Falska nyheter och förvridna fakta riskerar att förgifta debatten. Hur kan kritiskt tänkande, källkritik och forskningsbaserad kunskap få mer utrymme?

Hur kan politiker, forskare och vi alla bidra till mer kunskapsbaserade beslut? Välkommen till ett dialogseminarium om vetenskapens roll i det offentliga samtalet. Våga fråga #hurvetdudet? – för en smartare valrörelse.

Medverkande:
Ola Rosling, chef Gapminder
Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
Anna Starbrink, landstingsråd (L)
Fler deltagare tillkommer.

Järvaveckan pågår 9–17 juni och är en mötesplats för samhällsengagemang dit företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv.

Läs mer om Järvaveckans program på deras officiella webbplats (nytt fönster)