Elevers tillgång till skolbibliotek varierar stort. På landets skolor finns allt från välutvecklade, pedagogiskt integrerade bibliotek till ingenting i skolbiblioteksväg. Med skärpningen av skollagen 2011 och bibliotekslagen 2014 är nu en viktig utmaning att bygga upp skolbiblioteksverksamheter, utveckla skolbibliotekens arbete och belysa skolbibliotekets roll i skolvärlden. Med detta nätverk hoppas vi kunna stödja och fortbilda varandra, uppmärksamma viktiga frågor och skapa kontaktytor för samarbete.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.