Vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

Flera grupper tar inte del av kulturskolornas och bibliotekens utbud, trots att de förväntas bidra till en meningsfull och bildande verksamhet för alla invånare. Att bredda deltagandet är därför en aktuell fråga för många kommuner.

Under 2018 har 32 kommuner deltagit i utvecklingsprogrammet Mer för fler. Målet har varit att utveckla nya arbetssätt och tjänster för att vara relevanta för fler och nå de grupper som idag inte deltar i verksamheterna. Nu är det dags att dela erfarenheter och idéer.

Dagen vänder sig till dig som är förtroendevald eller chef inom kultur och utbildningsverksamhet och som:

  • är nyfiken på vilka nya verksamheter och lösningar som utvecklats och prövats,
  • vill veta mer om tjänstedesign, metoder och process,
  • vill lyssna på hur deltagarna arbetat för att skapa långsiktighet i förändringsarbetet.

I Mer för fler har deltagarna testat metoder och arbetssätt som brukar kallas användardriven innovation eller tjänstedesign. Kännetecknande för tjänstedesign är att metoderna sätter användarens behov och förväntningar i centrum för verksamhetens utveckling. Under dagen finns de deltagande kommunerna på plats för att berätta om sin process och vad den lett fram till för idéer och nya verksamheter.

Välkommen till en dag som sätter fokus på hur bibliotek och kulturskola kan nå fler!

Program

09.30–10.00 Kaffe

10.00–10.15 Välkomna!
Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet och Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

10.15–10.40 Nytt, nyttigt, nyttiggjort – varför och hur kan vi arbeta med förnyelse och innovation?
Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKL

10.40–10.50 Dagens meny – innehåll och förväntningar på dagen

10.50–11.50 Testa tjänstedesignmetoder med Innovationsguiden
Vad innebär det egentligen att involvera användare och att samskapa lösningar tillsammans med dem ni finns till för? Hur kommer man på nya innovativa idéer? Nu har du möjlighet att pröva metoder och tankesätt från tjänstedesign och få större förståelse för hur deltagarna i mer-för-fler har arbetat i praktiken. Ulrika Lundin och Sara Tunheden från Innovationsguiden leder oss igenom processen.

11.50–12.30 Miniseminarier – lyssna på när tre kommuner presenterar sina erfarenheter och nya lösningar

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.10 Miniseminarier – lyssna på när tre kommuner presenterar sina erfarenheter och nya lösningar

14.10–14.40 ”Vadå användare…de möter vi ju hela tiden?” Ett samtal om erfarenheter och utmaningar när vi sätter användaren i fokus

14.40–15.00 Kaffe

15.00–15.45 Vi behöver utveckla välfärden tillsammans med medborgarna!
Joy Mogensen, borgmästare i Roskilde kommun i Danmark sedan 2011. För att stärka välfärdsuppdraget har Joy Mogensen systematisk arbetat för att göra medborgare mer involverade i hur politik skapas och förverkligas. (Joy kommer att tala på engelska).

15.45–16.00 Avslutning

Målgrupp

Förtroendevalda och chefer inom kultur- och utbildningsområdet samt representanter från berörda statliga myndigheter. Maximalt två deltagare per anmäld organisation.

Kostnad

1 200 kronor exklusive moms vid deltagande i Stockholm
600 kronor exklusive moms vid deltagande via webben

Anmälan

Senast 1 november 2018
Till anmälan (nytt fönster)

Frågor?

Kring anmälan och de praktiska arrangemangen:
Kontakta Konstella på konferens@konstella.se
Telefon: 08-452 72 86.

Kring konferensens innehåll:
Kontakta Anna Lindström, anna.lindstrom@skl.se