I en tid av filterbubblor och fake news kan biblioteken vara jämlika, fullständiga och neutrala källor till information. Men för att behålla sin relevans måste de ställa om till den digitala tidsålderns utmaningar.

Biblioteken möter inte bara en snabbt föränderlig verklighet utan får också helt nya funktioner. De tre medverkande diskuterar framtiden med utgångspunkt i det utkast till nationell biblioteksstrategi som presenterades i maj.

Utkastet till nationell biblioteksstrategi är just ett utkast. Efter presentationen i maj börjar nu ett rådslag som är en process för delaktighet med stor öppenhet. Det finns förväntningar på att förslaget ska diskuteras, kritiseras, kortas och kompletteras och ändras i en öppen dialog med och mellan alla intressenter. Regeringen har gett Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Förslaget ska överlämnas i mars 2019. Välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera!

Medverkande:
Erik Fichtelius, nationell samordnare, Kungliga biblioteket
Lars Burman, överbibliotekarie, professor, Uppsala universitetsbibliotek
Johanna Hansson, projektledare/chef vid Almedalsbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, och ordförande i Svensk biblioteksförening

Foto: Region Gotland