Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända

Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig resurs för asylsökande och nyanlända och med verksamheter riktade till dessa grupper bidrar biblioteken än en gång till det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet. Med nätverket vill vi stärka medlemmarnas kunskaper om mångspråksaspekten på bibliotek och målgruppen genom att bland annat sprida goda exempel på vad som görs av biblioteken själva och i samverkan, förmedla tips och idéer samt samla goda strategier och bra argument för att visa på bibliotekens arbete med frågan både nationellt och internationellt och erhålla nödvändiga resurser. I detta arbete kommer vi att använda oss av nätverkets facebookgrupp, e-postlista, nätverksträffar m m.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

 

Barakat Aldammad

Barakat Aldammad

Kontaktperson för Expertnätverket för arbete med mångspråk och nyanlända

email Kontaktperson för Expertnätverket för arbete med mångspråk och nyanlända, Barakat Aldammad

Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända

Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända