Digital posterutställning om de globala målen

När Biblioteksdagarna 2020 ställdes in pausades planerna för posterutställningen. Nu är den tillbaka, i digital version, med ett antal posterbidrag från medlemmar som tänkt om från fysisk poster till digital presentation. Här på sidan publicerar vi ett nytt bidrag i veckan under oktober månad.

Biblioteket behöver sina vänner

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Hållbarhetsmål: 4

Biblioteksvännerna i Biskopsgården är en ideell förening som främjar livslångt lärande – en del av det fjärde globala målet ”God utbildning för alla”. Vi tar vara på den språkliga rikedom som finns i Biskopsgården, lyssnar på och för vidare behov, och är med och utvecklar biblioteket som en välkomnande mångspråkig interkulturell mötesplats, där vi samarbetar och lär av och med varandra i våra kurser och program. Vi erbjuder kostnadsfria språkkurser och språkcaféer på flera språk, till exempel på arabiska, engelska, rumänska, somaliska och svenska.

Biblioteksvännerna utvecklar och förverkligar idéer, skapar nätverk och social sammanhållning i samarbete med boende i Biskopsgården, biblioteket, det lokala föreningslivet, studieförbund, folkhögskolor, universitet och stadsdelsförvaltning. Tillsammans arbetar vi för ett inkluderande och hållbart samhälle där det mångspråkiga biblioteket fungerar som dörröppnare.

Läs mer på Biblioteksvännerna i Biskopsgårdens webbplats (nytt fönster)

Kreativa rum

Biblioteksutveckling Blekinge och Kronoberg

Hållbarhetsmål: 3, 4, 10, 11, 12

Projektet handlar om att skapa läsfrämjande och kreativa platser på små orter med hjälp av återbruk och lokala företag. Vi har arbetat med sju mindre bibliotek, och skapat nya miljöer med inspiration från bland annat Aat Vos bibliotek i Oslo.

Projektet ska få bibliotekets besökare att stanna längre på biblioteken för läsning, och ge slöjden en plats att genomföra slöjdaktiviteter på.

Genomfört av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge, och Hemslöjden i Kronoberg

Läs och se mer om Kreativa rum på Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs webbplats (nytt fönster)