Kungliga biblioteket och Musik- och teaterbiblioteket arrangerar en kurs i musikkatalogisering i Libris.

För att kunna ta del av utbildningen behöver du ha gått Grundkurs i Libriskatalogisering eller ha stor vana vid Libris katalogiseringsklient.

Information om kursen
Frukost serveras från 8.30.

Dag 1
Katalogisering av noter

Dag 2
Katalogisering av musikinspelningar på cd

Till anmälan

Anmälan dig senast 1 januari. Kursen kan ställas in vid för få deltagare.

OBS! Du kan anmäla dig till dag 1, dag 2 eller båda dagarna!

Kursavgifter
Avgift för en dag: 1 600 kr.
Avgift för två dagar: 3 000 kr

I avgiften ingår kursdokumentation, samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.