Styrelsen

Svensk biblioteksförening leds av en styrelse som utses av årsmötet – föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utvecklar, leder och samordnar föreningens verksamhet, och ansvarar bland annat för ekonomisk planering och förvaltning av tillgångar. Till stöd i det dagliga arbetet har styrelsen ett kansli, vars arbete leds av en generalsekreterare som styrelsen utsett.

Så styrs föreningen

Styrelseledamöterna utses av årsmötet efter förslag från valberedningen, som strävar efter att styrelsen ska bestå av representanter för olika bibliotekstyper och medlemskategorier. Styrelsen består av en ordförande och tio ledamöter som väljs på två år åt gången. En person kan väljas om på samma post max två gånger i följd, vilket innebär att en ledamot kan sitta max sex år i rad. Inom styrelsen utses en vice ordförande, som tillsammans med ordföranden bildar styrelsens arbetsutskott, AU.

Vad innebär det att vara styrelseledamot i Svensk biblioteksförening?

Valberedningsinstruktion för Svensk biblioteksförening 

Valberedningen

Anja Dahlstedt: anja.dahlstedt@huddinge.se

Lena Lundgren Vesterlund: lena.lundberg.vesterlund@lulea.se

Gunilla Herdenberg:

Johan Anderung: Johan.Anderung@hudiksvall.se

Gemensam e-postadress till hela valberedningen: valberedningen@svbib.se

Svensk biblioteksförenings styrelse

Ta gärna kontakt med någon av våra ledamöter.

Leif Mårtensson

Leif Mårtensson

Vice ordförande

Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå

email Vice ordförande, Leif Mårtensson

Eva Häusner

Eva Häusner

Styrelseledamot

Enhetschef, Kungliga biblioteket

email Styrelseledamot, Eva Häusner

Nick Johnson Jones

Nick Johnson Jones

Styrelseledamot

Konst- och bibliotekschef, Huddinge

email Styrelseledamot, Nick Johnson Jones

Jenny Lindberg

Jenny Lindberg

Styrelseledamot

Lektor, Högskolan i Borås

email Styrelseledamot, Jenny Lindberg

Brit Stakston

Brit Stakston

Styrelseledamot

Journalist och mediestrateg, Stockholm

email Styrelseledamot , Brit Stakston

Catharina Isberg

Catharina Isberg

Styrelseledamot

Bibliotekschef Lunds bibliotek

email Styrelseledamot, Catharina Isberg

Peter Björkman

Peter Björkman

Styrelseledamot

Enhetschef på Umeå stadsbibliotek.

email Styrelseledamot , Peter Björkman

Morgan Palmqvist

Morgan Palmqvist

Styrelseledamot

Fil. dr, överbibliotekarie, Göteborgs universitet

email Styrelseledamot, Morgan Palmqvist

Elin Nord

Elin Nord

Styrelseledamot

Bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek

email Styrelseledamot, Elin Nord

Barakat Aldammad

Barakat Aldammad

Styrelseledamot

Enhetschef, Örebro bibliotek

email Styrelseledamot, Barakat Aldammad