Nätverket syftar till att öppna dialog kring frågor om biblioteksverksamhet riktad mot häkten, anstalter eller liknande. Nätverket tar upp frågor kring bland annat media, samverkan och erfarenhetsutbyten men även annat av intresse. Biblioteksarbetet inom kriminalvården har sina givna begränsningar, förhoppningen är att med hjälp av nätverket tillsammans kunna se möjligheterna. Alla som arbetar med eller är intresserad av dessa frågor är välkomna att delta.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.