Expertnätverket för skolbibliotek

Elevers tillgång till skolbibliotek varierar stort. På landets skolor finns allt från välutvecklade, pedagogiskt integrerade bibliotek till ingenting i skolbiblioteksväg. Med skärpningen av skollagen 2011 och bibliotekslagen 2014 är nu en viktig utmaning att bygga upp skolbiblioteksverksamheter, utveckla skolbibliotekens arbete och belysa skolbibliotekets roll i skolvärlden. Med detta nätverk hoppas vi kunna stödja och fortbilda varandra, uppmärksamma viktiga frågor och skapa kontaktytor för samarbete.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Hanna Berg Carlsson

Hanna Berg Carlsson

Kontaktperson för Expertnätverket för skolbibliotek

email Kontaktperson för Expertnätverket för skolbibliotek, Hanna Berg Carlsson

Expertnätverket för skolbibliotek

Expertnätverket för skolbibliotek

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för skolbibliotek