Susanna Broms var under tio år verksam som jurist vid Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, där hon huvudsakligen arbetade med förvaltnings -och upphovsrättsliga frågor. Under sin tid vid KB höll hon bibliotekskurser, seminarier och föreläsningar i upphovsrätt och andra för biblioteken specifika juridiska ämnen. Susanna Broms är numera kansliråd vid Näringsdepartementets rättssekretariat och har medverkat som expert i ett par statliga utredningar. (Källa: Studentlitteratur.se)

Föreläsning del 1 – En introduktion om hur juridik fungerar i EU och Sverige
a) Regelsystemets uppbyggnad (Hur blir EU-direktiv till och hur når det sedan praktiken i Sverige?)
b) Hur blir en svensk författning till? (Hur en remiss blir till?)

Fikapaus

Föreläsning del 2 – Frågor vi ser i praktiken
a) En översikt av vad som är viktigt att tänka på med de förändringar som sker nu, t.ex.
en ny dataskyddslag som bygger på EU:s dataskyddsförordning (GDPR), en ny förvaltningslag

 
b) Frågor från medlemmarna

(frågor måste inkomma senast 9/4)

Välkomna! Anmälan sker här!