Svensk biblioteksförenings regionförening i Väst bjuder in till en fortbildningsdag i informationssökning för gymnasiebibliotekarier. Bibliotekarier från utbildningsteamen på Samhällsvetenskapliga, Pedagogiska och Biomedicinska biblioteken vid GU tipsar om sökvägar och resurser inom ämnen som gymnasiebibliotekarier ofta arbetar med tillsammans med elever och lärare.

Datum: 20 juni

Plats: Pedagogiska biblioteket (lektionssalen), Västra Hamngatan 25, Göteborg

Tid: Vi börjar med kaffe och smörgås kl 9.00. Programmet börjar kl 9.30. Lunch på egen hand kl 12-13. Dagen avslutas kl 16.

Anmälan: Anmälan på https://goo.gl/forms/hF820E9gvdHphRmU2

Dagen är gratis och öppen för alla gymnasiebibliotekarier. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.
OBS! Antalet platser är begränsat.

 

Program:

  • Open Access med David Kjellin – Olika sätt att hitta open access-material och fritt tillgängliga publikationer. Fokus på internationellt men även svenskt material. Vi får också en nulägesrapport vad gäller publiceringsprocessen för vetenskapligt material.
  • Referenshanteringssystem med fokus på APA med David Kjellin och Amanda Pettersson – Vi diskuterar hur vi hjälper våra elever med frågor om referenser, speciellt hantering av digitalt material. Tips på hjälpsidor och resurser.
  • Hållbar utveckling med Joakim Lennartsson – Att involvera hållbar utveckling och FN:s 17 globala mål i undervisning och referensarbete. Exempel från kursen ”Resurser inom hållbar utveckling”
  • Statistisk data med Joakim Lennartsson – Hur kan man på ett pedagogiskt sätt förklara för gymnasieelever hur statistisk data fungerar? Vi får exempel på nationell statistik och de internationella organisationerna med tillhörande webbsidor och databaser.
  • Domar och juridik med Mats Blomberg
  • Riksdagstryck med Mats Blomberg
  • FN-material och mänskliga rättigheter med Alejandro Crespo
  • Internationella relationer med Alejandro Crespo
  • PubMed med Louise Bjur – Fritt tillgängligt vetenskapligt material inom medicin och biologi.

Varmt välkommen!

Hälsningar

Styrelsen för Svensk biblioteksförening region Väst