Datum för evenemanget: 14 nov, 2024

Föreläsningar Mötesplats Profession – Forskning 2022

Här kan du se de inspelade föreläsningarna av huvudtalarna från Mötesplats Profession – Forskning 2022.

Huvudtalare

Pelle Snickars

Professor i digitala kulturer, avdelningen för ABM och digitala kulturer, Lunds universitet.

Om föredraget ”Folkbibliotek och diskotek”: ”En grammofontimme med Uno Willers” hösten 1955 bjöd på både Bach, folkvisan Jänta och ja samt ”fakta och önskningar [om] den nya biblioteksformen, skivarkiv”. Inte en rispa på 1000 skivor hette det vidare om Luleå stadsbibliotek. Bibliotekens mediehistoria omfattar inte bara böcker utan en hel del ljud  – från inrättandet av diskotek, Nationalfonotek och Grundläggande katalogregler för svenska diskotek (1962) till en utvidgad pliktexemplarslag för audiovisuella medier. Men vilken roll spelar musik på folkbibliotek idag när hälften av alla svenskar har ett Spotify-abonnemang?

Cecilia Andersson

Lärare och forskare, institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Om föredraget ”Google är inte kul – ungdomars användning av och föreställningar om sökmotorer i vardagen”: Sökmotorer är en startpunkt för mycket informationssökning på internet. Sökmotorers roll i informationssökning har blivit så självklar att den lätt tas för given. Sökning genomförs för många syften, från enklare sökningar om huvudstäder till mer komplicerade sökningar gällande konsekvenser av konflikter i världen. Mobila redskap möjliggör sökning nästan varsomhelst, närsomhelst och om vadsomhelst. Hur förhåller sig ungdomar till sökmotorer i sin vardag? Hur påverkas sökning av vilka sammanhang som aktiviteten genomförs i?