Vi på Wikimedia Sverige drivs av ett enda mål: att sprida fri och öppen kunskap till så många som möjligt. De flesta som hör ordet Wikimedia tänker nog omedelbart på Wikipedia, det fria uppslagsverket som finns på många olika språk. Varje dag bistår den oss med matnyttig information om allt från när kattungar öppnar ögonen till vilket land som odlar mest lök. Men uppslagsverk är långt ifrån den enda formen att samla in och förmedla kunskap på, och inte heller den enda webbplatsen vi jobbar med.

Data och databaser ter sig förmodligen lite som modeord nuförtiden, men det är inte utan anledning som de är populära i kulturarvssektorn, inte minst på biblioteken. Data, särskilt om de är strukturerade och sammanlänkade med varandra, ger oss stora möjligheter att beskriva och analysera världen. Och det finns faktiskt en plattform ämnad för faktauppgifter om allt möjligt i världen, som precis som Wikipedia drivs av samma idé om öppenhet och demokrati. Den heter Wikidata.

Vi vill förbättra hur bibliotek i Sverige är beskrivna på Wikidata.

Wikidata är en fri och öppen databas för strukturerade data. Precis som Wikipedia kan Wikidata redigeras av vem som helst – och vem som helst kan göra en stor skillnad genom att redigera. Varje liten faktauppgift man lägger till, som en konstnärs födelsedatum, ett naturreservats areal eller en boks utgivningsår blir en tegelsten i en fantastisk samling av mänsklighetens kunskap. När det till exempel gäller bibliotek så kan Wikidata innehålla information om när ett visst bibliotek öppnade, antalet besökare i ett visst år, i vilken stad och vid vilken gata det ligger, och inte minst kontaktuppgifter som telefonnummer och webbplats.

Det är därför vi just nu satsar för fullt på att hjälpa bibliotekarier att sätta igång med Wikidata. Vi vill förbättra hur bibliotek i Sverige är beskrivna på Wikidata, och göra Wikidata till den bästa katalogen över biblioteksdata som finns! För att möjliggöra allt så många som möjligt är med och bidrar utvecklar vi ett lättillgängligt visuellt verktyg, Monumental, där man kan söka i och redigera informationen om bibliotek. Vi vill gärna att användarna lägger till information som kontaktuppgifter och sociala media-adresser, eftersom det ligger ett stort värde i att ha all denna information uppdaterad och samlad på ett ställe.

Varför tycker vi det är viktigt att så många som möjligt är med och bidrar, lär sig om Wikidata eller sprider budskapet vidare? Jo, för att Wikimedias alla projekt, såsom Wikipedia och Wikidata, finns till för att ta oss närmare drömmen om ett samhälle där alla får ta del av mänsklighetens samlade kunskap – helt gratis. De insamlade uppgifterna blir tillgängliga för alla att läsa och återanvända, och eftersom Wikidata bygger på strukturerade länkade data så kan de enkelt användas av exempelvis forskare och utvecklare av verktyg och tjänster. En helt fri, demokratiskt skapad karta över Sveriges alla bibliotek – med Wikidata är det faktiskt möjligt!

Vi hoppas också att den ger er bibliotekarier ökad insikt och kunskap om Wikipedia

Från den 15 maj till den 5 juni sveper den världsomspännande kampanjen 1lib1ref över oss.

Den syftar till att bibliotekarier från världens alla hörn, genom att använda sin kompetens, enkelt förbättrar artiklar på Wikipedia genom att lägga till en eller flera relevanta källor. Vi hoppas också att den ger er bibliotekarier ökad insikt och kunskap om Wikipedia, och att det i långa loppet leder till att vi blir fler entusiaster som glatt kan tänka sig att en regnig sommardag sätta sig framför datorn med en kopp te och bidra till världens mest lästa encyklopedi.

Alicia Fagerving, utvecklare
Mia Jacobsson, projektledare utbildning och lärande
Wikimedia Sverige