar och nätverkande. Du kan välja att delta på plats på Lilla Cirkus i Stockholm, eller virtuellt via konferensplattformen. Linda Zachrison modererar konferensen.

Med reservation för ändringar. Programmet uppdateras löpande. 

Till anmälan

Onsdag 4 maj

Välkomstmingel

Vi bjuder på något gott att dricka och enklare tilltugg.

Ange i din anmälan om du vill delta i minglet. Antalet platser är begränsat.

Plats: Scenkonstmuseet

Torsdag 5 maj

Välkommen till Biblioteksdagarna 2022

Biblioteksdagarna inleds med sång och musik! GetUp Soul Choir gästar oss live på scenen och sätter stämningen redan från start!

Inledningstalare på årets Biblioteksdagar är Jan Scherman, publicist och diversearbetare och en känd svensk mediadebattör. Han kommer att prata om hotet mot yttrandefriheten i dagens samhällsklimat och problemet med att hinna vara källkritisk i en värld där allting går allt fortare. 

Inledningen följs av ett panelsamtal mellan Scherman, Johanna Hansson och Karin Grönvall med utgångspunkt i det vi nyss har hört. Konferensens moderator Linda Zachrison leder samtalet och det kommer finnas tillfälle att ställa frågor till panelen. 

Fikapaus
Folkbibliotekens ekonomi

Under 2022 måste nästan tio procent av landets folkbibliotek bedriva sin verksamhet med mindre resurser än förra året rapporterade Biblioteksbladet nyligen. Svensk biblioteksförening har också i rapporten Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar sedan 2000 visat att folkbibliotekens ekonomi är ansträngd. Vilka konsekvenser får det och hur ser det ut framöver? Hur ser lokalpolitiker på folkbibliotekens ekonomi och hur påverkas de av valet i höst?   

Medverkande: Emilia Bjuggren (S), Oppositionsborgarråd och ledamot av Kulturnämnden, Stockholms stad.
Markus Lindgren (MP), Kommunalråd och ordförande i Kulturnämnden, Västerås kommun.
Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola, SKR.

Från telefonkatalogen till sociala medier

Det är inte jättelänge sedan telefonkatalogen var en källa till information för att kunna ringa, eller skicka post, till myndigheter och bibliotek. Är det bättre idag med mejl, chatt botar och meddelanden på olika plattformar? Hur ser bibliotek på sitt kommunikationsarbete i sociala medier, vad är syftet och hur jobbar man med att nå ut till olika målgrupper? Hur räknas framgång i sociala medier, är det ens viktigt för en offentlig aktör? Vem tänker på användardata och integritetsfrågor? Vi gläntar också på dörren till framtiden.

Medverkande: André Assarsson, chef för myndighetskontakter för Meta i Norden. Helena Gomér, bibliotekschef i Södertälje kommun. Charlotte da Silva, grundare och VD på Salgado, en digital kommunikationsbyrå med rötterna i sociala medier. Brit Stakston är mediestrateg och författare, driver även reportagesajten Blankspot. 

Lunch
Algoritmer som diskriminerar 

Algoritmer som vägleder i och fattar beslut blir allt vanligare. Det automatiska beslutsfattandet förenklar, men i och med att människan är den som programmerar, följer också människans fördomar med in i koden. Samtidigt är artificiell intelligens, maskininlärning och automatiserat beslutsfattande något som vi kommer att se mer av i framtiden. Hur ska vi, som människor och bibliotekarier, förhålla oss till det?  

Juristen Holli Sargaent berättar utifrån sin forskning hur algoritmer diskriminerar. Hennes presentation hålls på engelska. Filosofen Karim Jebari gör en framtidsspaning om hur ai påverkar oss och samhället i framtiden.

Representation på golvet 

Det finns många vittnesmål om bristande mångfald inom bibliotekariekåren, men ingen forskning som visar hur det faktiskt ser ut. Sveriges nyaste bibliotekarieutbildning på Södertörns högskola har bland annat som mål att bredda rekryteringen av studenter. 

Vad finns det för utmaningar med att vara rasifierad som medarbetare på bibliotek? Vad spelar bristande representation på biblioteksgolvet för roll och vad kan utbildningarna göra för att förändra det? 

Medverkande: Pamela Schultz Nybacka, lektor vid samt grundare av och programsamordnare för bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola, samt Barakat Aldammad, mångspråksbibliotekarie vid Lidköpings bibliotek. 

Fikapaus

Tid att besöka monterutställningen och videoutställningen.

Valbara workshops
 • Expertnätverket för barn- och ungdomsbibliotek (digitalt)
  Att bemöta barn som varit med om svåra händelser
  Vi visar på olika digitala resurser som är aktuella just nu, vi lyssnar på Åsa Nordström, psykolog på Rädda barnens Centrum för stöd och behandling och för en diskussion kring arbetet med och för barn som flytt från Ukraina.Arrangör: Svensk biblioteksförenings expertnätverk för barn- och ungdomsbibliotek.
 • Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret
  Beredskapslista för bibliotek
  Detta är en workshop för dig som vill börja arbeta konkret med bibliotekens roll i totalförsvaret. Utgångspunkten är att informationsuppdraget är något som förenar hela biblioteksväsendet. Under denna workshop kommer vi att ta fram en prototyp av en beredskapslista kring de informationsbehov som bibliotekens olika målgrupper har vid kris och förhöjd beredskap. Vad behöver var och en göra för att säkra tillgången till information? Vad behöver man vara uppmärksam på? Vilka strategier finns för att hantera informationsflödet och sin egen säkerhet?Vi kommer att anlägga ett internt perspektiv kring vilka kompetenser en biblioteksmedarbetare behöver för att kunna arbeta med frågorna på ett förtroendeingivande sätt. Målet med denna workshop är att skapa grunden till ett material som hela biblioteksväsendet har möjlighet att använda.

  Arrangör:
  Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret.
 • Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna
  Nya stigar- en kritisk workshop om biblioteksverksamhet för nationella minoriteter
  Vill du utmana din syn på bibliotekets minoritetsarbete? I denna workshop försöker vi hitta nya stigar som kan leda till marker där språk och kultur ges förutsättningar för växande. Vi tittar på upplevelsen vi möts av i biblioteksrummet – medier, symboler, skyltning och språk.Arrangör: Svensk biblioteksförenings expertnätverk för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna.
 • Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända
  Biblioteken och flyktingarna – en workshop med expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända
  Biblioteken spelade en viktig roll för asylsökande och nyanlända under flyktingsituationen under 2015 och framåt, och nu kan biblioteken återigen fylla en viktig funktion. Vad kan vi lära oss av situationen från 2015 och framåt? Vad fungerade, vad fungerade inte? Ställer den nya flyktingsituationen nya krav på biblioteken? Hur kan biblioteken arbeta på ett hållbart strategiskt sätt kring mångspråk, flyktingar och nyanlända?Vi samtalar i grupper och delar med oss av tankar, tips och idéer.Arrangör: Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända.
 • Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen
  Internet ett verktyg för samarbete för gott och ont – hur kan bibliotek och skola arbeta för att stärka barns digitala kompetens
  Digital kompetens är i grunden en demokratifråga, därför är det viktigt att bibliotek och skola samarbetar. Ett samarbete mellan olika kompetenser för att stärka elever och barn förmåga att kunna hantera och förstå hur internet kan användas för samarbete och för att skapa förutsättningar för demokratiska samarbeten, men också för att sprida desinformation och missinformation. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen lyfter hur och varför det är viktigt med ett tydligt samarbete mellan skolbibliotek och lärare i arbetet med att stärka barn och ungas digitala kompetens.

OBS! Anmälan till workshopparna sker i konferensplattformen.

Middag

Vi samlas för mingel och middag i Cirkus salong.

 

Fredag 6 maj

Vad fan får vi för pengarna?

