IFLA uppmärksammar behovet av utbildning och kompetens i upphovsrättsliga frågor, så kallad copyright literacy, inom biblioteksverksamheten.

Man ger även rekommendationer om vad olika aktörer, som bibliotek, utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap och beslutsfattare, bör göra för att främja copyright literacy.