Att tillsammans ta ansvar för demokratin

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Men när extremister använder yttrandefriheten för att i förlängningen avskaffa den har något förändrats i grunden. Olika uppfattningar kring detta präglar idag svensk biblioteksvardag. Journalisten Willy Silberstein leder ett samtal om hur tolkningen av samhällsklimatet och lagstiftningen påverkar vår mest besökta gemensamma mötesplats – biblioteken.

Medverkande:
 Johan Hirschfeldt, jurist, Johanna Hansson, projektledare Almedalsbiblioteket, Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen SVT, Johannes Klenell, förläggare på Galago, och Adam Cwejman, ledarskribent på GP.
Våra medlemmar får som vanligt rabatterade inträdesbiljetter till mässan – här hittar du biljetterna, öppnas i nytt fönster!.

Frågor kring länken och inträdesbiljetter: bokmassan@meetx.se