Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder

I vårt nätverk kan vi mötas och dela med oss av våra erfarenheter av utvecklingsarbete, givetvis av de resultat vi uppnår, men med fokus på hur vi arbetar. I nätverket kan vi lyfta fram goda exempel, diskutera svårigheter och föreslå framkomliga vägar. Nätverket vänder sig till alla som engagerar sig i utvecklings- och förändringsarbete. Intresset kan innefatta omvärldsbevakning, planering, utvecklingsprojekt, implementering och utvärdering. Det kan inbegripa såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och samspel med bibliotekens olika intressentgrupper.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Svensk biblioteksförenings nätverk för verksamhetsutvecklande metoder

Svensk biblioteksförenings nätverk för verksamhetsutvecklande metoder

E-postlista

email E-postlista, Svensk biblioteksförenings nätverk för verksamhetsutvecklande metoder