Framväxten av dagens informationssamhälle har inneburit en renässans gällande intresset för källkritik och faktagranskning. Det märks inte minst genom återkommande och intensiva diskussioner om ”fake news”, ”alternativa fakta” och ”googlifiering”. Uppgiften att stärka medborgarnas förmåga att identifiera källors trovärdighet likväl som algoritmisk påverkan förefaller viktigare än någonsin.
Tillsammans med SFIS Syd bjuder Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne in till en halvdag med föreläsning, workshop och diskussioner i detta glödheta ämne.

Program
0930-1000
Fika

1000-1100
Bättre att stämma i bäcken: informationsflöden och oklara källor
Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek

1100-1115
Paus

1115-1300
Källkritik i sociala medier – så blir du en bättre viralgranskare
Föreläsning och workshop med Hugo Ewald, Viralgranskaren
Tag med dig mobiltelefon, ”padda” och/eller dator!

Anmäl dig här, senast 6 november.

Bild av Letizia Bordoni på Unsplash