IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek är tänkta som ett stöd för skolbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Svensk biblioteksförening hoppas att riktlinjerna ska vara ett stöd i det nödvändiga stärkandet av Sveriges skolbibliotek och har därför låtit översätta riktlinjerna.