Digital posterutställning om de globala målen

När Biblioteksdagarna 2020 ställdes in pausades planerna för posterutställningen. Nu är den tillbaka, i digital version, med ett antal posterbidrag från medlemmar som tänkt om från fysisk poster till digital presentation. Här på sidan publicerar vi ett nytt bidrag i veckan under oktober månad.

Syd Nord – Olika röster för vår gemensamma framtid

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek

Hållbarhetsmål: 4, 11, 16, 17

Specialbiblioteket vid Nordiska Afrikainstitutet är en del av infrastrukturen för forskning och studier om Afrika i de nordiska länderna. Den stora samlingen är unik, främst genom den tredjedel av samlingen som kommer från den afrikanska kontinenten. Genom att vägleda och tillhandahålla både lokala och globala perspektiv underlättar biblioteket för studenter, forskare och politiska beslutsfattare att analysera utmaningar kopplade till hållbarhetsmålen på kontinenten.

En del av de afrikanska ländernas eget kulturarv finns i samlingen, både material från frihetskamperna men också kommande kulturarv i form av ny litteratur utanför gängse kanaler. Att hitta samarbeten för att öka tillgängligheten kring kulturarv öppnar upp för partnerskap.

Läs mer om Nordiska Afrikainstituts biblioteks arbete med Agenda 2030 (på engelska)

Klicka på bilden för att komma till Nordiska Afrikainstitutets biblioteks bidrag till posterutställningen:

Välfärdsbibblan: Utlån av välfärdsteknik på Träffpunkt Simonsland

Borås Stad i samarbete med Högskolan i Borås

Hållbarhetsmål: 3: God hälsa och välbefinnande, och 10: Minskad ojämlikhet

Välfärdsteknik är ett samlingsnamn på (digital) teknik som kan underlätta för äldre och personer med funktionsvariation att leva trygga, aktiva, delaktiga och självständiga liv. Välfärdsteknikområdet har potential att bidra till att lösa ”välfärdsekvationen”: hur samhället fortsatt ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet till den ökande andel av befolkningen som behöver olika stödinsatser på grund av ålder eller funktionsvariation.

Implementeringen av välfärdsteknik i de mest behövande medborgarnas tjänst går dock långsamt. Det talas om en ”implementeringsparadox”: spridningen av potentiellt värdefull teknik hindras av att det saknas kunskap och evidens. Kunskap och evidens fås i sin tur genom att tekniken används så att nyttan kan upplevas och dokumenteras. Med projektet Välfärdsbibblan vill Borås Stad i samarbete med Högskolan i Borås utforska om en biblioteksmodell kan bidra till att lösa implementeringsparadoxen och bidra till att medborgarna får kunskap om välfärdsteknik som kan vara dem till glädje och nytta.

Biblioteket behöver sina vänner

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Hållbarhetsmål: 4

Biblioteksvännerna i Biskopsgården är en ideell förening som främjar livslångt lärande – en del av det fjärde globala målet ”God utbildning för alla”. Vi tar vara på den språkliga rikedom som finns i Biskopsgården, lyssnar på och för vidare behov, och är med och utvecklar biblioteket som en välkomnande mångspråkig interkulturell mötesplats, där vi samarbetar och lär av och med varandra i våra kurser och program. Vi erbjuder kostnadsfria språkkurser och språkcaféer på flera språk, till exempel på arabiska, engelska, rumänska, somaliska och svenska.

Biblioteksvännerna utvecklar och förverkligar idéer, skapar nätverk och social sammanhållning i samarbete med boende i Biskopsgården, biblioteket, det lokala föreningslivet, studieförbund, folkhögskolor, universitet och stadsdelsförvaltning. Tillsammans arbetar vi för ett inkluderande och hållbart samhälle där det mångspråkiga biblioteket fungerar som dörröppnare.

Läs mer på Biblioteksvännerna i Biskopsgårdens webbplats (nytt fönster)

Kreativa rum

Biblioteksutveckling Blekinge och Kronoberg

Hållbarhetsmål: 3, 4, 10, 11, 12

Projektet handlar om att skapa läsfrämjande och kreativa platser på små orter med hjälp av återbruk och lokala företag. Vi har arbetat med sju mindre bibliotek, och skapat nya miljöer med inspiration från bland annat Aat Vos bibliotek i Oslo.

Projektet ska få bibliotekets besökare att stanna längre på biblioteken för läsning, och ge slöjden en plats att genomföra slöjdaktiviteter på.

Genomfört av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge, och Hemslöjden i Kronoberg

Läs och se mer om Kreativa rum på Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs webbplats (nytt fönster)