Expertnätverket för kommunikation på bibliotek

Det här nätverket syftar till att ge oss som jobbar med kommunikation ett forum att kunna bolla idéer då många av oss är ensamma i vår roll på biblioteket. Genom nätverket samarbetar vi bland annat med att ta fram material som texter, bilder och filmer. Nätverket ger möjlighet att dela policy- och strategiarbete, omvärldsbevakning och sprida goda exempel på hur vi når våra målgrupper. Allt med syftet att effektivisera och samordna kommunikationen inom biblioteken.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

 

Kontakt

Expertnätverket för kommunikation på bibliotek

Expertnätverket för kommunikation på bibliotek

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för kommunikation på bibliotek