Styrelsen

Svensk biblioteksförening leds av en styrelse som utses av årsmötet – föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utvecklar, leder och samordnar föreningens verksamhet, och ansvarar bland annat för ekonomisk planering och förvaltning av tillgångar. Till stöd i det dagliga arbetet har styrelsen ett kansli, vars arbete leds av en generalsekreterare som styrelsen utsett.

Så styrs föreningen

Styrelseledamöterna utses av årsmötet efter förslag från valberedningen, som strävar efter att styrelsen ska bestå av representanter för olika bibliotekstyper och medlemskategorier. Styrelsen består av en ordförande och tio ledamöter som väljs på två år åt gången. En person kan väljas om på samma post max två gånger i följd, vilket innebär att en ledamot kan sitta max sex år i rad. Inom styrelsen utses en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans med ordföranden bildar styrelsens arbetsutskott, AU.

Vad innebär det att vara styrelseledamot i Svensk biblioteksförening?

Valberedningsinstruktion för Svensk biblioteksförening 2021

Valberedningen

Susanne Hägglund (sammankallande): susanne.hagglund@harnosand.se

Cecilia Gärdén: cecilia.garden@vgregion.se

Jonas Petersson: jonas.petersson@slu.se

Ellen Folin: ellen.follin@mtm.se

Anette Helgesson: anette.helgesson@bollnas.se

Gemensam e-postadress till hela valberedningen: valberedningen@svbib.se

Svensk biblioteksförenings styrelse

Ta gärna kontakt med någon av våra ledamöter.

Johanna Hansson
Johanna Hansson

Ordförande

Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Maila mig

Lisa Petersen
Lisa Petersen

Förste vice ordförande, kontaktperson för Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland

Bibliotekschef, Mälardalens högskola

Maila mig

Leif Mårtensson
Leif Mårtensson

Andre vice ordförande, kontaktperson för Regionavdelning Södra Svealand

Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå

Maila mig

Malin Ögland
Malin Ögland

Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Sydost

Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Maila mig

Pelle Snickars
Pelle Snickars

Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Västerbotten

Professor, Umeå universitet

Maila mig

Abdullatif Haj Mohammad
Abdullatif Haj Mohammad

Styrelseledamot, kontaktperson Regionförening ZY

Bibliotekspedagog, Sundsvall

Maila mig

Eva Häusner
Eva Häusner

Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Väst

Enhetschef/Kungliga biblioteket

Maila mig

Nick Johnson Jones
Nick Johnson Jones

Styrelseledamot, kontaktperson Regionförening Skåne

Konst- och bibliotekschef, Huddinge

Maila mig

Jonas Holm
Jonas Holm

Styrelseledamot

Advokat, Advokatfirma DLA Piper

Maila mig

Jenny Lindberg
Jenny Lindberg

Styrelseledamot

Högskolan i Borås

Maila mig

Daniel Forsman
Daniel Forsman

Styrelseledamot

Stockholms stadsbibliotek

Maila mig