Publikationen förtydligar bibliotekslagen och ger praktisk vägledning i hur man kan arbeta fram en biblioteksplan med lagen som utgångspunkt.