Data beskrivs som den nya oljan – en värdefull resurs för såväl myndigheter som globala jätteföretag. Men har människor tillräcklig kunskap om vilka digitala spår de lämnar efter sig? Och hur informationen används? Biblioteken har en lång tradition av att skydda varje användares rätt till integritet och konfidentialitet, något som också kommer till uttryck i internationella manifest. Men hur lever de upp till detta i praktiken?

Ny lagstiftning, som den kommande dataskyddsförordningen och den utökade bibliotekssekretessen (rörande användningen av informationsteknik på bibliotek), ställer krav på verksamheterna. Vad ska man tänka på för att digitala tjänster och miljöer ska följa lagen? Och kan bibliotekarierna vägleda och informera allmänheten kring dessa frågor, och leva upp till förväntningarna på medie- och informationskunnighet och digital kompetens?

Kultur i Väst bjuder in till en dag för att belysa frågeställningarna. Målgruppen är folkbibliotekens personal, men också andra berörda inom kommunerna, som IT-ansvariga, kommunjurister etc. Tanken är att dagen både ska vara praktiskt inriktad och ta upp vad den nya lagstiftningen kräver och samtidigt belysa mer principiella och ideologiska frågor som rör synen på integritet i ett digitalt informationssamhälle.

Föreläsare är Jonas Ledendal, jur.dr. , forskar i dataskyddsjuridik vid Lunds universitet, Amelia Andersdotter, Dataskydd.net, Jacob Dexe, forskare vid RISE SICS, Åsa Söderlind, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås och Peter Krantz, CIO på Kungliga biblioteket.

Dagen arrangeras i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek. Sista anmälningsdag är den 17 januari.

Till program och anmälan (nytt fönster)

Välkomna!