Öppen tillgång ska vara norm och inskränkning av öppenheten vara undantag, slog regeringen fast i forskningspropositionen 2016. Det har visat sig vara ett kostsamt projekt för svenska lärosäten. Men öppen tillgång är inte bara en fråga för högskole- och universitetsbibliotek. För att förenkla medborgarforskningen behöver även folk- och skolbibliotek vara med på tåget. Till syvende och sist är frågan – hur mycket öppen vetenskap får vi egentligen för pengarna och vem når den?  

Medverkande: Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitet och ordförande för SUHF:s samordningsgrupp för öppen vetenskap, Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitet och sammankallande i EOSC referensgrupp, samt Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholm.

Fikapaus
Ett digitalt kulturarv – varför då? 

I utredningen Från Kris till Kraft – Återstart för Kulturen föreslås en satsning på 800 miljoner kronor under en treårsperiod för att få igång en digitalisering av det svenska kulturarvet. Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet är några av de aktörer som ställer sig bakom förslaget. Hur kan vi säkerställa att det digitaliserade kulturarvet blir tillgängligt för alla – är det ens möjligt? Vad kan vi göra för att lösa problemen med upphovsrätter? Och var ska vi ens börja digitalisera?

Medverkande: Eric Sjöström, moderator, Fredrik Norén, Umeå universitet, Karin Åström Iko, Riksarkivarie, samt John Andersson, Wikimedia Sverige.

E-medier på folkbiblioteken – en podd

Ta en promenad och lyssna på Svensk biblioteksförenings poddavsnitt om e-media på folkbiblioteken.

Hur ser det ut i landet – har folkbiblioteken rätt förutsättningar för att hinna med i den tekniska utvecklingen?

I poddavsnittet om e-medier på folkbiblioteken redogörs för vad som hänt sedan början av 2010-talet och vilka problem man träffat på.

Till poddavsnittet

Lunch
Bibliotekariens roll för ökad läsning

Bibliotekariens roll i läsfrämjande är central. Det gäller på såväl skolbibliotek som folkbibliotek. Politiskt har frågan om en mer läskunnig befolkning varit central de senaste åren. Ändå saknar hälften av Sveriges elever en fackutbildad bibliotekarie. Folkbiblioteken har gjort stora satsningar för att möta de små barnen och stötta deras språkutveckling genom kontakt med föräldrar och pedagoger. Men de har inte alltid de resurser som krävs. Hur ser man på nationell nivå på den här frågan? 

I seminariet träffar vi först Kajsa Ravin, ordförande i det nyligen inrättade Läsrådet. Hur ser man inom Läsrådet på bibliotekariernas roll? Vad planerar Läsrådet att verka för framöver?

I den efterföljande debatten diskuterar några av riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner om läsning, läsfrämjande och bibliotekens roll. 

Medverkande: Lawen Redar (S), Kristina Axén Olin (M), Christer Nylander (L) och Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Teknik – hinner vi med?

Den digitala utvecklingen ändrar konsumtionsmönster, förflyttar maktförhållanden och hela producentledet från författare till låntagare av litteratur i olika former ser annorlunda ut nu än 2010. Hur ser vi fördelar med detta och vad kan vi  gemensamt göra för att stärka litteraturens roll i Sverige och biblioteksbesökarens möjlighet att låna?

I Norge arbetar man med en boklag som ska stötta bibliotekens inköp av medier, men räcker pengarna? Norsk biblioteksförenings ordförande Vidar Lund inleder ett samtal kring vilka verktyg som används i Norge och därefter fortsätter Grethe Rotböll från Sveriges Författarförbund, Mikaela Zabrodsky vd på Förläggareföreningen och Anders Söderbäck från Digitala bibliotek i Stockholm med en spaning och diskussion om hur det kan se ut framåt i Sverige.

Fikapaus
Tack för i år!

Vi avslutar konferensen med Geoffrey Roberts som är professor emeritus i historia vid University College Cork och medlem av Royal Irish Academy. Han intervjuas av Linda Zachrison om sin senaste bok Stalin’s Library: A Dictator and His Books (Yale University Press 2022), ännu ej översatt till svenska.

Samtalet hålls på engelska.

Konferensen avslutas ca 16.00.