Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder

Har du någon gång undrat över vad som gör att en inspirerande föreläsning eller workshop leder till praktisk förbättring i din verksamhet? Hur ser vägen mellan teori och praktik ut och varför går vi så ofta vilse däremellan? I Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder hjälper vi varandra att hitta hela vägen fram. Nätverket är en medskapande arena som utifrån medlemmarnas behov driver och faciliterar biblioteksutveckling. Vi vidgar perspektiv och skapar sammanhang. Vi omvärldsbevakar, coachar och processleder. Vi är ditt bollplank, en lots, ett tryggt och nyfiket stöd. Tillsammans bygger vi kapacitet och kompetens för att vara en relevant resurs för andra och varandra.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Svensk biblioteksförenings nätverk för verksamhetsutvecklande metoder

Svensk biblioteksförenings nätverk för verksamhetsutvecklande metoder

E-postlista

email E-postlista, Svensk biblioteksförenings nätverk för verksamhetsutvecklande metoder