Styrelsen

Svensk biblioteksförening leds av en styrelse som utses av årsmötet – föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utvecklar, leder och samordnar föreningens verksamhet, och ansvarar bland annat för ekonomisk planering och förvaltning av tillgångar. Till stöd i det dagliga arbetet har styrelsen ett kansli, vars arbete leds av en generalsekreterare som styrelsen utsett.

Så utses styrelsen

Styrelseledamöterna utses av årsmötet efter förslag från valberedningen, som strävar efter att styrelsen ska bestå av representanter för olika bibliotekstyper och medlemskategorier. Styrelsen består av en ordförande och tio ledamöter som väljs på två år åt gången. En person kan väljas om på samma post max två gånger i följd, vilket innebär att en ledamot kan sitta max sex år i rad. Inom styrelsen utses en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans med ordföranden bildar styrelsens arbetsutskott, AU.

Valberedningen

Susanne Hägglund (sammankallande): susanne.hagglund@harnosand.se

Jonas Petersson: jonas.petersson@slu.se

Sebastian Lönnlöv: sebastian.tekopp@gmail.com

Ann-Sofie Olsson: annsofie.olsson@mau.se

Cecilia Gärdén: cecilia.garden@vgregion.se

Gemensam e-postadress till hela valberedningen: valberedningen@svbib.se

Svensk biblioteksförenings styrelse

Ta gärna kontakt med någon av våra ledamöter.

Johanna Hansson
Johanna Hansson

Ordförande

Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Maila mig

Pelle Snickars
Pelle Snickars

Kontaktperson för Regionförening Västerbotten

Professor, Umeå universitet

Maila mig

Helena Kettner Rudberg
Helena Kettner Rudberg

Kontaktperson för regionförening ZY

Bibliotekschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Maila mig

Leif Mårtensson
Leif Mårtensson

Andre vice ordförande, kontaktperson för Regionförening Södra Svealand

Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå

Maila mig

Lisa Petersen
Lisa Petersen

Förste vice ordförande, kontaktperson för Regionförening Väst

Bibliotekschef, Mälardalens högskola

Maila mig

Abdullatif Haj Mohammad
Abdullatif Haj Mohammad

Styrelseledamot

Bibliotekspedagog, Sundsvall

Maila mig

Malin Ögland
Malin Ögland

Kontaktperson för Regionförening Sydost

Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Maila mig

Jonas Holm
Jonas Holm

Styrelseledamot

Senior associate, MarLaw AB

Maila mig

Eva Häusner
Eva Häusner

Kontaktperson för Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland

Tillförordnad enhetschef Kungliga biblioteket

Maila mig

Nick Johnson Jones
Nick Johnson Jones

Styrelseledamot

Konst- och bibliotekschef, Huddinge

Maila mig

Eleonor Grenholm
Eleonor Grenholm

Styrelseledamot

Samordnare, Digitalt först

Maila mig