Datum för evenemanget: 1 dec, 2021

Program Forskardagen 2021

Program Forskardagen 2021

Onsdagen den 1 december bjuder Svensk biblioteksförening in till årets Forskardag.
Årets tema är medierätt, yttrandefrihet och integritet. Vi kommer att hålla till i Stockholm på Ingenjörshuset, konferensen kommer inte att sändas live eller spelas in.

Här kan du läsa om våra talare. Vi har bjudit in ett antal forskare vars arbete knyter an till medierätt, yttrandefrihet och integritet.

Våra talare

Fika finns framdukat
Dag Wetterberg och Mårten Schultz

Juridik är viktigt för alla och i informationssamhället är juridiken kring yttrandefrihet, medier och integritet särskilt betydelsefull. Vår föreläsning utgår från ställningstagandet att det också är viktigt att alla kan få tillgång till kunskap om juridik.

Temat ”medierätt” utgår från demokratifrågan och allas rätt att kunna yttra sig men tar också upp yttrandefrihetens gränser. Vi går igenom delar av gällande integritetslagstiftning och Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi avslutar med nedslag i den ständigt aktuella upphovsrätten.

Medverkande:
Professor Mårten Schultz och advokat Dag Wetterberg.

Lunch

 

Ameera Mansour

Facebook, one of the most predominant social networking sites (SNSs), have become indispensable information and communication tool in many people’s everyday lives. However, information disclosure on Facebook may involve both benefits and risks. In her presentation, Ameera will talk about findings from her most recent research publication about the privacy risks members of a private Facebook group associate with information disclosure in the group and the strategies they employ to co-manage and protect their privacy. The article is entitled “Collective Privacy Management Practices: A study of privacy strategies and risks in a private Facebook group”- and is co-authored with Helena Francke. Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Medverkande:
Ameera Mansour, PhD candidate at the Swedish School of Library and Information Science, University of Borås

Fika finns framdukat
Oscar Björkenfeldt

I sin presentation kommer Oscar prata om vad vi, utifrån dagens kunskapsläge, vet om näthatets inverkan på demokratiskt deltagande. Utöver detta kommer han att även belysa på vilka sätt näthat utgör ett hot mot det offentliga samtalet, samt presentera resultat från en nyligen genomförd enkätundersökning på området.

Medverkande:
Oscar Björkenfeldt, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet.

Konferensen avslutas