Hur gör du när du vill veta mer om ett särskilt ämne? De flesta använder en sökmotor – och ofta är en av de första träffarna världens idag mest lästa encyklopedi, Wikipedia.

Att läsa en Wikipediaartikel är en kompetens i sig – det faktum att alla kan bidra till Wikipedia har skapat en oerhörd bredd och djup av information, men det ställer också de källkritiska förmågorna på sin spets. Ett sätt att fördjupa dina egna kompetenser är att delta i kampanjen #1lib1ref.

#lib1ref är en internationell kampanj som pågår mellan den 15 maj och 5 juni. Den engagerar bibliotekarier från världens alla hörn. Syftet med kampanjen är att göra Wikipedia till en ännu lite bättre encyklopedi genom att ni som jobbar på biblioteken, med er expertis, bidrar med en eller flera referenser till artiklar på Wikipedia. Här kan du läsa mer om hur du kan bidra, öppnas i nytt fönster. på denna länk.

Kampanjen #1lib1ref är också en del av projektet Wikipedia och biblioteken som kommit till genom den nationella bibliotekssatsningen Digitalt först med användaren i fokus.

Att skapa ett samarbete mellan biblioteken och Wikimediarörelsen är naturligt eftersom bibliotekens uppdrag och Wikimediarörelsens värderingar båda handlar om att överbrygga ojämlik tillgång på kunskap och vara en samlingspunkt för kunskap och informationssökning. Wikimediarörelsen syftar till att säkerställa att både kunskapsskapande och tillgängliggörande av kunskap kan ske på ett demokratiskt sätt. Bibliotekssektorns uppdrag om att bidra till kunskapsförmedling, bidra till fri åsiktsbildning och livslångt lärande är närliggande.

Folkbibliotek finns i alla kommuner och är en central mötesplats för invånarna. Ni som jobbar på folkbibliotek runt om i landet tar ett stort ansvar för medborgarnas digitala delaktighet varje dag. Detta tog regeringen fasta på när de 2018 gav uppdraget om att utveckla och etablera folkbiblioteken som nav för digital kompetens för allmänheten, vilket resulterat i det treåriga projektet Digitalt först med användaren i fokus.

Att skapa ett samarbete mellan biblioteken och Wikimediarörelsen är naturligt eftersom bibliotekens uppdrag och Wikimediarörelsens värderingar båda handlar om att överbrygga ojämlik tillgång på kunskap och vara en samlingspunkt för kunskap och informationssökning.

Digitaliseringen av samhället förändrar hur vi tar del av information och medier. Att finna, analysera och kritiskt värdera information och själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier brukar kallas medie- och informationskunnigheter (MIK). Att fler utvecklar dessa färdigheter är avgörande för individens deltagande i samhället – men också för demokratins själva existens.

Just nu arbetar de regionala biblioteken intensivt tillsammans med folkbiblioteken runt om i landet med en digital kompetenshöjning, så att ni som jobbar på bibliotek i er tur kan stödja allmänhetens behov av digitala kompetenser. Bara under årets första tre månader genomfördes 150 kompetenshöjande aktiviteter med 2400 deltagare runt om i landet!

Som en del av Digitalt först med användaren i fokus bygger vi Digiteket – folkbibliotekens digitala plats för lärande. Digiteket är en lärplattform som kommer finnas tillgänglig från slutet av augusti. Med Digitekets lärresurser kan du skräddarsy ditt lärande utifrån dina behov och uppdrag. Digitekets lärresurser kan användas både på egen hand och tillsammans med en grupp kollegor.

På Digiteket kommer du kunna fördjupa dina kunskaper om Wikipedia, men också utveckla andra kompetenser som på olika sätt är förutsättningar för att kunna delta, förhålla sig kritisk till och själv bidra till utvecklingen av samhället – det som är en del av folkbibliotekens hundraåriga folkbildande uppdrag.

Vill du veta mer om vad som händer inom Digitalt först med användaren i fokus? Följ bloggen https://digitaltforst.blogg.kb.se/ eller kontakta ditt regionala bibliotek.

Eleonor Grenholm, samordnare av de regionala biblioteksverksamheterna i Digitalt först med användaren i fokus
Mia Jacobsson, Projektledare utbildning och lärande Wikimedia Sverige