Styrelsen

Svensk biblioteksförening leds av en styrelse som utses av årsmötet – föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utvecklar, leder och samordnar föreningens verksamhet, och ansvarar bland annat för ekonomisk planering och förvaltning av tillgångar. Till stöd i det dagliga arbetet har styrelsen ett kansli, vars arbete leds av en generalsekreterare som styrelsen utsett.

Så styrs föreningen

Styrelseledamöterna utses av årsmötet efter förslag från valberedningen, som strävar efter att styrelsen ska bestå av representanter för olika bibliotekstyper och medlemskategorier. Styrelsen består av en ordförande och tio ledamöter som väljs på två år åt gången. En person kan väljas om på samma post max två gånger i följd, vilket innebär att en ledamot kan sitta max sex år i rad. Inom styrelsen utses en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans med ordföranden bildar styrelsens arbetsutskott, AU.

Vad innebär det att vara styrelseledamot i Svensk biblioteksförening?

Valberedningsinstruktion för Svensk biblioteksförening 2021

Valberedningen

Susanne Hägglund (sammankallande): susanne.hagglund@harnosand.se

Cecilia Gärdén: cecilia.garden@vgregion.se

Jonas Petersson: jonas.petersson@slu.se

Ellen Folin: ellen.follin@mtm.se

Anette Helgesson: anette.helgesson@bollnas.se

Gemensam e-postadress till hela valberedningen: valberedningen@svbib.se

Svensk biblioteksförenings styrelse

Ta gärna kontakt med någon av våra ledamöter.

Johanna Hansson

Johanna Hansson

Ordförande

Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

email Ordförande, Johanna Hansson

Lisa Petersen

Lisa Petersen

Förste vice ordförande, kontaktperson för Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland

Bibliotekschef, Mälardalens högskola

email Förste vice ordförande, kontaktperson för Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland, Lisa Petersen

Leif Mårtensson

Leif Mårtensson

Andre vice ordförande, kontaktperson för Regionavdelning Södra Svealand

Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå

email Andre vice ordförande, kontaktperson för Regionavdelning Södra Svealand, Leif Mårtensson

Malin Ögland

Malin Ögland

Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Sydost

Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

email Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Sydost, Malin Ögland

Pelle Snickars

Pelle Snickars

Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Västerbotten

Professor, Umeå universitet

email Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Västerbotten, Pelle Snickars

Abdullatif Haj Mohammad

Abdullatif Haj Mohammad

Styrelseledamot, kontaktperson Regionförening ZY

Bibliotekspedagog, Sundsvall

email Styrelseledamot, kontaktperson Regionförening ZY, Abdullatif Haj Mohammad

Eva Häusner

Eva Häusner

Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Väst

Enhetschef/Kungliga biblioteket

email Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Väst, Eva Häusner

Nick Johnson Jones

Nick Johnson Jones

Styrelseledamot, kontaktperson Regionförening Skåne

Konst- och bibliotekschef, Huddinge

email Styrelseledamot, kontaktperson Regionförening Skåne, Nick Johnson Jones

Jonas Holm

Jonas Holm

Styrelseledamot

Advokat, Advokatfirma DLA Piper

email Styrelseledamot, Jonas Holm

Jenny Lindberg

Jenny Lindberg

Styrelseledamot

Högskolan i Borås

email Styrelseledamot, Jenny Lindberg

Daniel Forsman

Daniel Forsman

Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Östergötland/Jönköping

Stockholms stadsbibliotek

email Styrelseledamot, kontaktperson för Regionförening Östergötland/Jönköping, Daniel Forsman