Anmä­lan öppen till digi­tal Swepub använ­dar­dag 2020 och LOA 2020

Swepub användardag och LOA 2020 har ställts om till digitala konferenser. Anmälan till dessa konferenser är nu öppna på nytt med uppdaterade program.

I juni arrangerar Kungliga biblioteket två spännande och innehållsrika digitala konferenser för dig som är intresserad av Swepub eller omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Swepub användardag 2020 den 4 juni 2020

Årets Swepub användardag ger dig ett tillfälle att få inblick på hur Swepub och lärosäten arbetar med kvalitetssäkringen av metadata över forskningspublikationer och vad data från Swepub används för av både myndigheter, lärosäten och företag. Dagens keynote är Rachael Kotarski, British Library, som kommer att berätta om arbetet på British Library med tjänster för forskningsinfrastruktur.

Program
LOA 2020 den 5 juni

Övergången från licensbaserad information till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är i fokus på LOA 2020. Programmet innehåller en spännande kombination av inspirerande föreläsningar och parallella workshops där du själv väljer det ämne som intresserar dig mest. Dagens keynote är Johan Rooryck från cOAlition S som kommer att berätta om hur arbetet med Plan S fortskrider.

Program

Program LOA-dagen 2020 (nytt fönster)

Swepub användardag 2020

Plats: Zoom
Datum: 4 juni 2020
Tid: 10:00 – 15:00, inloggning börjar 9:45
Avgift: 500 SEK
Sista anmälningsdag: 25 maj 2020

Anmälan

LOA 2020

Plats: Zoom
Datum: 5 juni 2020
Tid: 10:00 – 14:30, inloggning börjar 9:45
Avgift: 500 SEK
Sista anmälningsdag: 25 maj 2020

Anmälan